Hvor ofte kan du forvente at aksjemarkedet faller?

Hvor ofte kan du forvente at børsen faller?

Her forklarer vi hvor ofte aksjemarkedet faller, hvor mye og hvor lenge, og hvorfor børsfall er en mulighet for deg som langsiktig investor.

Børsfall er like naturlig som Kvikk-Lunsj på skitur i påsken. Aksjemarkedet er nemlig konstruert slik at det vil svinge, fra en dag til den neste. Alt etter hva investorene i markedet tenker om fremtiden til de børsnoterte selskapene.

– Hvordan blir fremtiden, og hvor mye mer (eller mindre) vil selskapene tjene?

Forventningene kan endres raskt, avhengig av hva som skjer i verden og med økonomien. Eller med investorenes emosjonelle tilstand, for den saks skyld. Et krigsutbrudd, som Russlands invasjon av nabolandet Ukraina, og optimismen kan få seg en smekk.

Børsfest kan derfor raskt snu til børsfall, og omvendt.

Jeg skal her forklare hvordan det fungerer. For forstår du dette blir det enklere å være investert gjennom urolige perioder. Da er det også enklere å gripe muligheten, som børsfall er, til å gi avkastningen din en boost.

Hvor ofte faller aksjemarkedet?

Aksjemarkedet svinger hver eneste dag.

Det største børsfallet i 2021 var -7,3 prosent, fra 23 august til 4 oktober. Det er som at 100 000 kroner skulle falle til 92 700 kroner. Slike mindre børsfall skjer i det globale aksjemarkedet nesten hvert år, så du bør bli vant til dem.

Større fall rammer fra tid til annen.

Ned 10 prosent eller mer hvert 2,5 år i gjennomsnitt

For eksempel har det globale aksjemarked falt ti prosent eller mer 20 ganger i norske kroner fra 1971 til og med 2021. I tillegg har du børsfallet som startet ved årsskiftet, og som akselererte da Russland invaderte Ukraina 24. februar i år.

Det globale aksjemarkedet har falt 10 prosent eller mer hvert 2,5 år i gjennomsnitt.

I virkeligheten kan fallene komme oftere.

For eksempel falt det globale aksjemarkedet ti prosent eller mer sist i vinter, 2020, 2018, 2016 og 2015. Slik er det med gjennomsnittstall. De gir gjennomsnittet for en periode, selv om fallene kan komme hyppigere i virkeligheten.

Her ser du alle gangene det globale aksjemarkedet har falt ti prosent eller mer i norske kroner. De grå feltene viser hvor lenge hvert børsfall varte.

Her ser du alle gangene det globale aksjemarkedet har falt ti prosent eller mer i norske kroner. De grå feltene viser hvor lenge hvert børsfall varte.

Børsfall på 20 prosent eller mer er sjeldne

Noen ganger utvikler korreksjonene seg til større børsfall. Ni av 20 fall fra 1971 til og med 2021 utviklet seg til større nedturer i det globale aksjemarkedet. Den forrige var vinteren 2020, da pandemien slo innover oss. Før der igjen var under gjeldskrisen i EU i 2011.

Børsfall på 20 prosent eller mer har skjedd cirka hvert 5,5 år i gjennomsnitt.

Større børsfall omtrent hvert tiende år

Børsfall på 30 prosent eller mer har skjedd fire ganger i det globale aksjemarkedet siden 1971. De to siste fallene i denne størrelsen var under finanskrisen i 2007-2008 og da IT-boblen sprakk etter oppturen i teknologiselskaper på 90-tallet.

Heldigvis er de sjeldne.

Fall på 30 prosent eller mer har skjedd cirka hvert 12,5 år i gjennomsnitt de siste 50 årene.

Større fall har det bare vært tre av. Børsfall på 40 prosent eller mer har dermed skjedd omtrent hvert 16,5 år i gjennomsnitt. Av disse tre var to på mer enn 50 prosent. Det er som at 100 000 kroner skulle bli redusert til 50 000 kroner.

Noen børsfall varer lenger enn andre

Noen ganger tar det litt tid fra et børsfall starter til aksjemarkedet har hentet seg inn. Det vil si når markedet igjen er tilbake på nivåene før fallet. Vanligvis er børsfall på 10-15 prosent tilbake til gamle høyder allerede etter to-tre måneder.

Børsfall på 20 prosent eller mer har derimot pleid å vare lenger.

Fra måneder til noen år

Ta for eksempel det verste børsfallet de siste 50 årene, da IT-boblen sprakk. Fallet fra toppen startet i september 2000 og bunnet ut i februar 2003 – nesten to og et halvt år senere. Veien tilbake var enda seigere, og tok omtrent 13 år.

Dette kan virke skremmende. Men slike perioder med “null” avkastning er ikke så skumle som du kanskje tror.

På den andre siden har du børsfallet i 2020, som skilte seg fra tidligere nedturer. Det var det raskeste børsfallet noensinne. Den gjennomsnittlige nedturen på 20 prosent eller mer i det globale aksjemarkedet de siste 50 årene varte tre-fire år.

I 2020 var det hele over på knapt 7 måneder.

Her ser du hvor lang tid det tok for det globale aksjemarkedet å stige tilbake til sin forrige topp etter børsfall på mer enn 20 prosent fra 1971 til og med 2021.]

Her ser du hvor lang tid det tok for det globale aksjemarkedet å stige tilbake til sin forrige topp etter børsfall på mer enn 20 prosent fra 1971 til og med 2021.]

Børsfall er bra for deg

Det kan være vanskelig å tro.

Men større børsfall er faktisk bra for deg. I hvert fall om du investerer regelmessig og skal fortsette med det i noen år til.

Si du skal investere et beløp i et globalt aksjefond hver måned de neste 25 årene. Da kan du forvente å oppleve fire-fem børsfall på 20 prosent eller mer. Av disse kan to utvikle seg til fall på mer enn 30 prosent, hvorav ett kan bli et fall på 40 prosent eller til og med 50 prosent.

Dette gir deg flere muligheter til å kjøpe aksjefond “billig”.

Fondskjøp under børsfall gir høyere avkastning

Kjøper du ekstra andeler i aksjefond under børsfall, gir du fondsinvesteringen din en boost når det snur og nye topper skal utfordres. Hver krone du investerer under fallet, vil vokse til mer enn pengene som du investerte rett før.

Si du investerte 1 000 kroner i et globalt aksjefond den 15. hver måned gjennom børsfallet i 2007-2009. De tre beste kjøpene under fallet ville da ha vokst slik frem til 20 april 2020:

  • 1 000 kroner i aksjefond 15. mars 2009 vokste til 3 926 kroner
  • 1 000 kroner i aksjefond 15. februar 2009 vokste til 3 551 kroner
  • 1 000 kroner i aksjefond 15. april 2009 vokste til 3 495 kroner

Disse fondskjøpene ga mellom tre og fire ganger beløpet du investerte i løpet av tretten år. Det er dobbelt så mye som kjøpene du gjorde rundt toppen før børsfallet i 2007 – som forøvrig også mer enn doblet seg i verdi i samme periode.

Børsfall er derfor tiden for å kjøpe mer.

Etter børsfall kommer nye oppturer

Skal du ta med deg en ting om børsfall så er det dette:

Hvert eneste børsfall de siste 50 årene har endt med nye oppturer i det globale aksjemarkedet.

Vi vet ikke når et børsfall vil starte, hvor lenge det vil vare, eller hvor dypt det vil falle. Men vi vet at hvert eneste fall gjennom historien har endt med nye oppturer, hvor det globale aksjemarkedet har steget til nye høyder.

Noen ganger i løpet av noen måneder, som under pandemien i 2020. Mens andre ganger har det tatt noen år før fallet var hentet inn.

Børsfall betyr muligheter

Poenget er at du ikke skal bekymre deg for mye for børsfall. I stedet bør du se dem som muligheter til å øke avkastningen din.

Det globale aksjemarkedet har gitt over 11 000 prosent avkastning siden januar 1971, til tross for alle børsfallene underveis. Slike avkastningstall kan virke abstrakt. Men det betyr at du ville mer enn doblet pengene dine hvert tiende år frem til i dag.

For å oppsummere: Børsfall er en naturlig del av å investere i aksjefond, og de kommer i ulike størrelser. Fall på 10 prosent eller mer skjer omtrent hvert andre år. Større fall er sjeldnere. Fellesnevneren er at de alle byr på muligheter for langsiktige investorer.

Usikker på noe?

Trykk her for å snakke med en av rådgiverne våre om investeringer i fond.

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: