Slik lykkes du med å investere i fond

Slik lykkes du med å investere i fond

Skal du lykkes med fond må du forberede deg på reisen. Det er dessverre ikke nok å velge riktig fond. Her ser vi nærmere på hva som skal til.

Å komme i gang med fond er lett. Velg fond ut i fra hva du tåler av svingninger og hvor lenge pengene skal stå. Da har du et godt utgangspunkt for å lykkes med å investere i fond. Samtidig er det her problemene starter for mange.

For pengene dine vokser ikke jevnt i fond. Avkastningen kommer gjerne i bolker, som fra en flaske ketsjup. Du kan derfor forvente å se pengene dine svinge, og i perioder kan det gå voldsomt for seg. Da er det lett å gjøre noe dumt, som å selge på bunn. Det er en kostbar feil mange gjør.

Heldigvis vil riktig valg av fond redusere sjansen for å selge på verst tenkelig tidspunkt. Men adferd er vanskelig å forutsi, og mange investorer gjør feil valg gang på gang. Du bør derfor forberede deg selv mentalt på hva som kan komme.

Å velge riktig fond er en start. Men andre ting har mer å si for hvilken avkastning du klarer å oppnå på pengene dine over tid. La oss nå se nærmere på hva som skal til for å lykkes med fond.

Adferd har mest å si for utviklingen på pengene dine

Adferd har mest å si for utviklingen på pengene dine

Du er din egen verste fiende. Det er derfor så mange ender opp med dårligere avkastning enn fondene de putter pengene sine i. Et fond kan fint vokse 10 prosent et år, mens du sitter igjen med skarve 5 prosent.

Hvordan kan det skje? Noen ganger kommer det av naturlige årsaker. Andre ganger derimot skyldes dårlig avkastning at du gjør dårlige valg med pengene dine.

Du må ha kontroll på adferden om du skal lykkes med fond

Mange bruker mye tid på å velge fond. Investoradferd derimot står gjerne ikke så høyt på agendaen. Det er synd, da det er hvordan du ter deg med pengene dine som har mest å si for hvilken avkastning du ender opp med. At du klarer å holde deg til planen, uten alskens krumspring, er avgjørende for at du skal oppnå god langsiktig avkastning.

Si du fant “verdens beste” aksjefond tilbake i 2006.

Etter å ha brukt flere timer på å vurdere ulike fond, fant du til slutt det som skulle vise seg å slå alle de andre ned i støvlene de neste ti årene. Du investerte dermed sparepengene dine, 750 000 kroner, i dette fondet.

Pengene vokste fra første stund, og du var fornøyd.

Men så gikk investeringsbanken Lehman Brothers konkurs i september 2008, og sparepengene dine gikk på en smell sammen med resten av aksjemarkedet.

– Hva skjer!, skrek du til dataskjermen.

For du var ikke beredt på at noe slikt kunne skje.

Ei heller var du klar over hvordan du selv ville reagere på de store svingningene. Dermed feilet du i å beholde roen. I stedet solgte du deg ut på bunn for å redde stumpene, for så å stå igjen på perrongen da aksjemarkedet igjen snudde nesen opp.

Prisen du betaler for å selge på bunn i panikk

Prisen du betaler for å selge fond på bunn i panikk

Hadde du stått løpet ut ville de 750 000 kronene ha vært mer enn 1,6 millioner kroner ti år senere, i januar 2016. Men du brøt du med planen om å sitte investert, og solgte på verst tenkelig tidspunkt under Finanskrisen. Du kom deg aldri igjen etter fallet og pengene satte du på bankkonto, hvor de har stått siden.

Dermed endte du kun opp med knappe 560 000 kroner.

Det er rundt 1 million kroner mindre enn om du holdt deg til planen!

Tenk på det.

Valg av fond er viktig. Men ikke på nær så viktig som å sitte i fond løpet ut. Hvis ikke kan du like gjerne ha pengene dine på bankkonto. Sett derfor av tid til å bli kjent med deg selv, og hvordan du fungerer når du har med penger å gjøre.

En bra start er å lese om disse tankefellene som dreper avkastningen din.

Mange fokuserer på det som har minst å si

Nedenfor ser du en pyramide. Den viser et hierarki over hva du som investerer i fond bør kunne. Hvert nivå må mestres før det neste har noe å si for avkastningen. Til sammen forklarer de ulike nivåene hva som har mest å si for utviklingen på pengene dine.

Dessverre, som i eksempelet ovenfor, er mange gode på toppen av pyramiden. De er opptatt av å finne beste fond og hvordan de bør eies. Det er bra. Men klarer du ikke å kontrollere adferden din og stå løpet ut, har det lite å si. Det blir som om verdens beste kirurg skulle få blodskrekk.

Da blir hun jo ganske ubrukelig.

Figur: Denne pyramiden sier noe om hvor viktig ulike kompetanseområder er for utviklingen på pengene dine, med det viktigste i bunn.

Denne pyramiden sier noe om hvor viktig ulike kompetanseområder er for utviklingen på pengene dine, med det viktigste i bunn.

Lett å bli millionær om du holder deg til planen

Sjansen er stor for å bli millionær når du investerer i fond. Du må bare klare å holde deg til planen. En plan sier gjerne noe om hva du skal investere pengene dine i, hvor mye og hvordan du best eier fondene du velger. Men en plan er verdiløs om du ikke klarer å følge den.

Si du ønsker å ha en million kroner om 10 år.

Da kan det være nok å investere 6 000 kroner i måneden i et globalt aksjefond, som ODIN Aksje. Det forutsetter at pengene vokser 7 prosent gjennomsnittlig årlig og at du tåler svingningene i aksjefond. Stå løpet ut med en slik plan og du er godt rustet til å runde millionen innen ti år.

Adferd er nøkkelen skal du lykkes med å investere i fond

Hvis du derimot bryter planen underveis, som under et børsfall, kan du regne med å tape penger i stedet. For klarer du ikke å kontrollere deg, hjelper det lite å ha gode fond. Joda, gode fond er viktig for å oppnå god langsiktig avkastning, men ikke på nær så viktig som adferd.

Men adferd er vanskelig, selv for de smarteste blant oss. For selv den beste vil til tider slite med å kontrollere seg når det først smeller på børsen. Det blir ofte som Mike Tyson en gang skal ha sagt: “Alle har en plan til de blir slått i ansiktet.” Å tro noe annet vil være naivt.

Du bør derfor lære deg selv å kjenne. Det handler om å forstå hvordan du reagerer på skumle avisforsider og hva du gjør den dagen børsene faller. Da øker du sjansen for å lykkes med fond betydelig.

Les også: 7 tankefeller som dreper avkastningen din

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: