3 gode grunner til at du trenger en fleksibel plan for pengene dine

Planen du har i dag er ikke nødvendigvis den som passer deg i morgen. Her har du tre grunner til at den både må være fleksibel og kunne tilpasses underveis.

En investeringsplan er en plan for hvordan du skal investere pengene dine. Den sier noe om hvor mye du skal investere og hvilke fond pengene skal puttes i. Planen hjelper deg med å oppnå hva enn du måtte ønske med pengene dine. Men det er ikke et statisk dokument. For livet blir gjerne ikke som du planla. Du trenger derfor en plan som kan tilpasses underveis.

Som investor setter du langsiktige mål for pengene dine. Men så skjer det noe som gjør at du må endre planen. Kanskje blir du skilt eller du mister jobben? Arv skjer. Eller det kan hende at du snart skal bruke av pengene. Slike hendelser betyr at du bør vurdere investeringsplanen, og dermed fondene du eier, med jevnlige mellomrom.

La oss nå se på tre gode grunner til å vurdere planen du har for pengene dine.

1. Tidshorisonten din endres underveis

Tidspunktet for når du skal bruke bruke pengene dine kan endres underveis

Tidshorisont handler om hvor lenge det er til du skal bruke pengene. Hvilke fond du velger henger tett sammen med dette, og endringer her krever gjerne justeringer. Det gjelder både for hvilke fond du bør eie og hvor mye penger du trenger å investere. Her har du to vanlige årsaker til at tidshorisonten din endrer seg underveis.

Målet du har med pengene dine endres

Si du startet å investere i fond for 5 år siden med mål om å kjøpe feriehus i Frankrike. Plutselig er du i mål og feriedrømmen er i boks. Hva nå? Det neste blir kanskje å sikre pensjonisttilværelsen som ligger 20 år frem i tid? Det koster å leve som pensjonist, og i hvert fall med feriehus i utlandet. I så fall kan det kreve en annen portefølje med fond.

I motsetning til feriehuset ligger pensjonstilværelsen langt frem i tid. Det gir pengene bedre tid til å jobbe for deg. Dermed trenger du kanskje heller ikke å investere like mye? Samtidig vil du med lengre tidshorisont tåle mer svingninger, og kan derfor eie mer aksjefond. Men husk, aldri ha mer enn hva du klarer å sove godt med.

Du er snart i mål og skal bruke pengene

Pensjon er viktig. Plutselig er du 62 år og pensjonstilværelsen nærmer seg. Med 5 år igjen til pensjonsalder er det tid for å redusere sjansen for å rammes for hardt av børsfall. Det er viktig da pengene dine nå har mindre tid på å hente seg inn igjen før du skal bruke av dem. I praksis handler det om å ta ned den andelen aksjefond utgjør av porteføljen din i forhold til rentefond.

2. Livet kan brått snus på hodet

En investeringsplan bør typisk oppdateres når det skjer ting som snur livet ditt på hodet

Ting har en tendens til å skje når det minst passer. Endringer i livssituasjonen får gjerne konsekvenser for hvilken risiko du bør ta med pengene dine. Uansett hva som skjer, så må du se om endringene gjør at planen din bør justeres.

Å miste jobben får gjerne konsekvenser

Si du har livet på stell. Du har egen bolig, hytte på fjellet og tjener godt. Deler av inntekten investerer du i fond hver måned, som du har gjort siden 2011. Børsene har steget lenge så du føler deg trygg med å ha pengene i aksjefond. Men en høstdag får tilværelsen en brå vending. På morgenmøte med sjefen får du beskjed om at du må finne deg ny jobb.

Den gode inntekten er borte og heretter blir det dagpenger på deg. Dagpenger i 2018 blir omtrent 62 prosent av lønnen din før skatt, men kun opp til 561 804 kroner (6 G). Du ser dermed inntekten din reduseres til rundt 350 000 kroner årlig før skatt, som er dramatisk for deg.

Hva tror du inntektstapet har å si for planen din?

Det kommer an på. Hvis du har en bufferkonto med 3-4 måneder levekostnader utover fond og en komfortabel gjeldssituasjon, er du i god form. Det er jo ikke sikkert du kan leve av dagpengene inntil du ordner ny jobb? Om du derimot bare har aksjefond er du utsatt. I så fall bør du ta ned risikoen på deler av pengene inntil du er i jobb igjen. Det vil si å selge unna fondsandeler tilsvarende 3-4 måneders levekostnader og sette det på konto.

3. Fondene utgjør en betydelig del av formuen

Når pengene du har i fond utgjør en betydelig andel av formuen er det tid for å ta en kikk på investeringsplanen

Hvor store svingninger tåler du?

Det avhenger blant annet av hvor stor andel fondene dine utgjør av formuen. Etterhvert som pengene jobber for deg vil de på et punkt utgjøre såpass at du kjenner stresset med å se store kronebeløp svinge. Det er derfor mange som har en del penger gjerne har dem i en kombinasjon av både aksje- og rentefond for å sikre nattesøvnen.

Forskjell på å ha 50 000 kroner og 10 millioner kroner i aksjefond

Si børsene faller og de 50 000 kronene du har i aksjefond halverer seg. Du vet at fallet gjerne er midlertidig og holder deg i ro til det igjen snur opp. Joda, 25 000 kroner er en del penger, men ikke mer enn hva du klarer å spare fra lønnen din i løpet av noen måneder. Men hva om du i stedet hadde 10 millioner kroner i aksjefond og det samme skjer?

Det vil nok føles annerledes. Selv om du vet fallet på 5 millioner kroner er midlertidig, er det vanskelig å slå fra deg tanken på hva som kreves for å erstatte “tapet”. Du vil dermed oppleve en berg-og-dalbane av følelser. Da er sjansen stor for at du får panikk og selger deg ut på bunn for å redde stumpene, for så å stå igjen på perrongen når børsene igjen tar seg opp.

Porteføljen du har i dag er ikke alltid den du trenger i morgen

Ettersom pengene vokser i fond blir det viktigere å tenke på hvordan de er investert. Du skal selvsagt sørge for at de vokser videre, men du må klare å leve med risikoen. Det er derfor ikke gitt at du skal ha alt i rene aksjefond når investeringen utgjør en betydelig andel av formuen.

Du trenger en fleksibel investeringsplan for pengene dine

Som barn ønsket du kanskje å bli politi? Men så vokste du opp og innså at du ikke hadde fysikken til det. Litt eldre og klar for å finne en karriere drømmer du om å bli forretningsadvokat. Men så innser du at advokater jobber seg halvt ihjel, så de aldri rekker å se familien sin. Dermed bestemmer du deg for å bli hjemme med barna.

Poenget er at ting endrer seg. Det gjelder målet du har med pengene dine, livssituasjonen og hvilken risiko du er villig til å ta ettersom pengene i fond vokser. Du bør derfor belage deg på å vurdere og oppdatere planen du har for pengene dine underveis. Og skulle du trenge hjelp, så er det tid for å ta et møte med rådgiveren din.

Ting har en tendens til å endre seg. Sørg derfor for å ha en plan for pengene dine som er fleksibel i møte med hva enn livet måtte by på.

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: