Når bør jeg bytte fond?

Bør jeg bytte fond?

Investorer bør unngå å bytte fond, unntatt i disse tre tilfellene.

Aksjemarkedet har vært urolig og flere lurer nå på om de bør bytte fond. Kanskje er du en av dem? I så fall bør du følge med nå. Hovedregelen for fondsbytte er nemlig at urolige perioder på børsene ikke er et bra tidspunkt for å bytte fond.

Likevel bytter mange fond ut i fra utviklingen i aksjemarkedet. De går for fond med høy risiko i gode tider, og så selger de ofte de samme fondene i panikk når det snur ned. Resultatet er vanligvis dårligere avkastning enn hva du hadde oppnådd ved å holde deg i ro.

Jeg vet det kan kjennes feil. Men når svingningene i markedene øker er det ofte best å ikke gjøre noe som helst. I stedet bør du holde deg til planen og fondene du har valgt, gjennom oppturer så vel som nedturer.

Men finnes det gode grunner for å bytte fond? Og hva er i så fall de?

1. Når du har valgt feil fond

Den første er når du har valgt feil fond.

For det er ikke lett å velge riktige fond. Utvalget av fond er stort, og fond kommer med forskjellig risiko og potensiale for avkastning. Du kan velge i alt fra risikable bransjefond til rentefond med obligasjoner utstedt av solide selskaper.

Hva om du har valgt fond med for høy risiko?

Hvis du nå er skremt over hvor mye fondene dine er ned, kan det hende du har tatt for høy risiko. Særlig om du ligger våken om natten og bekymrer deg. Da er du i feil fond og bør bytte til et som passer deg og målene dine bedre.

Kanskje betyr det å flytte pengene fra aksjefondet som investerer i små teknologiselskaper til et globalt aksjefond med større selskaper som svinger mindre?

Eller at du tar et rentefond inn i miksen?

Men pass på så du ikke tar for lav risiko heller!

Mens for høy risiko øker sjansen for at du gjør noe dumt, som å selge på bunn, kan for lav risiko gi for lav avkastning. Det er derfor viktig å finne riktig balanse mellom avkastning og risiko.

2. Når forutsetningene dine endrer seg

Den andre er når du opplever endringer i livssituasjonen din.

Målene dine kan endre seg

Kanskje investerer du i fond for å sikre deg en trygg tilværelse som pensjonist?

Så en dag står du der.

Livet skal leves og du skal gjøre dine første uttak. Da kan det hende at du bør ta ned risikoen i porteføljen din. Dette handler om sekvensiell risiko. Det vil si at du kan være uheldig å oppleve børsfall i en periode hvor du selger.

I verste fall kan du gå tom for penger lenge før du planla.

Livssituasjonen din endres

Eller hva om du mister jobben?

Dagpenger blir du ikke fet av. Med boliglån, hytte, bil og familie kan det bety at du ikke greier å investere nok for å nå målene dine. Kanskje må du til og med ta av fondsinvesteringen din i en periode mens du leter etter en annen jobb?

I så fall kan det være lurt å bytte til fond som kan forventes å svinge mindre.

En skilsmisse kan sende deg ut i det samme uføret.

Arver du mye penger kan det derimot hende at du kan bytte til fond med høyere risiko. En solid privatøkonomi gjør deg mindre sårbar for tilbakeslag i aksjemarkedet.

Fond utgjør mye av formuen din

Kanskje opplever du at fondsinvesteringen din har vokst mye? Så mye at du begynner å kjenne svingningene i markedet hardere enn før?

Det er forskjell på å se 100 000 kroner falle 30 prosent og fem millioner kroner gjøre det samme. Et verdifall på 30 000 kroner går nok bra for de fleste. Men et verdifall på 1,5 millioner kroner kan derimot bli vanskeligere å svelge.

Da kan det være lurt å vurdere om du bør bytte til fond som svinger noe mindre.

3. Når grunnen til at du valgte fondet forsvinner

Den tredje er når grunnen til at du valgte et fond ikke lenger eksisterer.

Endringer i hvordan fondet forvaltes

Kanskje slutter forvalteren som har forvaltet fondet med gode resultater i flere år? Er du usikker på arvtakeren kan det være naturlig å vurdere om du skal bytte. Det gjelder også om fondet slås sammen med et annet, som investerer annerledes enn fondet du valgte.

Investeringsstrategien i fondet kan også endres. For eksempel om fokuset skifter fra å investere i kvalitetsselskaper med høy resultatvekst til modne verdiselskaper.

Det kan gi fondet andre egenskaper enn hva du ønsker.

Fondet slutter å levere

Et annet eksempel er når du kjøpte et fond fordi det har gitt god avkastning. Men så begynner det å henge etter referanseindeksen som forvalter måler resultatene sine mot.

Et år eller to med mindreavkastning betyr vanligvis lite.

Men tre år eller mer kan være tegn på at du bør vurdere et fondsbytte.

Advarsel: Fondsbytte har konsekvenser

Noen ganger er det for sent å bytte fond selv om du har gode grunner.

Si du oppdager at du har tatt for høy risiko midt i et børsfall. Da har du sjelden mye å hente på å bytte. For eksempel trenger du mer enn 40 prosent avkastning for å hente inn et 30 prosent fall. I stedet for å låse inn et stort tap er det da bedre om du greier å ri av stormen.

Da tenker du klarere og vil være i bedre stand til å gjøre god valg med pengene dine. Unntaket er om du har prøvd alt men likevel ikke greier å være investert.

Skatt på gevinst ved fondsbytte

Med aksjesparekonto kan du bytte fond uten å utløse skatt på opptjente gevinster. Her kan du kun ha fond med minst 80 prosent andel aksjer, og fondene må være hjemmehørende i EØS. Men selger du fond som du eier utenfor en aksjesparekonto, vil du vanligvis utløse skatt på gevinst.

I så fall må du være klar over at et fondsbytte kan øke skatteregningen din.

For å oppsummere: Bytt ikke fond på impuls. Tenk i stedet nøye igjennom hva du gjør så du ikke ødelegger for deg selv. Du valgte jo fondet fordi du mente det var riktig for deg, da bør du også ha god grunner for å bytte. Men har du gjort en nøye vurdering og er sikker, så er det bare å bytte og ikke se deg tilbake.

Lurer du fortsatt på om du bør bytte fond?

Trykk her for å få hjelp av en rådgiver

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: