Alt du lurer på om aksjesparekonto for deg som har aksjefond

Alt du lurer på om aksjesparekonto

Aksjesparekonto gjør det enda mer attraktivt for deg å spare i aksjefond. Fordelene er flere, som at du kan bytte fond uten å utløse skatt på gevinster.

Aksjesparekonto gjør det enda gunstigere å spare i aksjefond. Nyvinningen kommer med en rekke fordeler. For eksempel vil du kunne selge fondsandeler uten å betale skatt før pengene fra gevinsten tas ut av kontoen. Slik håper myndighetene å få flere til å ta del i verdiskapningen som skjer i næringslivet.

Det byr på nye muligheter for deg som har aksjefond.

Fordeler med aksjesparekonto:

 • Når du selger fondsandeler betaler du ikke skatt før du tar gevinsten ut av kontoen
 • Gratis å etablere (i hvert fall hos ODIN)
 • Du får skjermingsfradrag
 • Hva du har satt inn på kontoen kan tas ut uten å utløse skatt på gevinst
 • Du kan flytte aksjefondene dine til aksjesparekonto ut 2019 uten å utløse skatt

Les også: Er aksjesparekonto noe for deg?

Hva er aksjesparekonto?

Hva er aksjesparekonto?

Aksjesparekonto er en konto for langsiktig sparing i aksjer og aksjefond. Tanken er at det skal gi deg lignende fordeler som profesjonelle investorer med egne investeringsselskap. Muligheten til å utsette skatt på gevinster bidrar til det. Det betyr blant annet at du vil kunne kjøpe og selge andeler i aksjefond innad ordningen, uten at salget utløser skatt på gevinst. Da kan mer av gevinsten reinvesteres og du får mulighet til å oppnå enda større gevinster på aksjeinvesteringene.

Les også: Aksjesparekonto eller investeringsselskap – hva er best?

Du har sikkert hørt om noen som sitter «innelåst» i et fond fordi den skattepliktige gevinsten er stor.

Hvis du eier et aksjefond hvor gevinsten er 100 000 kroner, så koster det deg i dag 31 680 kroner i skatt å bytte fond. Aksjesparekonto gjør slutt på slike problemer. Da betaler du nemlig ikke skatten før pengene fra gevinsten tas ut av kontoen.

Nok et investeringsprodukt der altså?

Nei.

Det er bare en konstruksjon for å håndtere dette med skatt på gevinster fra aksjer og aksjefond.

Kostnader

Det fleste tilbyr løsningen uten noen kjøp-, salg- eller administrasjonskostnader.

Du betaler dermed bare forvaltningshonorar for fondene du eier.

Og ikke noe mer.

Skjermingsfradrag

Du opparbeider deg skjermingsfradrag for innskudd på aksjesparekonto.  Selv om du bytter aksjefond underveis innad ordningen, så bruker du ikke opp fradraget. Det skjer først når du flytter en eventuell gevinst ut av kontoen. Da trekkes skjermingsfradraget fra skattepliktig gevinst og reduserer denne.

Skjermingen er ikke knyttet til enkeltaksjer eller fondsandeler, men baseres på hva du har skutt inn i løpet av året.

Du kan derfor samordne skjermingsfradraget.

La oss si at du har satt inn penger i to aksjefond på en aksjesparekonto, 400 000 kroner i fond A og 600 000 kroner i fond B. Du selger så andelene i fond A med 100 000 kroner i gevinst, og flytter pengene ut av kontoen. Skjermingsfradraget er for enkelthetens skyld her satt til 1 prosent.

Skattepliktig gevinst blir da 90 000 kroner (skjermingsgrunnlag er 1 million kroner).

Det er cirka 2 000 kroner mindre i skatt enn om fondsandelene stod på vanlig verdipapirkonto, gitt at hele fradraget benyttes. Da ville skjermingsgrunnlaget bare vært 400 000 kroner.

Politikerne ønsker å unngå kreative tilpasninger.

Det er derfor bestemt at skjermingsgrunnlaget settes til kontoens laveste innskudd i løpet av året. I tillegg kommer eventuelt ubenyttet skjerming fra tidligere år.

Utbytte

Du får fra 2019 utsatt skatt også for utbytte fra enkeltaksjer og aksjefond eid gjennom aksjesparekonto. Det har forsåvidt lite å si for de fleste, da aksjefond registrert i Norge sjelden betaler utbytte.

Les også: Aksjesparekonto øker behovet for god rådgivning

Hva kan jeg ha på en aksjesparekonto?

Hva kan jeg ha på en aksjesparekonto

Du kan eie børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis, og aksjefond på aksjesparekonto. Samtidig må politikerne ta hensyn til samarbeidsavtalen Norge har med EU. Du vil derfor kunne eie enkeltaksjer hjemmehørende i andre EØS land, som Sverige og Danmark, men ikke for eksempel USA på kontoen. Hjemmehørende handler bare om hvor aksjeselskapet holder til og for aksjefond er det hvor fondet er registrert.

Globale aksjefond registrert i Norge går likevel bra.

Ønsker du å eie aksjer hjemmehørende utenfor EØS, så kan det gjøres gjennom aksjefond.

Kombinasjonsfond og rentefond går ikke

Bare aksjefond med en aksjeandel fra 80 prosent omfattes av ordningen. Det betyr at kombinasjonsfondet ODIN Aksje, som består av 100 prosent aksjer kan eies på aksjesparekonto, mens ODIN Horisont med 75 prosent aksjer og 25 prosent renter går utenom.

Du trenger ikke bekymre deg for at et fond plutselig bryter med kravet om minst 80 prosent aksjer. Det er nemlig tilbyder som holder orden på dette.

Du kan ha kontanter på en aksjesparekonto.

Det er naturlig å ha kontanter stående før kjøp eller etter salg. Du kan derfor ha kontanter på den nye kontoen. Bare husk at du ikke vil opptjene renter på kontantinnskudd her.

Les også: Aksjesparekonto er ikke for alle

Skattefordeler med å ha aksjefond på aksjesparekonto

Skattefordeler med å ha aksjefond på aksjesparekonto

Det er flere fordeler med å eie aksjefond gjennom aksjesparekonto. Når det gjelder skatt, så er spesielt to ting interessant:

 • Du kan bytte aksjefond uten at det utløser skatt umiddelbart
 • Du kan ta ut opprinnelig investert beløp uten å realisere skatt på gevinsten

Utsatt skatt ved salg av andeler i aksjefond med gevinst

Med aksjesparekonto kan du selge andeler i aksjefond med gevinst uten at det utløser skatt. Det skjer nemlig ikke før pengene tas ut av kontoen. Da kan du bytte aksjefond, selv med en stor gevinst, uten å utløse skatt på gevinsten før pengene tas ut av kontoen.

La oss si du har 500 000 kroner i et aksjefond, hvorav 250 000 kroner er gevinst. Fondet eier kun selskaper i en enkelt bransje, så du ønsker å bytte til et globalt aksjefond. Utenfor kontoen vil fondsbytte koste deg 74 400 kroner i skatt. Skjer bytte derimot innenfor ordningen, så utsettes skatten til dagen du selger fondsandelene, og flytter gevinsten ut av kontoen.

Du kan ta ut pengene du kjøpte fondsandeler for uten å utløse skatt

Hvis du har 500 000 kroner i et aksjefond, hvorav 300 000 kroner er gevinst, så kan du ta ut 200 000 kroner uten å utløse skatt. Skatten må betales, men ikke før gevinsten flyttes ut av aksjesparekontoen.

Aksjesparekonto er upraktisk hvis du skal realisere tap.

Slik det ser ut i dag, så kan det bli utfordrende å få skattefradrag på tap uten å avslutte kontoen.

Hvordan beskattes aksjesparekonto?

Du betaler skatt på gevinster fra aksjefond eid gjennom aksjesparekonto, den dagen gevinsten tas ut av kontoen.

Skattesatsen er 31,68 prosent i 2019 og forventes å være den samme for 2020.

Formuesskatt

80 prosent av verdiene du hadde i aksjer og aksjefond på kontoen ved årsskiftet inngikk i beregningen av formuesskatt for 2018. I 2019 økte verdsettelsesrabatten til 25 prosent og den forventes å være lik også for 2020. Det vil si at 75 prosent av aksjeverdiene dine vil inngå i beregningen av formuesskatt.

Det gjelder for aksjer generelt, og er ikke unikt for denne kontoen.

Overføring av fondsandeler mellom ektefeller og arv

Du kan overføre en aksjesparekonto til andre uten å realisere skatt på gevinster. Haken om at hele kontoen måtte gis i arv eller gave er nå borte. Du kan dermed dele opp og fordele innholdet på flere mottakere uten å utløse skatt, så lenge det skjer med såkalt skattemessig kontinuitet.

Skattemessig kontinuitet betyr at mottaker av aksjer eller aksjefond overtar arvelaters eller givers historiske inngangsverdi på verdipapirene som overføres. Disse inngangsverdiene blir så utgangspunktet for beskatning den dag mottaker velger å realisere eventuelle gevinster.

Les mer her: 5 ting du må vite før du flytter aksjefond til aksjesparekonto

Flytting av aksjefond til aksjesparekonto

Flytte aksjefond til aksjesparekonto

En gunstig overgangsregel gjør at du kan flytte aksjer og andeler i aksjefond inn på aksjesparekonto uten å utløse skatt innen 31. desember 2019. Siden flyttingen i praksis vil ta litt tid, bør du flytte aksjer og aksjefond i god tid før fristen utløper. Etter fristen vil flytting utløse skatt på opparbeidede gevinster, som vanlig. Det er derfor lurt å flytte det du ønsker så raskt som mulig, slik at du ikke går glipp av muligheten.

Ubenyttet skjermingsfradrag blir med over.

Det vil ses som ubenyttet skjerming. Inngangsverdien på andeler i aksjefond som flyttes settes til hva de var den gang du anskaffet dem.

Hva hvis jeg har andeler i aksjefond med tap?

Hvis du har fondsandeler med tap, så kan du vurdere å selge disse for å få skattefradraget. Du kan så benytte pengene fra salget til å handle nye andeler gjennom aksjesparekontoen. Når du først har aksjefond med tap på kontoen, så må du avslutte kontoen for å få skattefradraget.

Flytting av aksjefond fra fondskonto vil utløse skatt

fondskonto, ofte kalt kapitalforsikring med investeringsvalg, eier du fondene dine gjennom en kontrakt med forsikringsselskapet, som har utstedt kontoen. Den gir deg rett til avkastningen og verdiene på kontoen, men det er forsikringselskapet og ikke du som eier fondene formelt.

Du vil derfor utløse skatt på gevinster ved flytting av aksjefond fra fondskonto til aksjesparekonto.

Les også: Aksjesparekonto eller fondskonto – hva er best?

Du kan ha en aksjesparekonto hos flere leverandører

Innholdet på en aksjesparekonto kan flyttes fra en leverandør til en annen uten å utløse skatt. Hvis den du flytter kontoen til ikke tilbyr verdipapirene du allerede eier, så kan du selge disse, for så å overføre pengene til kontoen hos ny leverandør uten å utløse skatt.

Når kan du opprette din egen aksjesparekonto?

Løsningen ble en realitet fra og med 1. september 2017.

Her kan du opprette din egen aksjesparekonto hos ODIN.

Les også: 7 ting du kanskje ikke visste om aksjesparekonto

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler:

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *.

Kommentarer er stengt.

 1. Odd Henry - 24 okt, 2017

  Jeg har noen fond med verdi 250.000 der 50.000 er gevinst. Når jeg flytter til Aksjesparekonto blir det ingen gevinstbeskatning, sies det. Men.. jeg må vel skatte for gevinsten den dagen jeg tar alle pengene ut ?
  Jeg leste en artikkel et sted om at det var den totale summen (i mitt tilfelle 250.000) som ble regnet som inngangsverdi i Aksjesparekontoen og at det var kun fremtidige gevinst som skal beskattes. Det er vel feil ? Om jeg realiserer mine fond straks jeg har flyttet til Aksjesparekonto og reinvesterer, så må jeg vel skatte av de 50.000 en gang i fremtiden når pengene tas ut av Aksjesparekontoen ?

  1. Stian Strand - 24 okt, 2017

   Hei Odd Henry,

   1) Det stemmer. Så lenge du flytter aksjefondene til aksjesparekonto innen fristen fastsatt i overgangsreglene (innen årsskiftet), så utløser du ikke skatt på gevinst. Skatten må selvsagt betales, men det skjer ikke før du tar gevinsten ut av kontoen.

   Se mer om flytting til aksjesparekonto her: https://blogg.odinfond.no/flytte-aksjefond-til-aksjesparekonto

   2) Og ja, den artikkelen er feil. Den opprinnelige inngangsverdien for fond som flyttes inn på aksjesparekonto følger med over. Det vil si at om du opprinnelig kjøpte fondene (som nå er verdt 250 000 kroner) for 200 000 kroner, så blir inngangsverdien etter flytting til aksjesparekonto også 200 000 kroner.

   3) Det stemmer. Hvis du selger fondene dine etter flyttingen til aksjesparekonto, og bruker pengene til å reinvestere i andre fond, så har du fortsatt de 50 000 kronene opparbeidet i gevinst. Disse minus opparbeidet skjermingsfradrag skal det betales skatt for den dag du tar de ut av kontoen.

 2. Stig Hay - 20 sep, 2017

  Takk for svar.

  Aksjesparekonto og skjermingsgrunnlag/fradrag må være en felle for de som sparer fast i fond?
  Da overføres vel månedlig beløp til aksjesparekonto først og deretter til fondet. Gir det effekten at man kun får skjermingsfradrag for kun 1/12 av spart beløp?

  Er det isåfall mulig å omgå dette? Spare i fond utenom aksjesparekonto i løpet av året og overføre alt til aksjesparekonto ved utgangen av året?

  1. Stian Strand - 25 sep, 2017

   Hei Stig,

   Tja. Det kommer an på hvordan man gjør det. En mulighet er å sette inn sparebeløpet for hele året med en gang. Eventuelt gjøre som du foreslår: Spare i fond utenom aksjesparekontoen, for så å flytte fondsandelene inn på kontoen før fristen for flytting utløper. Bare husk å gjøre det i god tid før årsskiftet så du rekker det. Frist for flytting hos ODIN er 13 desember 2017. Se: https://odinfond.no/aksjesparekonto/

   Merk 1: Myndigheten har foreslått å utvide overgangsregelen til å gjelde ut 2018, men det vet vi ikke sikkert før etter 12. oktober 2017.

   Merk 2: Mer om flytting av aksjefond til aksjesparekonto finner du her: https://blogg.odinfond.no/flytte-aksjefond-til-aksjesparekonto

   1. Jan Petter Thorstensen - 13 okt, 2017

    Hei Stian
    Kan du utdype dette litt mer?
    Du beskriver en måte å håndtere månedlig sparing på i forbindelse med overgangsordningen, men hvordan bør man forholde seg videre med tanke på at skjermingsgrunnlaget settes til laveste innskutte beløp i året?

    1. Stian Strand - 13 okt, 2017

     Hei Jan Petter,

     Det blir litt opp til deg selv og dine behov. Du bør i hvert fall flytte det du skal i en omgang, for å få høyest mulig skjerming på aksjesparekonto i år. Husk: Ikke vent for lenge, da det tar litt tid å gjennomføre flyttingen. Hvis det er snakk om fast sparing, så kan du gjerne se på ulike strategier i overgangsperioden, som nevnt ovenfor. Det er dog for overgangsperioden. Etter det ville jeg kanskje ikke brukt for mye tid på å tilpasse månedlig sparing, så fremt det ikke er snakk om store beløp.

     Se mer om flytting av aksjefond til aksjesparekonto her: https://blogg.odinfond.no/flytte-aksjefond-til-aksjesparekonto

 3. Stig Hay - 16 sep, 2017

  Hei,

  Hvis man har aksjer for en mill som er kjøpt i år og tidligere år, og dette overføres til aksjesparekonto når den opprettes, hva blir da skjermingsgrunnlag for 2017?
  Kostpris for aksjene, kursverdi ved overføringstidspunkt eller blir ikke dette regnet som et innskudd på aksjesparekonto og man mister skjermingsgrunnlaget fullstendig?

  Mvh
  Stig

  1. Stian Strand - 18 sep, 2017

   Hei Stig,

   Skjermingsgrunnlaget for 2017 settes til laveste innskudd på aksjesparekontoen i løpet av året. Ved flytting vil det si kostpris for enkeltaksjer og aksjefond. Det er derfor lurt å flytte det du skal over i en omgang. Se mer her: https://blogg.odinfond.no/flytte-aksjefond-til-aksjesparekonto

 4. Nils Langaard - 3 sep, 2017

  Hvis jeg har en ask med flere aksjefond med en totalverdi på 10 millioner, hvor gevinsten per dags dato er 40%, dvs kr 400000. Dvs at investert beløp er ca. 600000. Jeg vil selge et av fondene med verdi 500000; vil det medføre skatt? Vil jeg sådan ha fortsatt mulighet til å selge andre fond hvor investert kapital er mindre enn 100000 uten å få skatt?

  1. Stian Strand - 4 sep, 2017

   Hei Nils,

   Du tar ut innskuddet først på en aksjesparekonto. Det betyr at du kan ta ut opprinnelig innskutt beløp (kontantinnskudd og kostpris på overførte verdipapirer) pluss opparbeidet skjermingsfradrag uten å utløse skatt på gevinst.

   Hvis ditt opprinnelige innskutte beløp (innskuddet) på aksjesparekontoen er kr 600 000, så kan du ta ut dette pluss skjermingsfradrag uten å realisere skatt.

   Så, ja.

 5. Alexander - 31 aug, 2017

  Det virker for meg som det helt klart er bedre å ha fondskonto så lenge den har mindre skattesats, 24% mot 29,76% på aksjesparekonto. Skjermingsfradraget er nesten ubetydelig med dagens renter.

  1. Stian Strand - 31 aug, 2017

   Hei Alexander,

   Ser den. Men: «Skattefavorisering av fondskonto i ferd med å forsvinne

   Dagens skatteregler favoriserer fondskonto. Du betaler 29,76 prosent skatt på aksjegevinster på aksjesparekonto, men kun 24 prosent på fondskonto i 2017.

   Joda, du leste rett.

   Smutthullet forsvinner sannsynligvis fra og med 2018.

   Politikerne har nemlig foreslått at aksjeinvesteringer skal beskattes likt, uavhengig av hvordan du eier dem.»

   Se også: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing—endret-beskatning-av-fondskonto/id2518144/

 6. Jon Ted Lier - 25 aug, 2017

  Hei.
  Et tenkt tilfelle;
  Jeg har handlet aksjefond i Nordea, Storebrand, Nordnet, Skandiabanken, Dnb og Storebrand.
  I tillegg kan det hende jeg i fremtiden kommer til å kjøpe aksjer/fond i både Sparebank1 og Danske Bank.
  Skjønner jeg det riktig at det lønner seg for meg å opprette aksjesparekonto hos hver og en av disse?

  1. Stian Strand - 28 aug, 2017

   Hei Jon,

   Det koster deg sannsynligvis ikke noe å ha en aksjesparekonto hos hver enkelt tilbyder. Så vidt jeg vet, kommer de fleste til å tilby dette uten administrasjonskostnader.

 7. Rune - 10 aug, 2017

  Hei
  Hvis man har en beholdning i aksjer og fond, og ønsker å gå ut fordi en tror markedet vil falle. Kan man «være ute» av aksjer, å ha pengene på pengekontoen i aksjesparekontoen – uten at det realiserer gevinst? Kan man være ute i ubegrenset tid, eller vil dette bryte med 80% regelen?

  1. Stian Strand - 11 aug, 2017

   Hei Rune,

   Du kan selge deg ned i f.eks et aksjefond og gå i kontanter innenfor aksjesparekonto ordningen uten å utløse skatt på opparbeidede gevinster. Merk at du ikke får renter på kontantdelen innen aksjesparekontoen.

 8. Wivian - 9 aug, 2017

  Hei, hvis en ikke har planer om å realisere gevinst, bytte eller selge aksjefond på flere år – trenger en da å ha en aksjesparekonto?

  1. Stian Strand - 9 aug, 2017

   Hei Wivian,

   Egentlig ikke. Samtidig kommer det an på hva du eier i dag og hva du ønsker å eie i fremtiden. Siden jeg ikke kjenner til situasjonen din, så blir det umulig å si noe konkret.

 9. Lisbeth Mathiesen - 9 aug, 2017

  Flytting mellom fond hos en leverandør er et gode, mens bindingen til leverandør virker merkelig. Slik innelåsning bryter med utviklingen på andre områder av økonomien de senere år, f.eks. mobilabonnement og elektrisitet, hvor flytting kan skje fritt (til meget lav kostnad). Hva er begrunnelsen?

  1. Stian Strand - 9 aug, 2017

   Hei Lisbeth,

   Tror du misforstår. Du kan ha aksjesparekonto hos flere leverandører, og du kan flytte denne og innholdet til den leverandøren du ønsker. Du kan altså fritt velge hos hvem du ønsker å ha aksjesparekonto. Dette er slik det er lagt til rette fra myndighetene for å sikre konkurranse.

 10. Bjørn - 9 aug, 2017

  Jeg er kunde i SpareBank1 og har gjennom min bank kjøpt aksjefond både hos Odin, Skagen og andre leverandører. Vil alle mine aksjefond kunne samles på samme aksjesparekonto i banken min? Eller må jeg opprette flere aksjesparekonti?

  1. Stian Strand - 9 aug, 2017

   Hei Bjørn,

   Det vil avhenge av hvilken tilbyder du ønsker å ha aksjesparekonto hos. Hos oss vil du foreløpig kun ha fond fra ODIN, mens SpareBank1 legger opp til at du skal kunne samle fond fra flere tilbydere. Ta gjerne og hør med banken, så er du sikker.

 11. Inge - 8 aug, 2017

  Hei.
  Hva om en har aksjer med tap men som forventes å gå i pluss om 1 år og som man ønsker å beholde. Bør/kan disse holdes utenfor aksjesparekontoen eller hva anbefaler dere?

  1. Stian Strand - 9 aug, 2017

   Hei Inge,

   Skal du beholde dem over flere år og forventer å gå i pluss, så kan du like gjerne flytte dem inn på aksjesparekonto. Merk. Det er mulig å selge aksjene for å ta skattefradrag, for så å flytte pengene inn på aksjesparekonto og kjøpe dem tilbake der. I så fall må du ta «tilstrekkelig kursrisiko», som betyr å vente f.eks noen dager til en uke før du kjøper dem tilbake. Hvis ikke risikerer du gjennomskjæring – at myndighetene griper inn, nekter deg fradrag og i stedet gir deg en smell. Hva som er tilstrekkelig er dessverre noe uklart. Samtidig kan jo kursen plutselig stige mens du venter på å kjøpe deg inn igjen. Kanskje derfor like greit å unngå slike krumspring.

 12. Birgit Aasnes - 8 aug, 2017

  Vil det være kostnad/årsgebyr for å ha aksjesparekonto hos dere i Odin?

 13. Hans Kristian Smiseth - 21 jul, 2017

  Har noen fond hos dere og et fond hos Skagen. Må jeg åpne aksjesparekonto hos begge, eller kan Skagen fondet inkluderes i Odin kontoen ?

  Hvis jeg må opprette konto hos begge og ved et eventuelt salg av Skagen andelene engang i fremtiden, kan jeg da overföre disse til pengene til aksjesparekontoen hos Odin med samme betingelser ? eller må eventuelt gevinst beskattes ved overförsel ?

  1. Stian Strand - 25 jul, 2017

   Hei Hans Kristian,

   Takk for gode spørsmål!

   1) Du vil ikke kunne eie fond fra andre leverandører på aksjesparekonto hos oss i første omgang.

   2) Hvis du har aksjesparekonto hos Skagen med Skagen fond, så vil du kunne selge fondsandelene innad kontoen, for så å flytte denne og pengene over til ODIN. Du vil da i praksis flytte selve kontoen fra Skagen til ODIN. Sannsynligvis vil du ikke kunne selge innad kontoen hos Skagen for så å flytte pengene fra salget over til en aksjesparekonto hos oss «skattefritt» uten å at det innebærer flytting.

   Merk: Reglene er foreløpig litt uklare når det gjelder flytting, men kommer til å oppdatere artikkelen når vi vet mer.

 14. Eivind G. Hoel - 23 jun, 2017

  Formoder at mange sitter med «inneperrede» milder i fond som har gått dårlig, og som ser for seg å bytte til fond som går bedre.

  Forventer dere et rush i salg av disse? Vil det medføre at verdien av disse blir ytterligere verre?

  I fall man planlegger å selge seg ut av dårlige fond, bør man gjøre det med en gang aksjesparekontoen er åpnet?

  1. Stian Strand - 23 jun, 2017

   Hei Eivind,

   Takk for kommentar.

   Hvis man sitter i et fond som har gått dårlig, så er sjansen liten for at en føler seg «skattelåst». Tap er gjerne mer motivasjon til så selge for å ta skattefradraget på tapet. De som sitter med store gevinster og ønsker å bytte derimot vil med aksjesparekonto få mulighet til det. Om de vil benytte seg av muligheten er uviss, men det vil uansett ikke ha noe å si for de andre andelseierne i fondet.

   Du trenger altså ikke bekymre deg for dette. I stedet anbefaler jeg at du holder deg til investerinsgplanen – har du ikke en, så kan det være greit å få en på plass.

 15. Magnus - 29 mai, 2017

  Kan dere skrive noe om aksjesparekonto sammenlignet med en investeringskonto? Er det noen argumenter for å benytte en aksjesparekonto fremfor en investeringskonto?

  Takker!

  1. Stian Strand - 30 mai, 2017

   Hei Magnus,

   Absolutt. Holder på med et innlegg om det. Hvilken konto som passer deg best, kommer litt an på hva du skal ha på den. F.eks kan kun fond med aksjeandel fra 80 % og mer eies gjennom aksjesparekonto.