Russland invaderer Ukraina – hva betyr det for fondsinvesteringen din?

Russland invaderer Ukraina – hva betyr det for fondsinvesteringen din?

Konflikten mellom Russland og Ukraina eskalerte torsdag. Her forklarer vi hva det kan bety for aksjemarkedet og deg som investerer i fond.

Spenningen øst i Europa økte med at Russland invaderte Ukraina torsdag 24. februar. Er det noe aksjemarkedet misliker så er det usikkerhet som dette. Du bør derfor stålsette deg for en periode med større svingninger i aksjemarkedet enn hva vi har sett de siste årene, sier Martin Graftås som er spare- og investeringsøkonom i SpareBank 1 Forvaltning.

– Moskva-børsen falt mer enn 30 prosent torsdags morgen. I Polen, som har grense mot Ukraina, var Warszawa-børsen ned over 7 prosent og de store børsene i Europa var ned tre-fire prosent i morgentimene. Gassprisene har gått i været, og det samme har oljeprisen. Dette er altså ikke tiden for å gjøre noe overilt med fondsinvesteringen din, som du kan komme til å angre på senere, advarer han.

God langsiktig avkastning til tross for krig

Verden og Europa har sett flere kriger og kriser de siste femti årene.

– For eksempel gikk Storbritannia til krig mot Argentina over Falklandsøyene i 1982, USA og allierte styrker gikk inn i Kuwait i 1991 etter at Irak hadde invadert landet, og Russland gikk til krig i Tsjetsjenia i 1999. Flere vestlige land med USA i spissen gikk til krig mot Taliban i Afghanistan i 2001 og Irak i 2003, og Russland tok kontroll over Krim-halvøya fra Ukraina i 2014, forteller Martin.

Bare se i figuren under.

Her ser du utviklingen i det globale aksjemarkedet fra 1971 til 2021 med utvalgte kriger og konflikter markert. (Kilde: Bloomberg)

Her ser du utviklingen i det globale aksjemarkedet fra 1971 til 2021 med utvalgte kriger og konflikter markert. (Kilde: Bloomberg)

Børsene henter seg vanligvis inn etter krigsutbrudd

Historien er dessverre full av tragedier, men avkastningen i det globale aksjemarkedet har likevel vært god.

– 4,4 millioner mennesker har blitt drept i kamp mellom nasjonalstater de siste femti årene. Likevel steg det globale aksjemarkedet mer enn 11 000 prosent fra 1971 til og med 2021. Det er som at 100 000 kroner skulle vokse til over 12 millioner kroner, til tross for all elendigheten underveis, sier han.

Krigsutbrudd gir nemlig sjelden lange nedturer i aksjemarkedet.

– Min erfaring er at markedsuroen kommer i forkant og skyldes usikkerhet før en konflikt. Usikkerhet som følge av spekulasjon om hva som vil skje, når og i hvilket omfang. Men når angrepet kommer så går børsene ofte opp igjen. Det skjer fordi aksjemarkedet hater usikkerhet, og så fort situasjonen blir mer avklart, begynner investorene å tenke med hodet igjen.

Dette betyr krigen for deg som investerer i fond

Konflikten i Ukraina vil nok bety lite for fondsinvesteringen din, hvis du ser noen år fremover. Kriser kommer og går, men avkastningen i det globale aksjemarkedet vil nok likevel bli god.

– Hvis du tar hele verdens aksjemarked så utgjør russiske aksjer rett under 0,4 prosent av verdiene. Til sammenligning utgjør Oslo Børs cirka 0,25 prosent og amerikanske aksjer hele 58,6 prosent per juni 2020. Det betyr at om du har en portefølje med mesteparten i et globalt aksjefond og noe i et fond med selskaper fra fremvoksende økonomier, som Russland, så vil selv en halvering av det russiske aksjemarked sjelden bety noe for avkastningen din, forteller Martin.

Mulige ringvirkninger

Det som gjør dette utfordrende, er de mulige ringvirkningene av konflikten.

– Den russiske økonomien utgjør kun 1,8 prosent av verdens brutto nasjonalprodukt, som er et mål på verdiskapingen i økonomien. Sanksjonene som forventes fra USA og Europa vil nok kjennes i den russiske økonomien. Men Russland er en av verdens største produsenter av olje og gass, og står for rundt 12 prosent av verdens tilbud av olje.

Stopper leveransene vil det merkes i olje- og gassmarkedet verden over.

– Dette kommer i tillegg til allerede høy prisstigning. Russland er også en stor leverandør av hvete, kopper og aluminium, og Ukraina er kjent som “Europas kornkammer”. Det er derfor lett å se for seg høyere priser på mat og energi om leveransene herfra forstyrres. I verste fall slår det ut i dårligere tider for verdensøkonomien, selv om mye annet trekker i en positiv retning, understreker han.

Fem gode råd hvis du nå er bekymret

Avkastningen i det globale aksjemarkedet har vært god, til tross for kriger og andre katastrofer. En god måte for å bygge formue har derfor vært å investere langsiktig i aksjemarkedet gjennom fond. Men du må greie å være investert skal du høste den gode avkastningen over tid.

Her har du derfor fem gode tips fra spare- og investeringsøkonomen vår som vil hjelpe deg med nettopp det.

1. Hold deg til planen

– Det er ikke nå du skal gjøre store endringer i porteføljen din eller investeringsplanen. Har du bestemt at du skal investere et kronebeløp hver måned i et globalt aksjefond, så fortsetter du med det. Forhastede beslutninger i en krise øker sjansen for å gjøre dyre feil. Da er det bedre å stå løpet ut med planen du allerede har. Så kan du revurdere når situasjonen har roet seg, og du tenker klart, anbefaler Martin.

2. Minn deg selv på hvorfor du investerer i fond

– Kanskje startet du å investere i fond for å sikre deg en bedre pensjon, frihet til å gjøre som du vil, eller å kjøpe hytte på fjellet? Uansett grunn, så er det viktig å minne seg selv på dette, spesielt i urolige perioder. Da tvinger du deg til å se investeringen din i et langsiktig perspektiv. Samtidig binder du deg mentalt til målene dine. Det gjør det lettere å stå løpet ut, og ikke la seg distrahere.

3. Logg av når uroen står på som verst

– Børsfall kan være en vond opplevelse – og krig er alltid grusomt. Enkel tilgang på fonds- og børsinformasjon gjør det ikke enklere. Det er lett å bli sittende klistret til skjermen. Men det øker sjansen for å gjøre dårlige valg, som å selge fondene dine før tiden. Et godt tips er derfor å stenge støyen ute. Ta deg en tur i skogen eller på fjellet, og få tankene dine over på noe annet.

4. Kjøp mer fond om du kan – eller tør

– Du kan vurdere å kjøpe mer fond, om du har tenkt å gjøre noe. Når aksjemarkedet snur vil fondskjøpene som du gjorde under fallet bli ekstra mye verdt. Det beste er om du har en spareavtale, hvor du kjøper fond uavhengig av hva som skjer. Da frigir du mental kapasitet og så slipper du å kaste vekk tiden din på å pønske ut når det er lurest å kjøpe.

5. Rebalanser

– Har du mer enn ett fond er det viktig å rebalansere underveis. Det vil si bringe andelen hvert fond utgjør av porteføljen din tilbake til det du på forhånd har bestemt er best. Ellers risikerer du å ikke få den avkastningen som du ble forespeilet. Dette er spesielt viktig etter større børsfall, da du kan oppleve store skjevheter i porteføljen din, som at du plutselig eier for lav andel aksjefond.

Krig er ikke noe nytt, og aksjemarkedet reagerer ofte med fall før det bryter løs, for så å hente seg inn igjen over de neste månedene. Samtidig vil dette sannsynligvis bety lite for den langsiktige avkastningen din i fond, så lenge du nå ikke er full-investert i et Russland-fond. Husk at dette ikke er tiden for å gjøre store endringer, verken i porteføljen eller planen din, avslutter han.

Trykk her for å lese mer om hva du bør gjøre når børsen faller

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: