Norden-fond med storgevinst på dansk børseventyr

Det største porteføljeselskapet i ODIN Norden har levert en samlet avkastning på over 620 prosent siden fondet kjøpte sine første aksjer. Eventyret er nå verdt langt mer enn alle selskapene på Oslo Børs til sammen, og nesten syv ganger så mye som Equinor. Sjekk hva forvalteren tenker om veien videre, og hvordan hun plukker aksjer.

Verdien av det danske legemiddelselskapet Novo Nordisk har skutt i været de siste årene. Det samme har etterspørselen etter slanke- og diabetesmedisinene deres, Wegovy og Ozempic, som har blitt et hett samtaleemne selv i Hollywood, der de nærmest skal ha skapt en trend.

Aksjekursen til Novo har tatt firegangeren på tre år. Det ble Europas mest verdifulle selskap allerede i fjor, og verdistigningen bare siden nyttår tilsvarer mer enn verdien av både Equinor, Telenor og Norsk Hydro til sammen. Legemiddelgiganten er nå verdt rundt 6.000 milliarder norske kroner – som er mer enn verdien av alt som produseres i Norge i løpet av et helt år, inkludert utvinning av olje og gass, rørtransport og utenriks sjøfart (BNP i 2023).

Men Norge nyter godt av verdistigningen via Oljefondet, som har det danske børseventyret i sin portefølje. Novos suksess gagner også deg som sparer i ODIN Norden eller ODIN Aksje. Da eier du nemlig indirekte en bit av Novo Nordisk, som er den aller største investeringen til ODIN Norden (som igjen inngår i ODIN Aksje).

Fondet kjøpte seg inn i Novo Nordisk lenge før det virkelig tok av på børs, og foreløpig gevinst er nå på over 2,3 milliarder kroner.

– ODIN kjøpte sine første aksjer i Novo Nordisk allerede i 2013. Siden den gang har selskapet bidratt med en gjennomsnittlig årlig avkastning til ODIN Norden på 1,5 prosent, sier forvalter Vigdis Almestad i ODIN Forvaltning.

Andelen av fondet som har vært investert i legemiddelselskapet har variert, men beholdningen ble økt fra 2021 og utover.

– Nå har vi en samlet urealisert gevinst på aksjene på rundt 1,7 milliarder kroner, og realiserte gevinster på drøyt 663 millioner kroner. Det siste året har vi måttet selge oss ned i aksjen flere ganger for å holde oss under grensen for hvor mye ett selskap kan utgjøre av et fond, som er 10 prosent, sier hun.

Aksjekursen til Novo Nordisk har steget med over 20 prosent hittil i år, etter å ha steget rundt 60 prosent i 2023. Figuren viser aksjekursutviklingen målt i danske kroner.

 

Novo Nordisk er verdt nesten syv ganger så mye som Equinor, og er Europas mest verdifulle selskap. Figuren illustrerer markedsverdien til utvalgte store selskaper, omregnet til milliarder norske kroner. Basert på aksjekurser i begynnelsen av mai.

 

Startet med dyr for 100 år siden

Det er de siste årene Novo Nordisk nærmest har blitt «verdenskjent», men selskapet har faktisk en medisinsk historie som strekker seg over 100 år tilbake i tid. Tidligere fremstilte de insulin ved å trekke det ut fra bukspyttkjertelen til storfe og griser, men i 1982 klarte de å fremstille syntetisk insulin. De har produsert mange medikamenter til behandling av diabetes – og produserer halvparten av alt insulin som brukes i verden. Men det var altså da det ble oppdaget at medisinen deres også kunne brukes mot fedme, det virkelig tok av.

 

De siste fem årene har Novo Nordisk levert en samlet avkastning på nærmere 480 prosent, tilsvarende 42 prosent per år. Her fra hovedkontoret i Bagsværd i Danmark. (FOTO: Novo Nordisk)

 

– For rundt 10 år siden utviklet Novo et hormonlignende medikament, GLP-1, som regulerer blodsukkernivået, slik at det holder seg mer stabilt. Etter hvert oppdaget de at medikamentet også fører til vektnedgang, fordi det demper appetitten, og da begynte de å forske på om de kunne utvikle en slankemedisin, forteller Almestad.

Legemiddelet Ozempic kom på markedet i 2017/2018. Det er i utgangspunktet en medisin for pasienter med diabetes type 2, men mange begynte også å bruke det for vektreduksjon. Slankemedisinen Wegovy – som har samme virkestoff som Ozempic, men ulik dosering – ble lansert i USA i 2021, og tok markedet med storm. 40 prosent av amerikanerne er overvektige, og mange av dem fryktet for livet sitt under koronapandemien.

Elon Musk har brukt det. Det samme har en rekke stjerner i Hollywood, der slankemedisinen til Novo Nordisk har blitt et hett samtaleemne og nærmest skal ha skapt en trend. (FOTO: Novo Nordisk)

– Enormt marked

Nå er slankemedisinen lansert i flere land – blant annet i Norge, Danmark, Storbritannia og Tyskland. Etterspørselen er så stor at Novo ikke klarer å dekke den, så de har investert i økt produksjonskapasitet.

– Studier viser at brukere av Wegovy kan redusere vekten med opptil 20 prosent. En annen studie viser at risikoen for hjerte- og karsykdommer kan reduseres med 20 prosent. Wegovy kan også virke positivt på nyrepasienter, sier Almestad.

Novo har også en slankepille under utvikling og utprøving – som eventuelt kan erstatte dagens sprøyter. Videre forsker de blant annet på om det er en sammenheng mellom fedme og Alzheimers sykdom.

– Novo har strukturelle vekstdrivere i ryggen. Fedme og diabetes er to av de største «epidemiene» i verden. Fedme er også hovedårsaken til utvikling av diabetes type 2. Det anslås at rundt 650 millioner mennesker har så stort fedmeproblem at de trenger behandling. Det er et enormt marked, og det vokser mye. Samtidig anslås det at 1 av 10 voksne, totalt 537 millioner mennesker, har diabetes i dag, og at 1 av 8 vil ha det innen 2045.

Fokuserer på prestasjon, posisjon og pris

Almestad forteller at Novo Nordisk er et selskap som tikker av på alle punkter i ODINs investeringsfilosofi. Når forvalterne skal plukke vinneraksjer, fokuserer de på «de tre P’ene»; prestasjon, posisjon og pris.

– Vi har veldig mange gode kvalitetsselskaper i ODIN Norden, men jeg vil si at Novo Nordisk er unikt, med sin historikk, sin posisjon og sine fremtidsutsikter, sier hun.

Novo har en avkastning på investert kapital på rundt 90 prosent de siste fem årene, og på over 100 prosent de siste ti årene.

– Det er veldig sjelden du ser så gode tall, ikke minst for et så stort og solid selskap. Samtidig har de hatt en kraftig salgsvekst, og de har en veldig sterk posisjon i et marked med sterk underliggende vekst. Vi liker også selskaper som har en sterk eier i ryggen, og store deler av Novo eies av en stiftelse, som er en god eier.

Selskapet har en markedsandel på vel 30 prosent i diabetesmarkedet. Den andre store konkurrenten er amerikanske Eli Lilly.

– Det er disse to selskapene som nå har lansert slankeprodukter. Det vil nok komme flere konkurrenter, men disse to har store fortrinn ved at de er først ute. Det tar lang tid å forske frem og å få godkjent nye produkter. Når produktene går av patent, vil prisen på produktene, som i dag er høy, gå kraftig ned. Men Novo er allerede i gang med å forske på nye og forbedrede utgaver, og innen de går av patent, har selskapet høyst sannsynlig funnet enda bedre produkter som folk er villige til å betale mye for.

– Du har ikke fått høydeskrekk etter den kraftige kursoppgangen?

– Nei, når du ser prisingen i lys av de høye vekstutsiktene, er den ikke avskrekkende. Hvis du legger til grunn at Novo greier å fortsette med den veksten og de marginene de har nå, er det fortsatt fin oppside i aksjen, mener hun.

Legemiddelselskapet har i dag bruttomarginer på rundt 90 prosent. Det betyr at noe som selges for 100 kroner, kun har kostet 10 kroner å produsere.

– Etter at alle driftsutgifter er betalt, sitter de igjen med rundt 43 kroner per hundrelapp i omsetning. En slik margin er det få selskaper som har, dette er ekstremt lønnsomt!

 

Selv om aksjemarkedet har gått bra historisk er det ingen garanti for at det vil gjøre det i fremtiden. Avkastningen påvirkes av markedsutviklingen, risikoprofil på din investering, forvalters dyktighet og kostnader. Avkastningen kan bli negativ. Innholdet i denne artikkelen er verken ment som investeringsråd eller anbefalinger. Flere opplysninger finner du i fondenes nøkkelinformasjon, prospekt og vedtekter. Disse er tilgjengelig på www.odinfond.no.

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: