Slik lager du en plan for pengene dine i 5 enkle steg

Slik lager du en plan for pengene dine i 5 enkle steg

En plan øker sjansen for at du oppnår det du ønsker med pengene dine. Her forklarer vi hvordan du lager din egen.

En investeringsplan er en plan for hvordan du skal investere og forvalte pengene dine. Den sier noe om hvor mye du skal investere og hvilke fond du skal eie. Investeringsplanen er oppskriften som skal hjelpe deg med å oppnå akkurat det du ønsker med pengene dine.

Et mål uten en plan er bare et ønske. En skikkelig investeringsplan er derfor viktig for at du skal kunne nå målene dine og leve livet du ønsker. Jeg skal nå forklare hvordan du lager din egen investeringsplan.

Stegene vi skal innom er som følger:

 • Vurder din økonomiske situasjon
 • Definer hva ønsker du å oppnå med pengene dine
 • Forstå hvilken risiko du er villig til å ta
 • Bestem hvordan skal du investere pengene dine
 • Sett av tid til regelmessig vedlikehold og oppfølging

Husk å skrive ned investeringsplanen din ettersom den tar form. Lagre den i et Google-dokument, Word eller på papir. En side er nok. Dette er et viktig psykologisk triks! For når du skriver ned planen din øker du også sjansen for at du vil følge den.

Ønsker du hjelp med å lage din egen plan?

Trykk her for å få hjelp av en rådgiver

Steg 1: Vurder din økonomiske situasjon

Start med å gå igjennom din egen økonomiske situasjon. Det vil si å få oversikt over dine inntekter, kostnader, gjeld og så videre.

Sett tallene inn i et budsjett og se hvor mye du har igjen av inntekten din etter at kostnadene er trukket fra. Husk at du bør ha en buffer før du begynner å investere. Det vil typisk si å ha levekostnader for to-tre måneder på en bankkonto.

Hva du skal sitte igjen med er hvor mye du er i stand til å investere.

Ideelt sett vil du investere så mye som mulig

Bare husk at du skal leve på veien også. Dette handler om å balansere hvordan du lever i dag med livet du ønsker å ha i fremtiden. Men jo mer penger du greier å investere tidlig, desto mer kan du også forvente at det blir.

Steg 2: Hva ønsker du å oppnå med pengene dine?

Tenk deretter igjennom hvordan du ønsker å leve – i dag, så vel som i morgen. Målene dine på kort og lang sikt vil påvirke hvordan du bør investere.

Kanskje ønsker du å bygge en formue, sikre en trygg tilværelse som pensjonist, en feriebolig i Frankrike eller bare ha nok til en regnværsdag?

Vær spesifikk

Definer hva du ønsker å oppnå og hvor mye penger du vil trenge for å realisere det. Si målet ditt er å sikre en trygg tilværelse som pensjonist. Da må du finne beløpet du trenger for å realisere målet og når du skal ha nådd det.

Kanskje betyr det å ha en million kroner ekstra om 15 år?

Ved å tenke gjennom hva du ønsker å oppnå får du en bedre forståelse av hvor mye du bør investere, hvilken risiko du kan ta og hvor lenge du skal være investert.

Steg 3: Vurder hvilken risiko du vil ta

Skal du få pengene dine til å vokse må du ta litt risiko. Risiko betyr ikke at du vil tape penger. Men det er en viss usikkerhet knyttet til å investere, akkurat som det er å leve.

Hvor mye risiko kan du ta?

Kanskje ønsker du deg to millioner kroner til å kjøpe feriebolig om ti år?

Da har pengene dine god tid til å vokse og komme seg etter nedturer i aksjemarkedet. Hvis du i tillegg er komfortabel med svingningene i aksjemarkedet kan aksjefond være fornuftig. Trenger du derimot pengene om to-tre år bør du være mer forsiktig.

Hvilken risiko du kan ta henger sammen med:

 • Hvor store verdifall du kan leve med uten å miste nattesøvnen
 • Hvor lenge det er til du skal bruke av pengene

I sammenheng med fond kaller vi gjerne risiko for svingninger.

Risiko og avkastning henger sammen

Hvor mye en investering kan svinge i verdi sier også noe om avkastningen.

Pengene dine vil svinge en del i aksjefond. For eksempel var det globale aksjemarkedet ned 20 prosent eller mer hvert 5,5 år i gjennomsnitt fra 1971 til og med 2021. I den samme perioden var avkastningen 11 763 prosent.

Det er som at 100 000 kroner skulle vokse til nesten tolv millioner kroner!

Samtidig er det forskjell på fond og enkeltaksjer. En enkelt aksje kan gå i null, om du skulle være uheldig – samme med kryptovaluta.

Du må selv avgjøre hvilken risiko du er komfortabel med. Ikke bare i dag, men også når det svinger som verst på børsene. Husk at det som teller er at du faktisk når målene dine.

Steg 4: Bestem hvordan du skal investere pengene dine

Bestem hvordan du skal investere pengene

Neste steg er å velge hva du skal investere i for å nå målene dine. For de fleste vil det si å sette sammen en portefølje med fond, som ikke svinger for mye samtidig som du får god sjanse til å oppnå avkastningen du trenger.

Det finnes forskjellige typer fond, og de kommer med forskjellig risiko og potensiale for avkastning. Her har du en kort oversikt over de vanligste og hva de kan gjøre for deg:

Aksjefond

Aksjefond er fond som investerer i aksjer, og aksjer er eierandeler i børsnoterte aksjeselskaper. Dette er fond som vil svinge en del samtidig som de kan gi høy avkastning. Kategorien deles opp i underkategorier etter geografi, bransje og størrelsen på selskapene fondene investerer i.

For eksempel kalles aksjefond som investerer i aksjer fra den vestlige delen av verden for globalfond. Aksjefond, som investerer kun i en bransje, som eiendomsselskaper, kalles bransjefond.

Rentefond

Rentefond er en samlebetegnelse for fond som investerer i lån utstedt av selskaper og stater, som obligasjoner og pengemarkedsinstrumenter. Dette er fond som vanligvis vil svinge lite samtidig som potensialet for avkastning er begrenset.

Denne guiden viser hvordan du velger riktige rentefond til porteføljen din.

Kombinasjonsfond

Fond som består av både aksjefond og rentefond kalles kombinasjonsfond. Dette er ferdige porteføljer som svinger mindre og har lavere forventet avkastning enn aksjefond. Slike fond kommer med forskjellige fordelinger, som 75 prosent aksjefond og 25 prosent rentefond.

Husk at fondene du velger samlet bør spre pengene dine på tvers av bransjer, land og regioner. Da er du mindre utsatt for tap i enkeltinvesteringer. Skal du ha rentefond kan du velge norske fond, eller obligasjonsfond som er sikret til norske kroner.

Ta også med hvordan du skal eie fondene dine. Aksjefond bør for eksempel som regel stå på en aksjesparekonto.

Denne guiden viser hvordan du lager din egen profesjonelle portefølje.

Steg 5: Planlegg vedlikehold og regelmessig oppfølging

En portefølje med fond trenger vedlikehold og regelmessig oppfølging. En gang i året vil være riktig for de fleste.

Dette bør du være spesielt oppmerksom på:

Rebalansering

Hvis du har mer enn et fond har du en portefølje som krever rebalansering. Det handler om å bringe andelen hvert fond utgjør av porteføljen din tilbake til til hva du på forhånd har bestemt er riktig for deg. Valgte du 75 prosent i et globalt aksjefond og 25 prosent i rentefond, ønsker du å opprettholde den sammensetningen over tid.

Hvis ikke risikerer du at:

 • du ikke får den avkastningen som du ble forespeilet
 • risikoen blir høyere enn hva du er komfortabel med

Du kan rebalansere porteføljen din på to måter:

 • Selge det som har steget for å kjøpe mer av det som har falt/ligger etter
 • Eller å kjøpe det som har falt/ligger etter med nye penger

Målet i begge tilfeller er å opprettholde balansen mellom aksje- og rentedelen og de ulike fondene i porteføljen. Det beste er ofte å kjøpe med nye penger om du har mulighet.

Har noe endret seg i livet ditt?

Endringer i livssituasjonen din kan påvirke hva du bør investere i. Det er derfor viktig å se investeringsplanen som et fleksibelt dokument. Som investor setter du langsiktige mål for pengene dine. Men så skjer det noe som gjør at planen må endres.

Kanskje blir du skilt eller mister jobben?

Lavere inntekt kan bety at du må skyve på målene dine. Arver du mye penger kan det hende du kan ta høyere risiko eller investere mer? Det er derfor viktig å stoppe opp og vurdere situasjonen din med jevne mellomrom.

Bonus: Hvordan reagere ved børsfall?

Vurder om du skal ta med hva du skal gjøre ved børsfall. Fall på ti prosent er vanlig og fall opp mot 20 prosent skjer nå og da. Du kan også oppleve halveringer ved større tilbakeslag i verdensøkonomien, som sist under finanskrisen i 2007-2009.

Store børsfall er skremmende og kan lure deg til å gjøre dumme feil.

Et godt tips er derfor å skrive ned hva skal gjøre ved børsfall på forhånd. Ta det med som del av investeringsplanen din. Da blir det enklere å gjøre gode valg i perioder hvor andre mister hodet.

Det kan være så enkelt som at du skal fortsette å investere som du pleier.

Andre regler du bør vurdere å inkludere

Du kan også inkludere regler for hvordan du skal investere større beløp. For hva er egentlig lurest? Bør du investere hele beløpet på en gang eller bør du dele det opp?

Her har du fem strategier for å investere større beløp i aksjemarkedet.

Ta også med en del om hvordan du skal selge deg ut av porteføljen din, den dagen det er tid for å bruke pengene. Det er flere måter å gjøre dette på, og hvilken strategi du velger for å selge kan faktisk påvirke hvor mye penger du ender med.

Her har du fire strategier for å selge fond når det er tid for å bruke.

For å oppsummere: Et mål uten en plan er bare et ønske. Du bør derfor ha en investeringsplan for hvordan du skal du skal oppnå det du ønsker med pengene dine. Den trenger ikke være perfekt. Men en oppsummering av hvorfor du investerer, og hvordan du har tenkt å komme deg dit vil øke sjansen for at du lykkes.

Ønsker du hjelp med å lage din egen plan?

Trykk her for å få hjelp av en rådgiver

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: