Reell aktiv fondsforvaltning er ikke slik du tror

Reell aktiv fondsforvaltning er ikke slik du tror

Når Donald Trump raljerer på Twitter, er det bra at et menneske passer på pengene dine.

Dere ser nok ikke noe særlig til meg de neste ti årene, var Martin Graftås’ beskjed til venner og familie da han begynte i ODIN, Norges nest største fondsforvalter.

– Jeg skulle jo tross alt jobbe innen aktiv fondsforvaltning og hadde en klar forventning om at en viktig del av jobben var å overvåke verdens aksjemarkeder 24 timer i døgnet. Når børsene stenger i Norge, da åpner det i USA. Og når det stenger i USA, da åpner det i Asia. Konkurrere og jobbe hele døgnet.

Til tross for at han er utdannet økonom og hadde en viss erfaring med investeringer i aksjemarkedet var han ikke veldig glad i svingningene som fulgte med. De kronene han eide hadde han plassert i banken til innskuddsrente. De var tryggest der, han ville ikke la overivrige spekulanter i Armani-dresser tape dem for ham i aksjemarkedet.

– Som så mange andre, hadde jeg en veldig tydelig forestilling om aksjemeglere- og forvaltere den gangen. At det skulle være som i Wall Street-filmene fra Hollywood, der unge menn med flotte dresser og raske biler betjener sju telefoner om gangen, er ville i blikket, roper «KJØP!» og «SELG!» og inngår forrykte veddemål der alt står på spill hver eneste gang.

Ford Mondeo-kontor

Slik var det ikke.

– Jeg møtte 15-16 seriøse og nesten litt konservative forvaltere med en nøktern livsførsel som helt rolig fulgte nøye med på skjermene sine. Det var langt mer håndverk enn fest. Jeg er født og oppvokst på stille og beskjedne Toten, så det passet meg egentlig bra, sier Martin.

I dag er han spare- og investeringsøkonom og har lært mye siden første arbeidsdag i 2008: Å være en aktiv forvalter handler ikke om å handle minutt for minutt, men å gjøre dype analyser. Og ikke minst om å møte selskapene vi vurderer å investere i, slik at vi kan gjøre så gode investeringer som mulig. Det handler ikke om tempoet på transaksjonen, men kvaliteten på investeringen.

Som regel investerer ODIN i selskaper vi kan eie i tre til fem år, om ikke lengre. Transaksjonshastigheten gjenspeiler med andre ord farten på bilene forvalterne eier.

– Kollegene kjører stort sett Ford Mondeo, ikke eksklusive sportsbiler, sier Martin med glimt i øyet.

Og de tar langt lavere risiko enn på film.

Tror på kvalitet

– Mange investorer løper dessverre etter de selskapene det står mye om i mediene, de vi kaller tro-håp-og-kjærlighet-selskaper. Det kan være olje-, teknologi- eller farmasiselskaper som skal slå gjennom med helt ny og overlegen teknologi eller medisin. Det gir helt suveren avkastning om de får sitt gjennombrudd, men de færreste lykkes, dessverre.

ODIN har en investeringsfilosofi som baserer seg på investeringer i kvalitetsselskaper. Et slikt selskap kjennetegnes av å ha en dyktig ledelse, god drift og en sterk konkurranseposisjon. Kurssvingningene for denne typen selskaper er gjerne langt lavere enn typisk vekstorienterte selskaper, men like fullt ser vi at kvalitetsselskaper skaper attraktiv langsiktig avkastning.

– Læreboka sier at du får høy avkastning ved å ta høy risiko. I praksis mener vi at det er motsatt. De solide og veldrevne selskapene som tåler tidens tann oppnår god avkastning, men til lavere risiko. De som blir kalt nyttårsraketter av mediene ved årets start, de holder vi oss unna. Risikoen blir rett og slett for høy, forteller han.

Maskin eller menneske

Apropos risiko: Debatten om fordelene og ulempene ved indeksfond og aktivt forvaltede aksjefond har rast de siste årene. Store aktører har blitt beskyldt for skapindeks-forvaltning, der de har tatt seg godt betalt for fond som i praksis har hatt svært lite avvik fra indeks.

– I ODIN jobber vi med konsentrerte porteføljer med få, men gode selskaper. Vi har høy aktiv andel, og samtlige fond avviker mye fra indeksen. Der andre setter penger på mange, gjerne 100-150 selskaper i ett fond, jobber vi ofte med rundt 25-30 selskaper. Det betyr at vi legger mye i potten i de selskapene vi velger.

Samtidig er kurssvingninger alltid et nøkkelord når folk skal velge hvor de skal plassere pengene sine. Alle er redde for å tape alt de eier, og indeksnær fondsforvaltning regnes av flere som den tryggeste investeringen.

Det er ikke Martin enig i.

Styrer unna dårlige investeringer

Man kan selvsagt argumentere for at risikoen er lavere i indeksfond ettersom disse gjerne består av et høyt antall selskaper.

– Men man skal ikke glemme at indeksfond i stor grad forvaltes av en datamaskin som ukritisk kopierer indeksen fondet skal gjenspeile. Risikoen for å bli eksponert mot selskaper som er skyhøyt priset eller som har svake markedsutsikter er derfor til stede. Som aktive forvaltere kan vi derimot styre unna disse selskapene og heller investere i selskaper hvor vi sannsynligvis vil få bedre avkastning, forteller Martin.

Det finnes mange eksempler på selskaper som har vært store i indeksfond, men som på bakgrunn av svak utvikling knapt er representert i dag. Seadrill er ett av disse.

– Vi gikk mot den investeringen fordi vi mente gjelda i selskapet var for stor. Vi så at aksjekursen var for høy sammenliknet med den fundamentale utviklingen. På et tidspunkt var Seadrill et av de største selskapene på Oslo børs, og når det går galt, da går du ned sammen med indeksfondet ditt. Det samme skjedde under børsfallet i fjor høst, da alle med amerikanske teknologiaksjer, inkludert de store indeksfondene, en periode falt mer enn markedet ellers.

Å leve som man lærer

Honorarene er en grunn til at det blir advart mot aktivt forvaltede fond. Det er ikke uvanlig for Martin å få spørsmål om ikke vinninga går opp i spinninga på grunn av høye forvaltningsgebyrer. Han møter stadig fordommen om at aktiv forvaltning er dyrt og dårlig, mens indeksfond er billig og bra.

– Joda, det koster litt mer, men ikke glem at forvaltningshonoraret for et aktivt forvaltet fond hos ODIN også dekker en kostnad for spare- og investeringsrådgivning. Her får du også en forvaltning som preges av et håndverk og menneskelig kunnskap og erfaring – ikke en datamaskin. Når Donald Trump raljerer på Twitter, Storbritannia prøver å forlate EU eller det er jordskjelv i Japan, da følger vi aktivt med og forsøker å gjøre gode investeringer til attraktive priser.

Passer godt på pengene dine

– Vi hjelper deg med hvilke fond du bør velge og hvor stor risiko du bør ta. Både investeringsrådgiverne og forvalterne våre jobber med dette hver eneste dag, hele året, de passer på pengene dine helt frem til du vil ta dem ut igjen. Indeksfondene er en datamaskin som kopierer børsen, så sånn sett får du kanskje enda mindre for pengene der.

Martin selv lever som han lærer:

– Gjennom de elleve årene jeg har jobbet i ODIN har jeg spart og investert alt av tilgjengelige midler i ODINs aktivt forvaltede fond, og nå er alt jeg eier og har av sparepenger investert her. Men hadde jeg ikke begynt å jobbe her, hadde jeg nok fortsatt tenkt på fondsforvaltningsmiljøene som dresskledde apekatter. Da hadde jeg nok også fortsatt hatt alle pengene på konto i banken til rundt én prosent avkastning, avslutter han.

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: