5 gode tips som gjør deg og fondene dine klare for 2023

5 gode tips som gjør deg og fondene dine klare for 2023

Du har mye å hente på å ikke gjøre samme feil som alle andre. Bruk denne sjekklisten for å få mest ut av fondsinvesteringen din.

Flere vil snuble inn i 2023 med fondene sine uten å være forberedt. De tar for høy risiko med pengene sine, glemmer å rebalansere porteføljen sin, bruker ikke mulighetene som ligger i en aksjesparekonto, investerer ikke nok til å nå målene sine og har ikke penger i bakhånd.

Resultatet er at de ender med mindre penger enn hva de kunne hatt, og over tid kan det bli snakk om store beløp. Sjansen for å bli skuffet når de skal begynne å bruke pengene øker dermed også.

Ikke gjør som dem!

Nedenfor har jeg derfor samlet noen gode tips til hvilke grep du kan gjøre for å unngå og gjøre de samme kostbare feilene.

Det handler om:

  • Hvilken risiko du tar med pengene dine
  • Rebalansering (om du har mer enn et fond)
  • Aksjesparekonto
  • Høy avkastning hjelper ikke om du investerer for lite
  • Alle trenger penger til uforutsette hendelser

1. Har du tatt for høy risiko?

Aksjemarkedet har svingt mye i år.

For eksempel var det flere dager hvor det globale aksjemarkedet var ned over 2 prosent, og Hovedindeksen på Oslo Børs var ned mer enn 4 prosent. Da er det viktig å ha en portefølje som du er komfortabel med å eie også når det stormer på børsene.

Sannsynligvis har du noen mål som du ønsker å oppnå med pengene dine. Kanskje er det økonomisk trygghet, en trivelig pensjonisttilværelse eller feriehus i Spania? Men du må uansett greie å være investert skal du oppnå avkastningen du trenger.

Da kan du ikke ta så høy risiko at du selger i panikk når markedet faller et par prosent.

Tegn på at du kan ha tatt for høy risiko

Husker du da Russland invaderte Ukraina 24. februar i år?

Det sendte sjokkbølger gjennom finansmarkedene. Det globale aksjemarkedet falt en del gjennom året, og var på det laveste ned 14 prosent, Men det var i norske kroner, som hadde falt i verdi mot utlandet. I amerikanske dollar var det globale aksjemarkedet ned mer enn 25 prosent på det meste.

Hvis du da ble så redd at du solgte alt eller deler av fondene dine, er det tegn på at du kan ha tatt for høy risiko.

Du trenger vanligvis en del aksjefond for å sikre god langsiktig avkastning. Men som med julesnop, kan det noen ganger bli for mye av det gode. I så fall kan du justere porteføljen din ved å ta en andel rentefond inn i varmen – bare husk å velge riktig type rentefond.

Har du mye i aksjefond som investerer i et enkelt land eller bransje, kan du også vurdere å flytte noe over i et globalt aksjefond, som kan forventes å svinge mindre.

2. Rebalansering

Rebalansering handler om å bringe andelen de ulike fondene utgjør av porteføljen din tilbake til det du på forhånd har bestemt er riktig for deg.

Investeringer som aksje- og rentefond oppfører seg forskjellig. For eksempel vil et aksjefond og et rentefond som investerer i statsobligasjoner svinge ulikt over tid. Dermed vil andelen hvert fond utgjør av porteføljen din endres, og risikoen og avkastningen med. Du bør derfor rebalansere med jevne mellomrom for å gjenopprette balansen.

Hvis ikke risikerer du at:

  • du ikke får den avkastningen på pengene dine som du ble forespeilet
  • risikoen i porteføljen din blir høyere enn hva du tåler

Dette bør du sjekke:

Hvordan er fordelingen mellom rente- og aksjefond?

Hvilken fordeling du har av aksje- og rentefond har mye å si for avkastningen du får. En god portefølje består gjerne av begge, litt avhengig av alder og økonomi.

Er du ung og tåler litt svingninger kan du eie bare aksjefond. Men det er ikke for alle. Kanskje har du mer i aksjefond nå enn hva du bestemte da du lagde porteføljen din? Hvis 75 prosent i aksjefond og resten i rentefond er best for deg, og aksjefond nå utgjør 90 prosent, er det lurt å reversere andelen aksjefond tilbake til 75 prosent.

Det kalles å rebalansere, og du kan gjøre det på to måter:

  • Selg unna det som har steget for å kjøpe mer av det som har falt
  • Kjøp deg opp i det som har falt med friske penger

Målet i begge tilfeller er å gjenopprette balansen mellom fondene i porteføljen. Det er viktig så du ikke tar mer eller mindre risiko enn planlagt. Det beste er å kjøpe seg opp med nye penger, hvis du kan.

Ulempen med å selge er at du kan utløse skatt, avhengig av hvordan du eier fondene dine.

Sjekk hvor mye du eier av hvert enkelt fond

Aksjefond som investerer i visse deler av aksjemarkedet kan svinge mer enn andre.

Kanskje eier du et fond som investerer i små nordiske selskaper, og et annet som investerer i store globale selskaper? Da bør du undersøke at andelen din her ikke er større eller mindre enn hva du er komfortabel med. Sistnevnte er nemlig kjent for å kunne svinge betydelig mer.

Hvis du for eksempel har bestemt at aksjefondet med globale selskaper skal utgjøre 80 prosent av porteføljen din, og små nordiske selskaper 20 prosent, bør du holde deg til det. Det er viktig for å holde risikoen og forventet avkastning på et komfortabelt nivå.

3. Enda viktigere med aksjesparekonto i 2023

Enda viktigere med aksjesparekonto i 2023

Aksjefond bør vanligvis stå på en aksjesparekonto.

Det er enda viktigere nå som regjeringen øker skatten på gevinst i aksjefond fra 35,2 prosent i år til 37,84 prosent i 2023

Da slipper du å realisere skatt når du selger eller bytter aksjefond. Du skal selvsagt være langsiktig. Men ønsker du å rebalansere porteføljen din ved å redusere i aksjefondene som har gått bra og kjøpe deg opp i de som har gått mindre bra, slipper du å tenke på skatten. Her kan du også ta ut innskuddet på kontoen pluss opptjent skjermingsfradrag før skatten utløses.

4. Investerer du nok penger i fond?

Høy avkastning hjelper lite om du ikke investerer nok penger. For husk: 50 prosent avkastning på 10 000 kroner er 15 000 kroner, mens 10 prosent på en million kroner er 1,1 millioner kroner.

Hvor mye penger du greier å investere har derfor noe å si for hvor mye det kan bli ut av fondsinvesteringen din. Det gjelder spesielt i starten da det vanligvis tar flere år før avkastningen begynner å bidra betydelig.

For eksempel tar det fort 11-12 år å doble pengene i aksjefond.

Hvor mye du investerer er noe du kan kontrollere

På den lyse siden er det enklere å investere mer enn å oppnå høyere avkastning enn hva du normalt kan forvente i aksjefond. I hvert fall for de fleste av oss. Dette er også noe du kan kontrollere, i motsetning til avkastningen.

Selvsagt er avkastning også hyggelig tidlig i investeringsperioden. Men selv verdens beste investeringsstrategi er bortkastet om du ikke greier å investere nok penger.

5. Husk å ha penger i bakhånd

Alle som eier fond bør ha penger i bakhånd til uforutsette utgifter. Hvis ikke risikerer du å måtte ta av fondsinvesteringen din den dagen bilen (eller vaskemaskinen) din ryker.

Hvis du da ikke har annet enn fondsinvesteringen din å ta av, kan du gå glipp av mye penger. Det er fordi du da forstyrrer arbeidet pengene dine i fond gjør for deg. Det blir som å høste bærene før de har modnet skikkelig og fortsatt smaker surt.

Det samme skjer om du selger fondene dine før du hadde tenkt. Men i stedet for en sur mine ender du med mindre penger enn hva du eller ville.

Tiden er din beste venn når du investerer i fond

Jo lenger du lar pengene dine være investert i fond, desto mer vil de vanligvis vokse.

Tar du dem derimot ut tidligere enn planlagt, blir det mindre penger enn om du holdt deg til planen. Verst er det om du må selge midt i et børsfall, som vi så i februar og september. Det er derfor viktig å ha satt av penger på en bufferkonto til slike uforutsette hendelser.

Hvor mye du trenger i bakhånd avhenger av husholdningen din sitt aktivitets- og kostnadsnivå. En til to månedslønner er ofte nok for de fleste. Men har du flere biler, utleieleilighet og lignende, hvor de uforutsette kostnadene kan bli store, bør du sannsynligvis ha mer.

Ønsker du råd om fond og investeringer tilpasset deg? Vi har autoriserte rådgivere som er klare til å snakke med deg.

Få hjelp av en rådgiver

For å oppsummere: Du vet nå hva du kan gjøre for å få mest ut av fondsinvesteringen din i året som kommer. Det handler om å ikke ta for høy risiko, rebalansere ved behov, bruke aksjesparekonto, investere nok og ha penger i bakhånd til uforutsette hendelser.

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: