Alt du trenger å vite om fond

Fond kan virke komplisert og finansbransjen kan oppfattes som grådig. Likevel er fond gode verktøy for å ta vare på formuen din og utvikle den uten at det svinger for mye.

Du har sikkert hørt om fond. Produkter som beriker en grådig bransje, fremfor kundene, og spekulanter som dobler pengene raskt. Som regel er fond ingen av delene. I dag er det en trygg og god måte og eie verdipapirer på, og bransjen er regulert i kundenes favør. Joda, du kan fortsatt satse alt på et høyrisikofond, og håpe på det beste, men du vil gjerne bli skuffet.

Glem derfor gambling.

Se fond som verktøy for å nå dine mål

Fond bør i stedet ses som verktøy du kan ta i bruk for å nå dine finansielle mål, eller hva enn du ønsker å oppnå med pengene. Det er ikke noe som vil gjøre deg rik fort. Derimot er fond perfekt for å utvikle og bevare formuen du allerede har skaffet deg. Det er nå på tide å gå litt grundigere til verks.

For hva er egentlig et fond? Hva er en portefølje? Og hvordan kan alt dette hjelpe deg med å oppnå hva du ønsker med pengene dine?

Hva er fond?

Du kan se fond som et spleiselag mellom deg og andre investorer. Det gjør det mulig å kjøpe bredere utvalg verdipapirer, som aksjer og rentepapirer, mer kostnadseffektivt enn om du gjorde det alene. Beløp du investerer i fond fordeles for eksempel på flere aksjer. Da rammes du ikke for hardt dersom noen av aksjene ikke går som planlagt. Samtidig blir svingningene mindre enn om du investerte direkte i noen enkeltaksjer, men du får likevel god forventet avkastning.

Det finnes forskjellige typer fond

Hvilke fond som passer deg best avhenger av:

  • Hvor lenge det er til du skal bruke pengene
  • Hvor store svingninger du kan leve med underveis

Jo høyere andel aksjer i forhold til rentepapirer et fond inneholder, desto mer vil du se pengene dine svinge i verdi. Belønningen for å tåle en del svingninger er høyere avkastning. Du kan dermed si at andelen aksjer bestemmer hvor raskt pengene dine vil vokse over tid.

Ulike typer fond

Type fond avhenger av hvilke verdipapirer fondet investerer i. For eksempel vil et aksjefond plassere i aksjer, mens et rentefond setter pengene i rentepapirer. Andre typer fond er kombinasjonsfond som investerer pengene i en kombinasjon av flere andre fond.

Aksjefond

Aksjefond er fond som investerer i aksjer. Aksjer er eierandeler i selskaper, og representerer dermed verdiskapingen i disse. Når du ser penger i aksjefond stige i verdi, så er det fordi aksjekursene til selskapene fondet investerer i øker. På sikt vil fondet derfor gjenspeile verdiskapingen i selskapene, men på kort sikt kan gjerne psykologien i markedet råde. Det er i aksjefond du kan forvente høyest avkastning på pengene, men også de største svingningene.

Rentefond

Kanskje ønsker du ikke å se pengene dine svinge særlig i verdi, eller du skal bruke dem innen få år? Da kan rentefond, som plasserer i rentepapirer, være tingen. Den vanligste typen rentepapirer er obligasjoner, som er rentebærende gjeldsbrev hvor du låner ut penger til et selskap eller til en stat. Svingningene i rentefond er mindre enn i aksjefond, og avkastningen likeså, men pengene vil i det minste vokse raskere enn på bankkonto.

Kombinasjonsfond

I et kombinasjonsfond fordeles pengene dine på forskjellige fond. Det kan være ulike aksjefond, rentefond eller en kombinasjon. Slike fond kommer i ulike varianter, tilpasset ulike forventninger til svingninger og avkastning. Ønsker du mindre svingninger enn i rene aksjefond, men samtidig høyere avkastning enn i rentefond, kan kombinasjonsfond passe.

Hvor bør jeg putte pengene mine?

Det kommer an på. Går du inn med håp om å doble pengene raskt, er ikke fond noe for deg. Har du derimot planer om å la pengene stå, uten større svingninger enn hva du er komfortabel med, kan fond være riktig for deg.

Fond svinger i verdi

Det går gjerne opp og ned i fond, men over tid er trenden oppover. Sannsynligheten for å se pengene vokse er dermed stor hvis du skal sitte en stund. Samtidig vil få som investerer en betydelig andel av formuen i fond ha mage til å eie kun aksjefond. Det er fordi sjansen da er høy for å se pengene svinge mer enn hva du er komfortabel med.

En portefølje tilpasset deg er oppskriften på suksess

En balansert portefølje er gjerne veien til suksess. Det er en samling enkeltfond, eller et par kombinasjonsfond, som samlet gir god avkastning uten å svinge mer enn hva du er komfortabel med. Da får du en struktur for hvordan du velger og forvalter pengene, og unngår å ende opp med tilfeldige fond, som kan svinge for mye eller gi for lav avkastning.

Det er viktig for at du skal oppnå hva du ønsker med pengene dine.

Du skal sove godt om natten

Hvis du bekymrer deg for fondene dine når det svinger på børsene, har du tatt for høy risiko. Slikt kan koste deg dyrt. Sjansen er da stor for at du selger deg ut når det minst passer, for så å sitte på sidelinjen når markedene stiger igjen. Du bør derfor velge en kombinasjon av aksje- og rentefond som du er komfortabel med, også når det rusker på børsene.

Hvor mye aksjefond du eier i forhold til rentefond avgjør:

  • Hvor raskt du kan forvente å se pengene dine vokse i verdi
  • Hvor mye du kan forvente å se pengene dine svinge i verdi

Å velge din fordeling av aksje- og rentefond er dermed noe av det viktigste du gjør.

Vanlige fordelinger av aksjer (MSCI World) og renter (STX4) og største 1-årige tap og gevinst om du hadde investert kroner 1 million for ti år siden.

Ta en kikk på porteføljene i diagrammet ovenfor.

Der ser du største 1-årige gevinst og tap, som du kunne oppleve om du hadde investert 1 million kroner for 10 år siden i utvalgte porteføljer med ulike fordelinger av aksje- og rentefond.

Gitt muligheten for tap og gevinst, hvilken portefølje ville du valgt?

A. Tap på 287 000 kroner, gevinst på 430 000 kroner
B. Tap på 203 000 kroner, gevinst på 320 000 kroner
C. Tap på 112 000 kroner, gevinst på 220 000 kroner
D. Tap på 32 000 kroner, gevinst på 130 000 kroner
E. Tap på 1000 kroner, gevinst på 120 000 kroner

Hvis du svetter av tanken på å se millionen svinge ned med 287 000 kroner, bør du unngå portefølje A, som kun består av aksjefond. For de fleste vil gjerne en kombinasjon av både aksje- og rentefond være best. Bare tenk, Statens pensjonsfond utland, som investerer for fremtidige generasjoner, har ikke en tredjedel av pengene i rentepapirer uten grunn.

Fond hjelper deg med å nå dine mål

En kombinasjon av aksje- og rentefond kan gjøre underverker. Da kan du oppnå en fornuftig avkastning på pengene dine uten at du trenger å bekymre deg for mye. Det avhenger selvsagt av at du har et realistisk syn på avkastningen du kan forvente. Men selv en portefølje med en del rentefond, vil typisk sikre kjøpekraften til pengene dine og mer. Ønsker du høyere avkastning og tåler litt svingninger, kan du øke andelen aksjefond.

Fond er gode verktøy for å hjelpe deg med å nå dine finansielle mål. Om det er å bevare kjøpekraften, leve bekymringsfritt eller å oppbevare pengene til fremtidige generasjoner er opp til deg å bestemme.

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: