Prisen du betaler for å selge fond på bunn i panikk

Aksjesparekonto kan snart bli enda bedre

Det er foreslått endringer for aksjesparekonto fra og med 2019. Det kan bli riktig så bra. Men glem ikke adferden. I så fall kan det koste deg dyrt.

Aksjesparekonto kom 1. september 2017 med både fordeler og ulemper. I forslag til Statsbudsjett 2019, som ble lagt frem nylig, forbedres løsningen. Det avhenger selvsagt av at forslagene blir endelig vedtatt. Men slik det ser ut nå har du mye å glede deg over.

Ps: Alle forslagene som gjør aksjesparekonto enda bedre er nå vedtatt i Stortinget.

Hva er aksjesparekonto?

Aksjesparekonto er en konto for langsiktig sparing i aksjefond. Det er som den tradisjonelle kontoen for å eie fond, men med andre spilleregler. Tanken er at det skal gi deg lignende fordeler som profesjonelle investorer. Muligheten til å utsette skatt på gevinster bidrar til det.

Det betyr at du kan kjøpe og selge andeler i aksjefond fra ODIN og andre, uten å utløse skatt på gevinst. Skatten må selvsagt betales en dag, men det skjer ikke før gevinsten tas ut av kontoen. Aksjesparekonto gir deg ikke skattekutt, kun fleksibilitet til å tilpasse deg bedre.

Fakta om aksjesparekonto

Kort om aksjesparekonto slik det fungerer per i dag (desember 2018):

  • En konto hvor du kan samle aksjefond og kjøpe og selge andeler uten å utløse skatt på opparbeidede gevinster før pengene tas ut av kontoen
  • Du får skjermingsfradrag
  • Innskuddet på aksjesparekonto kan tas ut uten å utløse skatt på opparbeidede gevinster
  • Du kan kun ha fond med en andel aksjer fra 80 prosent og mer på en aksjesparekonto
  • Du kan flytte aksjefond til kontoen ut 2019 uten å utløse skatt på opparbeidede gevinster

Les alt du trenger å vite om aksjesparekonto her.

Tre ulemper med aksjesparekonto kan forsvinne

Alt var ikke fest da aksjesparekonto ble lansert. En ulempe var at kontoen ikke kunne splittes på flere, ved for eksempel arv, uten å utløse skatt på gevinst. Slik fremstod ordningen som lite fleksibel. Dette ønsker regjeringen nå å gjøre noe med i statsbudsjettet for 2019.

1. En aksjesparekonto kan ikke fordeles på flere ved arv

Hittil har du kunne gi en aksjesparekonto i gave eller arv med såkalt skattemessig kontinuitet, så lenge kontoen overføres i helhet. Det er altså ikke anledning til å dele kontoen på flere, som ved fordeling av arv til flere arvinger, uten å utløse skatt på gevinst.

Nå skal ordningen bli mer fleksibel, og da særlig i forbindelse med skifte av dødsbo. Fond på aksjesparekonto skal heretter kunne overføres til arvingers aksjesparekonto i forbindelse med skifte av dødsbo, og den fraskilte ektefellens aksjesparekonto ved skilsmisse.

2. Flytte aksjefond på tvers av tilbydere

I dag kan du flytte aksjefond fra aksjesparekonto hos en tilbyder til en annen. Ulempen er at du må avslutte kontoen. Det vil si at kontoen hvor du har fondene du skal flytte, må avsluttes, for at de skal kunne flyttes til en aksjesparekonto hos en annen leverandør.

I forslaget fra regjeringen kan du fortsatt ha flere kontoer. Samtidig blir det mulig å overføre verdipapirer mellom egne kontoer uten å utløse skatt på gevinst på tvers av tilbydere. Da kan du overføre fond fra en aksjesparekonto til en annen, uten å utløse skatt på gevinst.

3. Skatt på utbytte

Utbytte fra enkeltaksjer og aksjefond på aksjesparekonto beskattes i dag på vanlig vis. Det ønsker regjeringen å endre på, og foreslår å utvide ordningen så den også gir utsatt skatt på utbytte. Det har lite å si for de fleste, da aksjefond registrert i Norge sjelden betaler utbytte.

Utfordringer med adferd på aksjesparekonto

For å lykkes med fond er det avgjørende at du holder deg til planen. Hvordan du ter deg med pengene dine har nemlig mest å si for avkastningen du ender opp med. Dessverre gjør ikke aksjesparekonto det enklere for deg. Tvert i mot. Ordningen gjør det enklere å bytte fond, og da er det lett å la seg friste til kortsiktighet og hyppigere fondsbytter.

Resultatet er gjerne dårligere avkastning enn om du satt i ro

Mennesker har alltid gjort dårlige valg med pengene sine. Vi kjøper og selger fond til feil tider – og det lenge før noen tenkte på aksjesparekonto. Det skyldes noen mentale snarveier oppe i hodene våre, som saboterer oss når vi prøver å være smarte med pengene våre.

Heldigvis kan du unngå de mest kostbare feilene ved å bli oppmerksom på dine egne svakheter og uheldig atferd. En bra start er å lese om tankefellene som dreper avkastningen din. Dette er ikke noe regjeringen får hjulpet deg med, så her gjelder det å ta ansvar selv!

Det gjenstår å se om de nye reglene for aksjesparekonto blir vedtatt. I så fall blir ordningen enda bedre. Men husk: lar du deg lokke til kortsiktighet og hyppige fondsbytter, kan det fort bli en kostbar affære.

Les også: Aksjesparekonto øker behovet for god rådgivning

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: