Aksjesparekonto eller fondskonto - hva er best for deg?

Aksjesparekonto eller fondskonto – hva er best for deg?

Aksjesparekonto kommer snart. Da får du som sparer i fond plutselig enda en konto å velge i mellom. Hvilken er rett for deg og er fondskonto fortsatt et alternativ?

Aksjesparekonto er endelig her. Hensikten med den nye kontoen er å gjøre det mer attraktivt for deg å investere i aksjer og aksjefond. Kontoen kommer derfor med flere fordeler. For eksempel betaler du ikke skatt på gevinst i aksjefond før pengene fra salget tas ut av kontoen.

Men vent litt.

Det høres da ut som en fondskonto?

Nei.

Aksjesparekonto er ikke det samme som fondskonto

Aksjesparekonto eller fondskonto?

Fondskonto, eller investeringskonto er et forsikringsprodukt. En såkalt kapitalforsikring med investeringsvalg hvor fondene eies av forsikringsselskapet. Som aksjesparekonto, er det en konto hvor du kan oppbevare, kjøpe og selge fond. Selv om begge kontoene lar deg utsette skatten er det viktige forskjeller.

Tre ting som skiller aksjesparekonto fra fondskonto:

 • Du får skjermingsfradrag på aksjesparekonto, men ikke på fondskonto.
 • Kun 90 prosent av verdien av aksjefond på aksjesparekonto inngår i beregningen av formuesskatt i 2017 (100 prosent på fondskonto)
 • Du kan kun eie fond med minst 80 prosent aksjeandel og enkeltaksjer hjemmehørende i EØS-land på aksjesparekonto

Les også: Alt du lurer på om aksjesparekonto

Aksjefond på fondskonto eies ikke av deg

På en fondskonto eier du ikke fondene selv. Joda, fondsandelene er dine, men eierskapet skjer gjennom en kontrakt med forsikringsselskapet som har utstedt kontoen. Denne sier at du har rett til avkastningen og verdiene av verdipapirene du måtte ha stående, men det er altså forsikringsselskapet som formelt eier fondene.

Det har to konsekvenser.

Siden du ikke formelt eier fondene på fondskonto, så får du ikke skjermingsfradrag.

Det er et bunnfradrag som tildeles årlig til eiere av aksjer og aksjefond. I praksis vil det si at hva du betalte for fondsandelene justeres opp med en prosentandel, slik at når du realiserer gevinster eller mottar utbytte, så slipper du å skatte av hele beløpet.

Hele verdien av aksjefond eid gjennom fondskonto inngår i beregningen av formuesskatt.

Du mister dermed aksjerabatten på 10 prosent (20 prosent i 2018), som du får på aksjesparekonto og vanlig verdipapirkonto – dagens løsning for de fleste fondssparere. Det blir ikke nødvendigvis mye, men ligger du an til formuesskatt, så er det verdt å merke seg.

Du kan ikke ha hva som helst på aksjesparekonto

På fondskonto kan du ha hva enn utsteder tillater. På aksjesparekonto derimot kan du kun ha børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis og aksjefond hjemmehørende i Norge og andre EØS-land, som Sverige og Danmark.

Mange ønsker å å investere i land utenfor EØS-samarbeidet, som USA.

Det gjør du gjennom aksjefond registrert i Norge på aksjesparekonto. Kombinasjonsfond med en lavere andel aksjer enn 80 prosent og rente- og obligasjonsfond går ikke.

Tre kontoer for deg som sparer i fond

Tre kontoer for deg som sparer i fond

Med aksjesparekonto har du plutselig en konto til å forholde deg til.

I tillegg har du jo:

 • Fondskonto (såkalt kapitalforsikring med investeringsvalg)
 • Vanlig verdipapirkonto – dagens løsning for de fleste som sparer i aksjefond

Det kan gjøre den beste svimmel.

Fordeler og ulemper med aksjesparekonto, fondskonto og vanlig verdipapirkonto

Før vi ser på hvilken konto som kan være rett for deg som sparer i fond, så er det greit å vite om fordelene og ulempene ved de ulike kontoene.

En kjapp titt på tabellen nedenfor burde gi deg god oversikt.

Tabell: Detaljer for vanlig verdipapirkonto, fondskonto og aksjesparekonto for fondssparere i 2017.

Detaljer om aksjesparekonto, fondskonto og vanlig verdipapirkonto

**80 prosent av aksjeverdiene går inn i beregningen av formuesskatt fra 2018

***Aksjegevinster på fondskonto blir likestilt med vanlig verdipapirkonto og aksjesparekonto fra og med 2019

Skattefavorisering av fondskonto i ferd med å forsvinne

Dagens skatteregler favoriserer fondskonto. Du betaler 29,76 prosent skatt på aksjegevinster på aksjesparekonto, men kun 24 prosent på fondskonto i 2017.

Joda, du leste rett.

Smutthullet forsvinner fra og med inntektsåret 2019.

Politikerne har nemlig vedtatt at aksjeinvesteringer skal beskattes likt, uavhengig av hvordan du eier dem.

Hvilken konto er best for deg som sparer i fond?

Bør du som sparer i fond velge aksjesparekonto eller fondskonto?

Det finnes ikke noe fasitsvar.

Noen vil klare seg med en aksjesparekonto, mens andre kan ha nytte av fondskonto – alene eller i kombinasjon med førstnevnte. For eksempel kan det være lurt å ha rente- og obligasjonsfond på fondskonto, da du får utsatt skatt på utdelingene. Aksjefond derimot hører hjemme på en aksjesparekonto.

Hvilken konto som passer deg vil altså avhenge av hva slags fond du har.

Aksjefond trives på aksjesparekonto

Da kan du blant annet bytte aksjefond underveis uten å utløse skatt. Selvsagt skal du være langsiktig, men noen ganger er det lov å bytte. For eksempel hvis du ønsker å gå fra en kompleks portefølje med flere aksjefond til en enklere fond-i-fond løsning.

Det kan du forsåvidt gjøre på fondskonto også.

Men på aksjesparekonto får du også:

 • Skjermingsfradrag
 • 90 prosent av aksjeverdien inngår i beregningen av formuesskatt (80 prosent fra 2018)
 • Mulighet til å ta ut beløpet du kjøpte fondsandeler for pluss skjermingsfradrag uten å utløse skatt

Det gjør aksjesparekonto til den beste kontoen for vanlige aksjefond.

Les også: Aksjesparekonto er ikke for alt og alle

Bli med 17 277 andre og få ferske innlegg fra bloggen på epost. Du kan melde deg av når du vil.

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *.

Skriv en kommentar:

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *

 1. Anonym - 7 jun, 2017

  På fondskonto (forsikringskonto) slipper man all skatte skjema for utenlandske aksjer.

  Hvordan blir dette for aksjesparekonto ?

 2. Stian Strand - 7 jun, 2017

  Hei,

  Hvordan det blir i praksis vet jeg ikke enda. Detaljene er jo fortsatt til behandling hos myndighetene. Men jeg registrer at flere aktører allerede er ute og sier at skatterapporteringen vil bli som for fondskonto.

 3. Reidar Dahl - 10 sep, 2017

  Har i dag en unit link konto hos SP1 som jeg nå har stoppet sparingen på. Tenker å opprette en akjsesparekonto i stedet å spare fremover der. Spørsmålet er om det er lurt å starte salg (6-år utbetalingsperiode) av unit link for så å spare dette hver mnd i aksesparekontoen. Vennligst send svar på epost i tillegg til evt. kommentarfelt.

  1. Stian Strand - 11 sep, 2017

   Hei Reidar,

   Vanskelig å gi spesifikke råd her. Anbefaler at du tar kontakt med rådgiveren din i banken på denne.

 4. Christian - 23 sep, 2017

  Hei Stian,

  Takk for denne interessante artikkelen, jeg forsøker å forstå om jeg bør gå vekk fra min fondskonto og over til aksjesparekonto. Har i den forbindelse tre spørsmål, om du tillater:

  1) Det står i matrisen over at det betales skatt «når pengene fra salg av fondsandeler tas ut av kontoen». Jeg har gjort noe research og forstår ikke helt hva det betyr rent praktisk. Om jeg har overført 100.000 kr. på en fondskonto for noen år siden og ettervert har en urealisert gevinst på 20.000 kr, så trodde jeg at disse 20.000 kr. beskattes med 24% når jeg velger å ta ut gevinsten? Men sånn som det imidlertid høres ut, vil jeg beskattes i det jeg tar penger ut av kontoen, uavhengig om det er investeringsbeløpet eller gevinsten. Spørsmålet mitt: Kan du forklare hva som er korrekt og hvor mye man blir beskattet når?

  2) Du skriver at skattesatsen på 24% vil økes fra og med 2018. Vet du hva siste status fra høringene er, evt. når beslutningen skal tas og hva du tror kommer til å skje? Klarer ikke å finne oversiktlig informasjon.

  3) I lys av spørsmål 1 og 2 – ville du anbefalt å realisere og ta ut gevinst på aksjer på fondskonto i 2017 for å utløse skatt på 24% (antatt lavere skattesats enn 2018) og åpnet/reinvestert i en aksjesparekonto?

  Håper spørsmålene er verken for dumme eller komplekse, takk på forhånd for svar.

  Med vennlig hilsen,
  Christian

  1. Stian Strand - 25 sep, 2017

   Hei Christian,

   Hyggelig at du likte innlegget!

   1) Det stemmer. Aksjegevinster beskattes med 24 % på fondskonto i 2017 (kapitalforsikring med investeringsvalg).

   Men du kan ikke ta ut innskuddet og la gevinsten stå på en fondskonto, slik du kan med aksjesparekonto. På fondskonto skatter du av gevinster etter først-inn-først-ut prinsippet (FIFO), som på vanlig verdipapirkonto. Det betyr at når du selger unna fondsandeler, så er det fondsandelene du kjøpte først som realiseres først. Opparbeidet gevinst på disse andelene vil du da utløse skatt ved uttak fra fondskontoen.

   2) Skattesatsen for aksjegevinster på fondskonto (kapitalforsikring med investeringsvalg) blir sannsynligvis endret fra og med 2018. Status per i dag er at saken er under behandling hos myndighetene.

   Myndighetene ønsker nemlig at like investeringer skal skattes sånn omtrent likt. Se her (https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/horing-om-endringer-i-skattereglene-for-fondskontoer/id2518139/)

   3) Det er umulig å si noe generelt, da det avhenger av flere ting, som hva du har på fondskontoen i dag. En kan jo ikke ha hva som helst på en aksjesparekonto. Se: https://blogg.odinfond.no/alt-du-lurer-pa-aksjesparekonto

   Jeg anbefaler derfor at du tar kontakt med rådgiveren din for et presist svar på denne.