Derfor må du sitte løpet ut når du investerer i fond

Derfor må du ha penger i bakhånd når du investerer i fond

Det kan koste deg dyrt hvis du ikke greier å holde deg til planen. Her viser vi hvorfor du må ha penger i bakhånd når du først har valgt å investere i fond.

Har du penger i bakhånd til uforutsette utgifter? Hvis ikke må du ordne deg en bufferkonto raskt. Risikoen er at du kan måtte ta av fondsinvesteringen for å betale regninger og annet som kommer plutselig på. Som når bilen ryker, eller når du av andre årsaker får et akutt behov for kontanter, og pengene i fond er det eneste du har.

Hvis du selger fond før tiden kan du gå glipp av mye penger. Da forstyrrer du arbeidet pengene dine i fond gjør for deg. Det har med rentes rente effekten å gjøre, og betyr at du ikke lar pengene få god nok tid til å vokse seg store. Det blir som å høste bringebær før de har modnet og de fortsatt smaker surt.

Vi skal nå se se hva som skjer hvis du selger for tidlig, hvor mye du bør ha i bakhånd og hva du kan gjøre om du først må selge.

Hva skjer om du selger deg ut i fond for tidlig?

Hvis du selger deg ut av fond før du egentlig hadde tenkt, så ender du opp med mindre penger enn hva du ellers ville. Årsaken til det skyldes rentes rente effekten, som da ikke får tilstrekkelig med tid til å virke skikkelig. Du må derfor ha en økonomi som tåler uforutsette utgifter, så du kan stå løpet ut med fondsinvesteringen din.

Hvis du bryter planen ender du typisk opp med mindre penger

Møt tvillingene Lise og Kjartan. Både Lise og Kjartan startet å spare 3 000 kroner månedlig i aksjefond til pensjon på egenhånd da de fylte 30 år. De har nemlig innsett at det de vil få fra
arbeidsgiveren og staten blir for lite for å leve slik de ønsker som pensjonister.

Tiden går. Etter 10 år med fondssparing har pengene vokst til rundt 500 000 kroner. Da får Kjartan 40-årskrise og selger fondsandeler for 300 000 kroner, for å kjøpe en fet motorsykkel. Han bryter dermed planen. Begge fortsetter fondssparingen i samme tempo, men Lise har imotsetning til broren holdt seg til planen.

Lise holdt seg til planen og endte opp med nesten 1,9 millioner mer.

Etter et langt arbeidsliv skal de pensjoneres ved fylte 67 år. Lise har nå nesten 6 millioner kroner ekstra til pensjon. Kjartan derimot, som brøt planen og kjøpte motorsykkel for deler av pengene som 40-åring, ender med rundt 4,1 million kroner. Ikke verst det heller, men motorsykkelen kostet han nesten 1,9 millioner kroner i tapt avkastning.

Diagram: Her ser du utviklingen på 3 000 kroner investert hver måned i et globalt aksjefond, som ODIN Aksje, med 7 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning over 37 år, med og uten uttak av 300 000 kroner til kjøp av motorsykkel etter 10 år.

Her ser du utviklingen på 3 000 kroner investert hver måned i et globalt aksjefond, som ODIN Aksje, med 7 prosent gjennomsnittlig årlig avkastning over 37 år, med og uten uttak av 300 000 kroner til kjøp av motorsykkel etter 10 år.

Du må ha penger i bakhånd så du slipper å måtte selge fond før tiden

Tiden er din beste venn når du investerer pengene dine i fond. Jo lenger du lar pengene stå, desto mer vil de vokse. For å unngå å bli avsporet av plutselige utgifter underveis må du ha en bufferkonto. Det er nødvendig for at du skal kunne investere langsiktig i fond. Så hvis bilen plutselig ryker eller at en vegg ramler ned, slipper du å ta av fondsinvsteringen din.

Hvor stor bufferkonto trenger du?

Det kommer an på deg og din økonomi. Konsensus blant spareøkonomene er at du bør ha nok penger i bakhånd til å dekke to-tre måneders levekostnader. Enkelte vil trenge mer, som for eksempel hvis du har en eller flere utleieboliger, eller er selvstendig næringsdrivende. Igjen, dette må du vurdere selv, da du best kjenner deg selv og økonomien din.

Husk at en bufferkonto er penger som er ment som en reserve, og pengene bør vanligvis stå på en bankkonto eller i rentefond med lav risiko. De er altså ikke ment for å betale ferier, løpende kredittkortregninger eller annet forbruk. Med dette på plass kan du dekke uforutsette utgifter uten å måtte selge fondsandeler, og dermed høste god langsiktig avkastning på pengene dine i fond.

Hva hvis du likevel må ta av fondsinvesteringen?

Noen ganger er det ingen vei utenom, og du må selge fond midlertidig fordi du trenger et større beløp i kontanter. Kanskje skal du gjennomføre en eiendomstransaksjon eller lignende og trenger penger. Da gjelder det å ta ut beløpet du trenger på en slik måte at det går minst mulig utover avkastningen din over tid.

To muligheter hvis du først må selge fond

1. Du kan starte med å selge rentefond, om du har det: Det er logisk da rentefond ofte har lav forventet avkastning og svinger lite. Da klarer du kanskje å kjøpe deg inn igjen uten å oppleve at fondet har steget mye. Salg av rentefond vil utløse skatt på kursgevinst, men det er bedre enn å selge aksjefond, som har høyere forventet avkastning.

2. Hvis du har mye aksjefond, kan du benytte deg av fleksibiliteten en aksjesparekonto gir: Her kan du ta ut innskuddet, vanligvis hva du kjøpte fondsandelene for, uten å utløse skatt på gevinst. Det gjør det mulig å ta ut beløp tilsvarende innskuddet på kontoen, uten å få en skatteregning i tillegg. Skatten må du betale en dag. Men det skjer ikke før du tar ut mer enn gevinst pluss opparbeidet skjermingsfradrag fra kontoen.

Nedsiden er at du selger aksjefond, som jo har høyest forventet avkastning over tid, og som svinger mest. Dermed risikerer du at aksjemarkedet løper fra deg mens du har pengene ute av markedet, og du kan gå glipp av avkastning. Men hvis du kun eier aksjefond, eller trenger mer enn hva du har i rentefond, er det vanligvis beste alternativ.

Ingen av alternativene er perfekte. Og for tidlig uttak fra fond vil vanligvis gå utover avkastningen din på sikt. Men da vet du i hvert fall hvordan det best kan gjøres hvis du en dag er uheldig og trenger å ta av fondene dine.

Hvis du skal få mest ut av fondsinvesteringen må du kunne sitte investert løpet ut, og da må du ha penger i bakhånd til uforutsette utgifter. Alternativet er å selge og ende opp med mindre penger enn hva du ellers ville.

Her kan du se hvor mye pengene din kan vokse om du holder deg i ro.

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: