Aksjesparekonto har nå blitt enda bedre, forteller spare- og investeringsøkonom Martin Graftås

Aksjesparekonto har nå blitt enda bedre!

Forslag til nye regler for aksjesparekonto ble vedtatt i Stortinget før jul. Her forklarer Martin hvordan aksjesparekonto nå har blitt enda bedre for deg som sparer og investerer i fond.

Aksjesparekonto har allerede vært med oss en stund. Ordningen ble først lansert høsten 2017, og har nå blitt enda bedre. I forslag til Statsbudsjett 2019 ble det nemlig foreslått å forbedre ordningen ytterligere, og forslagene ble vedtatt før jul. Slik det ser ut nå har du mye å glede deg over, forteller vår spare- og investeringsøkonom, Martin Graftås.

Hva er aksjesparekonto?

Aksjesparekonto er en konto for langsiktig sparing i enkeltaksjer og aksjefond.

– Den fungerer som en vanlig verdipapirkonto, som er den vanligste måten å eie fond, men med andre spilleregler. Tanken er at aksjesparekonto skal gi deg lignende skattefordeler som profesjonelle investorer, som vanligvis investerer gjennom egne investeringsselskap. Med aksjesparekonto får du lignende skattemessige fordeler, som at du kan bytte fond og ta ut innskuddet pluss skjermingsfradrag uten å utløse skatt på gevinster, forklarer Martin.

– Dermed kan du kjøpe og selge fond uten å utløse gevinstbeskatning. Tolk meg ikke feil, for skatten må betales. Men det skjer først når du flytter gevinsten pluss opparbeidet skjermingsfradrag ut av aksjesparekontoen. Samtidig ønsker jeg å presisere at aksjesparekonto ikke gir deg skattekutt, kun fleksibilitet til å tilpasse deg.

Tre forbedringer som gjør aksjesparekonto enda bedre

Alt var ikke spikret da aksjesparekonto først så dagens lys.

– En ulempe var at en aksjesparekonto ikke kunne fordeles på flere arvinger uten å utløse skatt på gevinst. En annen ulempe var at du ikke kunne flytte fond på tvers av tilbydere uten å avslutte kontoen. I tillegg kunne ikke eventuelle utbytter som du fikk utbetalt inngå på aksjesparekonto. Sånn sett fremsto den første versjonen av ordningen som lite fleksibel, og det er det myndighetene nå har gjort noe med, sier Martin.

Aksjesparekonto kan nå splittes på flere ved arv

– Tidligere kunne du ikke gi innholdet på en aksjesparekonto i arv med såkalt skattemessig kontinuitet, uten at kontoen ble overført i sin helhet, og da til kun en mottaker. Skattemessig kontinuitet vil si at mottaker overtar arvelaters historiske inngangsverdi på fondene som overføres, og dermed kan fondene overføres uten å utløse skatt på gevinst, forklarer Martin.

– Dette er det nå slutt på og ordningen blir mer fleksibel, og da særlig i forbindelse med skifte av dødsbo. Fond på aksjesparekonto skal heretter kunne overføres til arvingers aksjesparekonto i forbindelse med skifte av dødsbo, og den fraskilte ektefellens aksjesparekonto ved skilsmisse.

Du kan lese mer om dette her hos skatteetaten.

Du kan flytte aksjefond på tvers av leverandører

Du kan fortsatt flytte aksjefond fra aksjesparekonto hos en leverandør til en annen.

– Ulempen hittil har vært at du måtte avslutte kontoen for å gjennomføre flyttingen. Heretter blir det enklere å flytte fond på tvers av leverandører. Ifølge de nye reglene kan du nå overføre aksjefond mellom de aksjesparekontoene du måtte ha hos ulike tilbydere, uten å utløse skatt på gevinst. Da kan du flytte fondene dine rundt, dit det passer deg best, noe som gjør ordningen mer fleksibel, sier Martin.

Du får nå utsatt skatt på utbytte

– Hittil har utbytte fra fond og enkeltaksjer gått utenom aksjesparekonto, og har blitt beskattet på vanlig vis. Det endrer myndighetene på. Den utvidede ordningen som nå har tredd i kraft gir også utsatt skatt på utbytte. Det har nok likevel lite å si for de fleste, da aksjefond registrert i Norge sjelden utbetaler utbytte, forteller Martin.

Fortsatt utfordringer med atferd på aksjesparekonto

Aksjesparekonto har mange fordeler, men enkelte av disse kan dessverre bli et tveegget sverd for flere. For eksempel frykter Martin at økt fleksibilitet vil føre til at mange blir fristet til å bytte langt oftere enn hva som er nødvendig, og gjerne også av feil grunn.

– En vanlig feil jeg ser mange gjør er å løpe etter det fondet som er “i vinden” akkurat nå. Dessverre blir vanligvis resultatet at disse kundene sitter igjen med lavere avkastning enn om de hadde satt sammen en solid portefølje, tilpasset seg og sine behov, og så sittet i ro. Det er nemlig slik at kraften av å unngå å gjøre noe dumt er langt sterkere enn kraften av å gjøre noe spesielt smart. Dermed er den beste løsningen også den løsningen som oppleves som den kjedeligste; det lønner seg altså å gjøre så lite som mulig, sier Martin.

– Mennesker har til alle tider gjort dårlige valg med pengene sine. Vi kjøper og selger på feil tidspunkt, og det lenge før noen hadde hørt om aksjesparekonto. Det skyldes noen mentale snarveier oppe i hodene våre, som saboterer oss når vi prøver å investere pengene våre lurt. Det får de nye reglene for aksjesparekonto dessverre gjort lite med, så her gjelder det å holde hodet kaldt og ta ansvar selv, avslutter han.

Les også: Aksjesparekonto eller fondskonto – hva er best for deg?

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: