Arkiv på Aktiv forvaltning

Mange veier til rom

Flere veier til Rom

Publisert først i Kapital nr. 2 – 25. Januar 2018 Avkastningen på investert kapital, ofte forkortet som ROIC, består egentlig av to komponenter, nemlig marginer og omløpshastighet på investert kapital. Omløpshastighet kan forstås som hvor mange ganger et selskap omsetter den investerte kapitalen. Marginer og omløpshastighet varierer ut fra bransje og opphavet til det aktuelle…

Derfor er rentenivået viktig for prisingen av aksjer

Derfor er rentenivået viktig for prisingen av aksjer

Sjelden har rentenivået i den industrialiserte verden vært lavere. Når det kommer til å spå hvordan renten blir fremover er det to leire: De som venter på at sentralbankene tar foten av gasspedalen; når veksten kommer opp, vil inflasjonen tilta og rentene stige De som mener at endret sammensetning i økonomien og demografiske skift vil…