Slik blir du med formuesskatt påvirket av nye skatteregler i 2018

Slik blir du med formuesskatt påvirket av nye skatteregler i 2018

Rabatten for deg med aksjer eller aksjefond i formuesposisjon øker, og politikerne gjør utleiebolig enda mindre attraktivt.

Nytt år, nye skatteregler. Har du aksjer eller aksjefond, er du blant vinnerne. Da får du nemlig lavere formuesskatt. Formuesskatten reduseres ved at verdsettelsen på aksjer og aksjefond kuttes fra 90 prosent til 80 prosent fra og med 2018. Sammen med ordningen for individuell pensjonssparing (IPS), gir det mulighet for å slanke skatten neste år.

Større aksjerabatt for deg med formuesskatt i 2018

Bare 80 prosent av aksjeformuen din vil inngå i beregningen av formuesskatt neste år, forklarer spare- og investeringsøkonom Victoria Terjesen.

– Det er en dobling av formuesrabatten på aksjer fra i fjor. Tanken er at det skal dempe noen av de uheldige virkningene av denne skatten. Hvis du er i formuesposisjon og har en 1 million kroner i aksjefond, så vil kun 800 000 av disse pengene gå inn i beregningen av formuesskatten for 2018, sier Victoria.

Bunnfradraget på kr 1,48 millioner står uendret.

Du kommer bedre ut med aksjesparekonto enn fondskonto

Du får ikke rabatt på verdsettelsen av aksjer eller aksjefond eid gjennom fondskonto, såkalt kapitalforsikring med investeringsvalg.

– Med aksjesparekonto, som kom i september, vil du derimot dra nytte av denne formuesrabatten. Det samme gjelder for aksjer og aksjefond som du har på vanlig verdipapirkonto. Hvis du i dag har aksjefondene dine på en fondskonto, kan du ikke flytte dem ut uten å utløse skatt på opptjente gevinster.

Formuesskatt for deg med aksjefond i investeringsselskap

– Et investeringsselskap er et aksjeselskap, som eier aksjer i andre selskaper, aksjefond eller andre verdipapirer, og er fritatt for formuesskatt. Det er dermed ingen rabatt å hente på verdsettelsen av aksjer og aksjefond her direkte. Indirekte derimot, får du rabatten på aksjene, eller eiendelene, du som aksjonær har i eget investeringsselskap.

Les også: Aksjesparekonto eller investeringsselskap – hva er best?

Verdsettelse av utleiebolig beholdes på 90 prosent

Utleiebolig ble fra og med 2017 mindre attraktivt, da verdsettelsen inn i beregningen av formuesskatten ble satt til 90 prosent av reell verdi.

– Til sammenligning var den i 2013 satt til 50 prosent av estimert salgsverdi. Samtidig får du fortsatt kun fradrag for 90 prosent av gjeldsrentene tilknyttet en sekundærbolig. Tanken er at en investering i utleie- og fritidsbolig i større grad skal likestilles med andre investeringer.

Det blir altså ingen forskjell for deg med formuesskatt her, men politikerne virker å kappes om å gjøre utleiebolig minst mulig lønnsomt for investorer.

– Skattesatsen reduseres fra 24 prosent til 23 prosent i 2018. Dermed blir rentefradraget for gjeld, som boliglån, tilsvarende mindre. Du bør derfor tenke deg om før du investerer i utleiebolig, sier Victoria.

Les også: Å investere i utleiebolig er mer risikabelt enn du tror

Spar formuesskatt med individuell pensjonssparing (IPS)

Nye individuell pensjonssparing (IPS) ble lansert i november.

– Med den nye ordningen kan du spare inntil 40 000 kroner i året med rett til fradrag, for den gamle var det kun 15 000. Med fradraget, som nå blir det samme som for alminnelig inntekt, får du 24 prosent tilbake på skatten av det du sparer – altså inntil 9 600 kroner.

Selv om det er snakk om skatteutsettelse, vil det krympe skatteregningen din for hvert år du sparer fremover.

Pengene du setter inn på IPS-konto er unntatt formuesskatt

– Våre regnestykker viser at et en 45-åring som sparer i aksjefond, kan få opp til 33 prosent høyere pensjon på grunn av skattefordelene i den nye IPS-ordningen gitt at man er i formuesposisjon, forklarer Victoria.

Skattemessig gunstig å arve

Flere så nok for seg at arveskatten skulle komme tilbake før stortingsvalget.

– Det skjedde ikke. Samtidig vet du aldri hva fremtiden kan by på. Det kan derfor være greit å planlegge overføringen til neste generasjon allerede nå. Et tips, dersom du sitter på en del penger, er å flytte over noe til de som etterhvert skal arve, slik at de kan utnytte fribeløpet for formueskatten, som er inntil 1,48 millioner, sier Victoria.

Pengene kan settes i fond for eller inngå som egenkapital ved kjøp av bolig, avslutter hun.

Skattetips: Sitter du med gevinster i aksjer eller aksjefond, som du skal selge, kan det være lurt å gjøre det før nyttår, da skattesatsen øker fra 29,76 prosent til 30,59 prosent i 2018. Har du derimot tap du ønsker fradrag for, er det gunstigere å ta tapet over nyttår alt annet like, da fradraget blir større. Vær forsiktig med å selge en aksje eller et fond før nyttår for å få skattefradrag, for så å kjøpe igjen rett over nyttår, da det kan ses som gjennomskjæring.

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: