7 ting du ikke visste om aksjesparekonto

7 ting du ikke visste om aksjesparekonto

Aksjesparekonto er igjen i vinden. Men kjenner du til hvordan ordningen egentlig fungerer? Her gir vi deg detaljene de færreste nevner.

Aksjesparekonto kommer med en rekke fordeler og noen ulemper. Noen er godt kjent, mens andre sjelden nevnes. For eksempel vet de fleste nå at du kan kjøpe og selge fond innad i kontoen uten å betale skatt før gevinsten tas ut. At du kan være kreativ og samordne skjermingsfradraget er derimot nok noe de fleste ikke har fått med seg.

La oss nå se nærmere på syv ting som du kanskje ikke visste om aksjesparekonto.

1. Du får ikke lavere skatt med aksjesparekonto

Mange brukte i fjor skattekutt og aksjesparekonto i samme setning. Det var en brøler, da det er forskjell på å utsette en regning og det å slippe og betale. For du får ikke lavere skatt ved å ta i bruk en aksjesparekonto. Hva du derimot får er muligheten til å dytte skatten foran deg.

Ved å flytte skatteregningen frem i tid, kan du få mer ut av pengene dine. For eksempel om du ønsker å bytte ut bransjefondet, hvor du har en gevinst, med et globalt aksjefond. På aksjesparekonto utløser du ikke skatt på gevinst ved bytte. Så pengene som ellers ville gått til skatt kan reinvesteres og vokse seg store. Men beløpet du skal betale i skatt den dag du tar gevinsten ut av kontoen, vil fortsatt være det samme.

2. Du kan sjonglere med innskuddet

Du kan ta ut innskuddet på aksjesparekonto uten å utløse skatt på gevinst. Det vil si beløpet du kjøpte aksjefond for, pluss hva du har opptjent av skjermingsfradrag. som er et fradrag som årlig tildeles aksjonærer.

Dette kan gi økt økonomisk fleksibilitet i spesielle situasjoner. Si du har kjøpt bolig, og skal selge den gamle. Men så rusker det i boligmarkedet, og du blir usikker på hva du egentlig får for boligen. Da kan du midlertidig ta ut hele eller deler av innskuddet, som forsikring, i tilfelle du ikke skulle få nok for den gamle boligen.

Det anbefales selvsagt ikke, da aksjemarkedet kan løpe fra deg i mellomtiden. Samtidig kan det bli vanskelig å tvinge seg selv til å sette pengene tilbake i aksjefond. Men du har i hvert fall muligheten, om du i verste fall skulle trenge å sjonglere med privatøkonomien.

3. Du kan tape skjermingsfradrag ved flytting

Du får skjermingsfradrag på aksjesparekonto. Det beregnes ut i fra laveste innskutte beløp i løpet av året. Dermed blir det første innskuddet på kontoen i år grunnlaget for beregningen av fradraget for 2019 ved flytting i år. Du må derfor huske å flytte fondene dine i en omgang.

Si du ønsker å flytte andeler i ODIN Norden og ODIN Aksje til en aksjesparekonto. Inngangsverdien, hva du opprinnelig investerte, er henholdsvis 10 000 kroner og 900 000 kroner. Du flytter først ODIN Norden, og en måned senere flytter du ODIN Aksje.

Selv om du nå har innskudd for 910 000 kroner på aksjesparekontoen, beregnes skjermingsfradraget kun ut i fra de 10 000, som du satte inn først. Gjør det slik og du går glipp av skjermingsfradrag for flere tusen kroner!

Les også: 5 ting du må vite før du flytter aksjefond til aksjesparekonto

4. Du kan være kreativ med skjermingsfradraget

Du kan samordne skjermingsfradraget på tvers av fondene du har på en aksjesparekonto. Det er mulig fordi fradraget følger selve kontoen og ikke hvert enkelt aksjefond, som på en vanlig verdipapirkonto.

Si du har investert i to fond, 100 000 kroner i fond A og 100 000 kroner i fond B, gjennom en aksjesparekonto ett år. Samlet utgjør det grunnlaget for skjerming. Du selger så fond A for 400 000 kroner året etter, hvorav 300 000 kroner i gevinst, og flytter denne ut av kontoen. Skjermingsfradrag er her 1 prosent for å gjøre regnestykket enkelt.

Den skattepliktige gevinsten blir da 98 000 kroner, da grunnlaget som skjermingsfradraget beregnes av her er 200 000 kroner. Hvis fondene derimot stod på en vanlig verdipapirkonto, ville den skattepliktige gevinsten vært 99 000 kroner, altså 1 000 kroner mer, siden skjermingsgrunnlaget da ville vært kun 100 000 kroner.

5. Du får ikke renter for kontanter på aksjesparekonto

Gjenta det høyt for deg selv, så du husker det: Du får ikke renter på kontanter som du har stående på aksjesparekonto! Det er viktig å notere, spesielt om du er av typen som liker å ha kontanter liggende i perioder.

Si du selger deg ut av et fond, eller skyter inn kontanter på aksjesparekontoen, i påvente av nye fondskjøp. Da får du ikke renter på pengene du har stående. Skal du få renter på pengene må de i så fall tas ut av kontoen og inn på en bankkonto, som i tilfeller kan utløse skatt på opparbeidede gevinster, om du har det.

6. Aksjesparekonto kan fordeles på flere ved arv

Du kan i dag overføre en aksjesparekonto ved arv eller skilsmisse uten å utløse skatt på gevinst. Det er nytt for 2019 og er et av flere tiltak for å gjøre ordningen mer fleksibel. Det innebærer blant annet at en aksjesparekonto nå kan splittes på flere arvinger i forbindelse med skifte av dødsbo, uten å utløse skatt.

Les mer her: Aksjesparekonto kan snart bli enda bedre

7. Flytting av aksjefond fra fondskonto utløser skatt

Du kan ikke flytte aksjefond fra fondskonto, såkalt kapitalforsikring med investeringsvalg, til aksjesparekonto uten å utløse skatt på gevinst. Det er fordi du da eier fondene gjennom en kontrakt med forsikringsselskapet, som har utstedt fondskontoen. Den gir deg rett til avkastningen og verdiene. Men formelt sett er det forsikringsselskapet som eier fondene.

Bonus: Aksjesparekonto kan friste til hyppige fondsbytter

Skal du lykkes med fondsinvesteringen er det avgjørende at du holder deg til planen. Aksjesparekonto gjør det dessverre ikke enklere. Tvert imot. Ordningen gjør det lettere å bytte fond. Da er det fort å bli kortsiktig og ende opp med dårlig avkastning.

Den klassiske feilen er å hoppe etter fondene som gjorde det best i fjor. Det kalles å gå i gambler-fellen, og blir gjerne en kostbar erfaring. Fantastisk avkastning ett år har nemlig lite å si for hvordan det blir året etter. Dermed risikerer du å hoppe fra en topp til den neste, og ende opp med dårligere avkastning på pengene dine, enn hva du ellers ville.

Viktig at du holder deg til planen

Du skal allerede ha valgt et eller flere fond, som passer hva du tåler å se av svingninger og hvor lenge pengene skal stå. Dermed har du gjort et godt valg og er bevisst på hva du har begitt deg ut på ved å investere i fond. Det dummeste du kan gjøre nå er å vike fra planen ved å forsøke og time kortsiktige endringer i markedet, eller hoppe etter fjorårets vinnere.

Aksjesparekonto byr på mange muligheter. Men glem ikke adferden! Den har nemlig mest å si for hvilken avkastning du oppnår på pengene dine over tid.

Les også: Absolutt alt du trenger å vite om aksjesparekonto

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: