Derfor skal du ikke investere alle pengene dine i ett enkelt bransjefond

3 gode grunner til ikke å investere alle pengene i ett enkelt bransjefond

Å satse alle pengene på ett kort kan koste deg dyrt. Likevel er det nettopp hva mange investorer ofte gjør når de investerer i bransjefond.

Du har kanskje bransjefond? Det er aksjefond som investerer i selskaper innen en gitt bransje, som oljeservice, bioteknologi og teknologi. Du kan dra nytte av bransjefond, så lenge slike fond er del av en større portefølje, som er tilpasset deg og dine behov. Vi ser dessverre at mange kjøper bransjefond uten mål og mening. Resultatet er at de ofte investerer hele eller en større andel av formuen sin, med den risikoen det medfører. Noen ganger går det bra, men ofte ender det i tårer.

Vi mennesker har lett for å la oss blende av en stor gevinst, og dermed glemme risikoen som ligger bak. Det blir som med Lloyd, karakteren Jim Carrey spiller i filmen “Dum og dummere”, når han spør sitt livs kjærlighet om sjansen for at hun vil bli forelsket i ham. “Ikke gode”, svarer hun. “Ikke gode som i en av hundre”, spør Lloyd. “Mer som en til en million sjanse”, svarer hun syrlig. Lloyd utbryter så i gledesrus: “Så det er en sjanse. Yeah!”. Slik er det mange som tenker når de investerer i bransjefond også.

Vi skal nå se på hvorfor du ikke bør investere alle pengene i ett enkelt bransjefond, hvordan bransjefond passer i porteføljen, og hvor stor andel slike fond bør utgjøre.

Derfor skal du ikke investere alle pengene dine i ett enkelt bransjefond

Her har du tre gode grunner til å investere alt du eier og har i ett enkelt bransjefond, gitt at du ikke besitter unik kunnskap eller har andre superkrefter:

  • Risikoen blir vanligvis unødvendig høy i bransjefond
  • Bransjer kan forsvinne og aldri komme tilbake igjen
  • Bransjefond er sjelden for langsiktige investeringer

1. Du tar vanligvis høyere risiko i bransjefond

Bransjefond kommer vanligvis med høy risiko, både i form av svingninger og en sjanse for å kunne tape store deler av pengene du har investert. Det varierer en del fra bransje til bransje, men du kan vanligvis forvente større svingninger i slike fond enn i for eksempel et globalt aksjefond, som ODIN Aksje.

Ta for eksempel teknologibransjen på tidlig 2000-tallet. Det gikk supert helt til det plutselig raknet. Etter at boblen i teknologiaksjer sprakk, falt den teknologitunge amerikanske aksjeindeksen NASDAQ-100 nesten 80 prosent fra toppen – og du trodde halveringen i globale aksjer under Finanskrisen i 2007-2009 var ille? Hvis du investerte rundt toppen her, ville det ta deg rundt 15 år før du igjen var i pluss med investeringen din.

Dette viser en annen risiko med bransjefond. Hvis du bommer på sykelen, det vil si hvor i den økonomiske utviklingen bransjen du investerer i er, så kan det ta lang tid å hente inn tapet. Siden det er vanskelig å kjøpe på riktig tidspunkt, bør du ha inngående innsikt i bransjen du vurderer å investere i. Dessverre er det vanskelig å vite hvilke bransje som vil gjøre det best fremover, eller i det hele tatt overleve den teknologiske utviklingen.

2. Noen ganger vil du se hele bransjer utraderes

Du har kanskje hørt om Atlanterhavsbåtene? Selskapene som fraktet passasjerer mellom Europa og USA i båter, som berømte Titanic. Deres storhetstid som foretrukket transportmiddel over Atlanterhavet er for lengst tatt over av flybransjen, til tross for høy luksus og komfort. Det viste seg nemlig at folk valgte dem fordi de var raskeste transportmiddel, så når flyene kom var det gradvis over og ut for disse selskapene.

Togselskaper, som var populære blant investorer i Storbritannia rundt 1840, kan ha vist seg som like dårlige investeringer som Atlanterhavsbåtene. Hele jernbanebransjen opplevde en vanvittig vekst på 1800-tallet, og det endte i tårer for investorene. Flesteparten av disse jernbaneselskapene kollapset økonomisk, ble slukt av større konkurrenter eller avslørt som svindel. Det er altså ikke gitt at investeringen din i en bransje vil komme tilbake igjen.

Bare se på bransjesammensetningen i det amerikanske og britiske aksjemarkedet fra 1900 og frem til i dag. Mens jernbaneselskapene utgjorde fra halvparten og mer av disse aksjemarkedene i 1900, så er de i dag ubetydelige. For eksempel står teknologi i USA for rundt 25 prosent av aksjemarkedet i dag. Dernest har du forskjellig industri og helse. Jernbaneselskapene som bransje derimot er i dag tilnærmet utradert.

3. Bransjefond er sjelden for langsiktige investeringer

Store svingninger, utfordringer med å kjøpe på rett tidspunkt og sjansen for total utslettelse, gjør bransjefond lite egnet for langsiktige investeringer for hvermansen. Langsiktig vil her si at pengene som investeres skal stå i 7 år eller mer. Disse egenskapene betyr at når du investerer i slike fond, så må du vite hva du gjør og følge godt med underveis. Unntaket er kanskje fond som investerer i børsnoterte eiendomsselskaper, da disse som helhet nok ikke vil forsvinne med det første, selv om det kan svinge bra i perioder.

Bransjefond kan passe perfekt i en portefølje

Du kan selvsagt eie bransjefond. Poenget er at du ikke skal satse alt på ett kort og investere alt du eier og har i en enkelt bransje. For som vi har sett over så kan bransjer komme og gå, og ikke alle vil nødvendigvis komme tilbake etter en nedtur. Dette må du forstå! Bransjefond kan likevel passe perfekt i porteføljen din som krydder sammen med andre fond.

Men før du investerer i bransjefond må du stille deg selv tre spørsmål:

  • Hvorfor ønsker du å investere pengene dine i akkurat denne bransjen?
  • Hvorfor tror du at akkurat denne bransjen vil gjøre det best fremover?
  • Hvilke kriterium skal oppfylles for at du selger deg ut?

Hvis du ikke klarer å svare på disse spørsmålene, bør du sannsynligvis ikke kjøpe bransjefond. Spesielt er det viktig å vite når du skal selge. Det kan være når selskapene i fondet har nådd en viss prising, fondet har steget eller falt X prosent, osv. Hvis du ikke har dette på plass risikerer du å bli med ned når den økonomiske utviklingen i bransjen snur. Og som vi har sett over er det ikke sikkert at det vil hente seg inn igjen.

Potensiell høyere avkastning i porteføljen med bransjefond

Bransjefond gjør det mulig å investere i spesifikke bransjer og nisjer, som kanskje ellers er underrepresentert i porteføljen din uten at du må kjøpe enkeltaksjer. Dermed kan du vri sammensetningen i porteføljen i den retningen du har mest tro på selv. Treffer du med valg av bransje kan du oppnå høyere avkastning, noe som gjør porteføljen din mer spennende, gitt at du takler risikoen. Bare husk at sjansen for å gå på trynet øker tilsvarende.

Hvor stor andel av porteføljen kan du ha i bransjefond?

Det kommer an på. Men noe særlig mer enn tjue prosent begynner å bli spekulativt, gitt at du ikke vet noe de andre ikke vet om bransjen du velger. Uansett hvor smart du er, så husk at du kan jo ta feil. Det er derfor viktig at bransjefond alltid inngår som del av en større portefølje med fond. Da eier du selskaper (og kanskje rentepapirer) på tvers av bransjer, land og regioner, så vil ikke en katastrofe i et bransjefond ramme deg for hardt.

Her kan du lese mer om hvordan bransjefond kan passe i en portefølje.

For å oppsummere: Invester ikke alle pengene dine i ett enkelt bransjefond. Du kan godt eie slike fond, men da som del av en større portefølje. For husk; du kan jo ta feil, uansett hvor smart du måtte være.

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: