Alt du må vite om å flytte aksjefond til aksjesparekonto

5 ting du må vite før du flytter aksjefond til aksjesparekonto

Du kan flytte aksjefond til aksjesparekonto skattefritt ut 2019. Dette må du vite før du trer til verks, så du ikke taper skjermingsfradrag eller utløser unødig skatt.

Aksjesparekonto kommer med en gunstig overgangsregel. Den sier at du kan flytte aksjefond inn på kontoen uten å utløse skatt til og med inntektsåret 2019. Etter fristen vil du utløse skatt på gevinster, som vanlig. Du bør derfor flytte de fondene du ønsker i god tid før dette, så du ikke går glipp av muligheten.

Å flytte aksjefond til aksjesparekonto er ikke så rett frem, som alle tror.

Trå feil, og du risikerer tap av skjermingsfradrag og unødig skattebelastning. Nedenfor deler vi derfor de fem viktigste tingene du bør tenke på før du flytter aksjefondene dine.

1. Du har dårligere tid til å flytte fondene dine enn du tror

Fristen for å flytte aksjefond til aksjesparekonto skattefritt er ikke 31. desember 2019. Du som allerede har fond vet at ting, som oppgjør for salg av fondsandeler, gjerne tar noen dager. Det blir det samme med flytting av aksjefond inn på aksjesparekonto.

Du bør derfor flytte aksjefondene du ønsker til aksjesparekonto i god tid før årsskiftet!

 • Skal du flytte aksjefond du har hos ODIN til aksjesparekonto hos ODIN er fristen 15. desember
 • Skal du flytte aksjefond til/eller fra ODIN er fristen 1. desember

2. Du taper skjermingsfradrag hvis du trår feil

Du får skjermingsfradrag for innskuddet på en aksjesparekonto. Fradraget beregnes ut i fra laveste innskutte beløp i løpet av året. Det første innskuddet på kontoen i år blir da grunnlaget for beregningen av skjermingsfradraget for 2018.

Du bør derfor flytte fondene dine inn på aksjesparekonto i en omgang.

Si du ønsker å flytte andeler i ODIN Global og ODIN Aksje til aksjesparekonto. Inngangsverdien, eller hva du opprinnelig betalte, er henholdsvis 100 000 kroner og 900 000 kroner. Dette blir da innskudd på kontoen ved flytting. Du flytter først ODIN Global. Så en måned senere flytter du ODIN Aksje. Selv om du har innskudd for totalt 1 million kroner, så beregnes skjermingsfradraget ut i fra de 100 000, som du satte inn først.

Gjør det slik, og du får glipp av skjermingsfradrag for flere tusen kroner.

3. Har du aksjefond med betydelige tap?

Aksjesparekonto er upraktisk hvis du skal selge med tap for å ta skattefradrag. Du må nemlig avslutte kontoen for å få fradraget. Har du bare ett fond, så er det greit, men med flere blir det knotete å tilpasse skatten.

Du bør derfor la aksjefond med tap stå der de er, hvis du tenker å ta tap for å få skattefradraget.

Si du har to aksjefond på aksjesparekonto. I fond A har du 500 000 kroner, hvorav halvparten er gevinst. Fond B har ikke gått like bra. Her har du tap på 100 000 kroner. Du ønsker nå å selge fond B for å få skattefradraget. For å gjøre det, må du avslutte kontoen, og dermed realisere gevinsten i fond A. Da må du skatte 74 400 kroner for en gevinst du egentlig ikke vil realisere, for å kunne trekke fra 29 760 kroner på skatten.

Les også: Aksjesparekonto øker behovet for god rådgivning

4. Upraktisk hvis du ønsker å fordele aksjeformuen på flere

Aksjefond på aksjesparekonto kan overføres til andre uten å utløse skatt på gevinst. Du kan altså videreføre gevinster ved arv eller gave til ektefelle, barn, osv. med såkalt skattemessig kontinuitet, men det er per i dag en hake:

Hele aksjesparekontoen må gis i arv eller gave, du kan ikke dele den opp uten å utløse skatt*.

Ved for eksempel arv, kan ikke kontoen og innholdet fordeles på flere mottakere uten å utløse skatt på gevinst. Det betyr at du må passe på a) å gi bort hele kontoen, og b) da til kun en person, hvis målet er å videreføre mest mulig av aksjeformuen. Det blir litt som med en bondegård, den kan kun gå til en person.

*Regjeringen har i forslag til statsbudsjett for 2019 forslått å endre på dette fra og med årsskiftet.

5. Tenker du å bytte til kombinasjonsfond for lavere risiko?

Mange ønsker å ta ned risikoen når det nærmer seg tid for å bruke pengene. Det gjør du enkelt ved å bytte til et kombinasjonsfond med ønsket miks av aksje- og rentefond. Slike fond gir mindre svingninger enn aksjefond, og reduserer dermed sjansen for store tap nær uttak. Få ting er verre enn å se pensjonspengene halvere seg rett før en skal gå av.

Dessverre kan du ikke ha kombinasjonsfond flest på en aksjesparekonto.

Her kan du kun ha fond som består av 80 prosent aksjer eller mer. Det betyr at kombinasjonsfond, som ODIN Horisont med 75 prosent aksjer og 25 prosent renter, ikke kan stå på en aksjesparekonto. Så er du i ferd med å trappe ned risikoen, kan du like gjerne la fondene dine stå der de er i dag.

Det er flere feller du kan å gå i når aksjefond skal flyttes til aksjesparekonto. Du bør derfor sette deg inn i reglene, slik at du unngår å gjøre noen av feilene nevnt ovenfor.

Les også: Alt du trenger å vite om aksjesparekonto

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler:

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *.

Kommentarer er stengt.

 1. Stian Strand - 29 nov, 2019

  Hei Øyvind,

  Å opprette en ASK for hvert fond høres tungvint ut spør du meg. Men hvor komplisert du ønsker å gjøre det er selvsagt opp til deg. Samtidig er sjansen for å ende i minus i f.eks globale aksjefond over 7 år pluss liten.

  Siste spørsmål skjønte jeg ikke. Du mener kanskje realisering av gevinst? I så fall; flytting til ASK innen fristene vil ikke utløse skatt på allerede opparbeidet gevinst.

  Du kan lese mer om det her: https://blogg.odinfond.no/aksjesparekonto-husk-flyttefristen

 2. Øyvind - 21 nov, 2019

  Hei Stian

  Jeg har 3 fond i en ASK. Men etter det jeg ser på eksempel 3 over med at man må avslutte ASK for å få fratrekk for et tap. Er ikke det da faktisk bedre å opprette en ASK for hvert fond så man er mer fleksibel ved tap.

  Må man realisere aksje ved flytting av fond fra en ASK til en annen ASK hos samme tilbyder eller annen tilbyder?

 3. Stian Strand - 23 nov, 2018

  Hei Vibeke,

  Du tenker kanskje på å flytte aksjefond inn på aksjesparekonto? I så fall er det noe du enkelt kan gjøre i ODIN Online, eventuelt kan du få hjelp ved å kontakte kundeservice på kundeservice@odinfond.no eller 24 00 48 04

 4. vibeke Blydt-hansen - 23 nov, 2018

  Hei!
  Er dette noe Odin kan hjelpe meg med? Det hadde vært fint!

 5. Trond Grendahl - 17 nov, 2017

  Jeg har aksjer registrert på Oslo børs for 100 000. Disse vil jeg flytte til Akjsesparekonto. Kostprisen var ca. 50 000. Samtidig vil jeg sette penger på Aksjesparekonto, anslagsvis 200 000, som skal brukes til aksjekjøp i 2017 , 2018 og 2019. Vil jeg få skjermingsfradrag for 50 000 (kostpris) + de 200 000 jeg setter inn på Aksjesparekontoen for 2017 og i fremtiden, forutsatt at de 250 000 ikke tas ut fra Aksjesparekontoen, men bare flyttes mellom aksjer og innestående innad på aksjesparekontoen?

  1. Stian Strand - 17 nov, 2017

   Hei Trond,

   Kort sagt, ja. Husk at du ikke får renter på kontantinnskudd på aksjesparekonto, så å ha mye kontanter stående her over tid er gjerne ikke en god idé.

   Ha en topp helg!

 6. Dag Foss - 9 nov, 2017

  Hei. Jeg leste dessverre ikke denne artikkelen før jeg opprettet ASK. Jeg har to aksjefond, et på 100000 og et på 500000, hvor det minste har jeg flyttet inn på ASK for noen uker siden. I følge reglene legges da dette beløpet til grunn for skjermingsfradrag på denne kontoen. For ikke å gå glipp av skjermingsfradraget på det største fondet, bør jeg da flytte det andre fondet inn på en annen aksjesparekonto (eks hos en annen tilbyder)?

  1. Stian Strand - 9 nov, 2017

   Hei Dag,

   Ops. Ja, da beregnes skjermingsfradrag for 2017 for innestående på aksjesparekontoen ut i fra de første kr 100 000,-. En løsning kan da, for ikke å gå glipp av skjermingsfradraget for de neste kr 500 000, være å flytte resten inn på ASK hos en annen leverandør. Eventuelt kan du se når overgangsregelen endelig blir vedtatt utvidet (i desember en gang), og hvis så, vente med å flytte resten over til neste år. Flere muligheter her altså.

   Mer om utvidelsen av overgangsregelen for ASK finner du her: https://blogg.odinfond.no/statsbudsjettet-2018-for-deg-som-sparer-fond

 7. Nils Langaard - 28 okt, 2017

  Hvis jeg har 3 aksjefond på min ask med en samlet verdi på 500 000 med en samlet investering på 200000. Så selger jeg ett av fondene med verdi 100000, som i sin tid kostet meg 20000. De 100000 tar jeg ut fra ask. Da skal jeg vel ikke betale skatt, da investert beløp totalt for alle fond på min ask er på 200000?

  1. Stian Strand - 31 okt, 2017

   Hei Nils,

   Hvis du har tre fond med kostpris på til sammen 200 000 kroner (innskuddet) på en aksjesparekonto, så kan du ta ut 100 000 kroner av aksjesparekontoen uten å utløse skatt på opparbeidet gevinst. Så ja, du tenker riktig her.

 8. Jostein Hellesland - 28 sep, 2017

  Vil skjermingsfradrag opparbeidet før evt. overføring til aksjesparekonto følge med «in i aksjeparekontoen»?

 9. Ole K - 8 sep, 2017

  Hei. Er det riktig at skatt på gevinst fra aksjefond er 25 prosent, mens skatt på gevinst fra aksjesparekonto er 29,76 prosent?

 10. BIBIANA PIENE - 6 sep, 2017

  Hei, jeg har bare ett fond. Hvis jeg ønsker å ta ut investert beløp (og la gevinsten stå), må jeg da skatte av det hvis jeg ikke har opprettet aksjesparekonto?

 11. Jørgen - 4 sep, 2017

  Når jeg via VPS Investortjenester selv manuelt flytter aksjer med urealisert gevinst fra en VPS-konto tilknyttet til en aksjesparekonto med en annen kontofører, er det slik at systemene «automagisk» vil sørge for at jeg slipper å skatte av gevinsten?

  1. Stian Strand - 4 sep, 2017

   Hei Jørgen,

   Kjenner ikke til hvordan andre tilbydere gjør flyttingen i praksis. Men flytter du verdipapirer i tråd med reglene for aksjesparekonto i god tid før årsskiftet, så skal ikke flyttingen utløse skatt på opparbeidede gevinster. Skatte av gevinsten gjør du så først når den tas ut av aksjesparekontoen.

 12. Stian Strand - 28 aug, 2017

  Hei Anne Mari,

  Du utløser ikke skatt på gevinster når du flytter aksjefond til aksjesparekonto innen fristen. Skatten betaler du først når gevinsten tas ut av aksjesparekontoen. Se detaljer for de ulike fristene for flytting her: https://odinfond.no/aksjesparekonto/

 13. Anne Mari Kvam - 24 aug, 2017

  Hei jeg har en fondskonto hvor mitt innskudd er ca 85′ det har nå økt til ca 300′. Vil jeg da slippe å betale skatt av overskuddet hvis jeg flytter over til aksjesparekobto??

 14. Patrick Beglin - 24 aug, 2017

  Hei, kan du viser til en link for:

  «Det første innskuddet på kontoen i år blir da grunnlaget for beregningen av skjermingsfradraget for 2017».

 15. Patrick - 22 aug, 2017

  Vet Ikkje helt om jeg skjønte punkt 2 angående skjermingsfradrag. Si jeg har 5 forskjellige aksjer, alle med gevinst. A har en verdi på 5 mill, B på 3 mill, C på 2 mill D på 1 mill og E på en halv mill ( totalt 11.5 mill). Hvis jeg flytter alle 5 aksjer (A,B,C,D,E) samtidig hva begregnes skjermingsfradrag ut i fra?

  1. Stian Strand - 28 aug, 2017

   Hei Patrick,

   Skjermingsfradraget for 2017 beregnes da ut i fra kostprisen på verdipapirene du flytter inn på aksjesparekontoen (innskudd) – typisk hva du opprinnelige betalte for aksjene.