Ny IPS gir deg bedre råd - her er alt du trenger å vite

Ny IPS gir deg bedre råd – her er alt du trenger å vite

Nå kommer den nye pensjonsspareordningen som gjelder fra inntektsåret 2017. Hvis du tar de riktige grepene i dag kan du spare over 9 000 kroner i skatt - både for i år, og hvert eneste år fremover.

Regjeringen ønsker å gjøre det mer attraktivt å spare til egen pensjon, og lanserer nå en ny Individuell Pensjonssparing (IPS). Den største endringen fra den gamle ordningen er gunstigere skatteregler.

– Problemet med IPS-ordningen har vært at du skatter mer på uttaket, enn fradraget du får på innskuddet. Det er lite gunstig at du skal skatte mer enn du får i fradrag – med den nye ordningen blir det symmetri, forteller spare- og investeringsøkonom Victoria Terjesen i ODIN Forvaltning.

– Med pensjonsordningen som kom i 2011 ble vi helt avhengige av å måtte spare selv. Fremover kommer vi til å få mye mindre av staten i pensjon enn det vi har gjort tidligere, og det er dette regjeringen nå følger opp.

Ny IPS trer i kraft 1. november 2017. Det betyr at du snart kan begynne å sette av penger, slik at du sparer skatt i 2018.

Alle får bedre sparemuligheter med nye IPS

Med den nye ordningen kan du spare inntil 40 000 kroner i året med rett til fradrag, for den gamle var det kun 15 000. Med fradraget, som nå blir det samme som for alminnelig inntekt, får du 24 prosent tilbake på skatten av det du sparer – altså inntil 9 600 kroner.

Det blir det mye penger av over tid: Begynner du å spare 40 000 kroner hvert år fra du er 35 i ODIN Aksje på en IPS-konto, vil du kunne ha en saldo på 4 486 000 kroner som 65-åring på grunn av skattefordelene og renters rente-effekten*. Det gir 25% høyere pensjon enn om man hadde spart på en aksjesparekonto.

– Våre regnestykker viser at et en 45-åring som sparer i aksjefond, kan få opp til 33 prosent høyere pensjon på grunn av skattefordelene i den nye IPS-ordningen gitt at man er i formuesposisjon, forklarer Victoria.

Også selvstendig næringsdrivende får bedre sparemuligheter – regjeringen foreslår nemlig å øke grensen for skattefavorisert sparing til pensjon fra fire til seks prosent av beregnet personinntekt for næring.

Utsett skatten

Uansett om du er ansatt eller næringsdrivende ønsker vi alle å utsette skatten så lenge som mulig, og i så måte har Victoria et godt tips til deg:

– Skal du ha maksimalt ut av året 2017 og 2018, så bør du, gitt at du har gevinst på aksjefond, flytte dette over til aksjesparekontoen din siden det er skattefritt ut 2017. Du kan deretter ta ut opptil 40 000 kroner fra aksjesparekontoen skattefritt, gitt at beløpet er lavere enn ditt opprinnelige innskudd, og sett disse inn på IPS-kontoen din. Det gjør at du sparer skatt i flere omganger.

Det følger også ytterligere fordeler med sparing på IPS-konto: Du får utsatt skatten inntil du tar ut pengene, samtidig som du er unntatt formuesskatt på det du sparer.

Timelønn på 288 000 kroner

Pengene på IPS-kontoen din er bundet til pensjonsalder, og du kan tidligst ta dem ut når du er 62 år. Du kan ikke ta ut pengene i én stor sum og kjøpe deg en fritidsbolig i utlandet, de må fordeles over minst 10 år. Likevel er ikke Victoria i tvil om hva du bør gjøre – uansett alder.

– Er du over 50 år, er dette noe du må benytte deg av. Da er det såpass kort tid til du går av med pensjon at det ikke er forbundet med noen stor risiko å binde opp pengene. Er du under 50 er du omfattet av den nye pensjonsreformen som kom i 2011, og da må du spare til pensjon på egenhånd. Da er dette en fantastisk løsning, sier Victoria før hun legger til:

– Som pensjonssparing er nye IPS gull. Men sparer du for eksempel til hytte, bør du heller vurdere andre spareformer – som for eksempel kombinasjonsfond på en vanlig verdipapirkonto.

Et par minutters arbeid ved å fylle opp IPS-kontoen i år gir deg 9 600 kroner igjen på skatten neste år, og det må jo sies å være en veldig god timelønn, avslutter Victoria.

*Vi har brukt 7,5% som forventet årlig gjennomsnittlig avkastning i aksjefond i beregningene.

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: