Hva gjør jeg hvis vi får en lang nedtur på børsen?

5 ting du kan gjøre i dag for å tåle et større børsfall

Børsen har steget lenge. Her har du gode tips til hva du kan gjøre for å stille forberedt i tilfelle du bekymrer deg for børsfall.

Mange lurer på hva de skal gjøre hvis vi får en varig nedtur på børsen. Dessverre finnes det ingen magisk formel når børsen faller neste gang heller. Men det er et par ting du kan gjøre for å stille forberedt. Det handler om å:

 • ha en portefølje, altså fond, som er tilpasset deg og din situasjon
 • gjøre jevnlig vedlikehold
 • bli vant til å ignorere finansnyheter
 • ha litt penger i bakhånd
 • lære deg de vanligste feilene investorer gjør

Jeg skal nå forklare detaljert hva du kan gjøre i forkant, for å ha best mulig sjanse til å komme deg helskinnet ut av en lengre nedtur på børsen.

Stikkordet her er FORBEREDELSER.

For når børsen først faller er det for sent.

1. Sørg for å ha en balansert portefølje

Du trenger en balansert portefølje, altså en samling fond, som du kan leve godt med, også når det blåser opp til storm på børsen. I tillegg må den være tilpasset planene du måtte ha for fremtiden, altså hva du ønsker å oppnå med pengene dine.

Det vil si en portefølje som er skrudd sammen etter:

 • hva du tåler av risiko, altså svingninger
 • hvor lenge det er til du skal bruke pengene
 • kravet ditt til avkastning så du når målene dine

Alle trenger en balansert portefølje

Da øker du sjansen din for å lykkes med fondsinvesteringen betraktelig. Det vil si at svingningene ikke blir større enn hva du kan leve med, samtidig som du har god sjanse til å ende opp med nok penger.

Hvis ikke risikerer du å ende med dårlig avkastning. Det skjedde med mange som tok for høy risiko i forkant av Finanskrisen i 2008-09 (rett før børsen mer enn halverte seg). For da børsfallet begynte ble det for mye for flere. De fikk panikk, og mange solgte på bunn.

Mange ble faktisk så skremt av størrelsen på børsfallet at de ikke turte å kjøpe seg inn i igjen når aksjemarkedet snudde opp. Dermed ble de sittende igjen på sidelinjen med store tap, og se på at børsen mangedoblet seg de neste årene.

Slik bygger du din egen balanserte portefølje

Steg 1: Tenk først på hva du ønsker å oppnå med pengene dine. Kanskje ønsker du å bygge en formue, sikre deg en solid pensjon eller rett og slett bare få pengene dine til å jobbe for deg? Dette er viktig så du vet hvor du skal, og dermed øker sjansen for at du holder deg på rett spor på vei mot målene dine drastisk.

Steg 2: Velg din fordeling av aksje- og rentefond. Hvilken fordeling av aksje- og rentefond du velger avgjør både hvilken avkastning du kan forvente, og hvor store svingningene kan bli. Den fordelingen du velger er dermed viktig for hvorvidt du vil oppnå det du ønsker med pengene dine eller ei.

Steg 3: Få på plass en overordnet struktur for hva du skal eie. Denne skal fungere som en rettesnor, og er ingen fasit. Fordelen er at det blir enklere å velge hva slags investeringer du skal eie og hvor mye. En god regel er å eie litt av hele verden, noe som er viktig for å oppnå god spredning på investeringene i porteføljen.

Du kan gjøre det på flere måter:

 • Sett opp porteføljen etter den geografiske fordelingen i aksjemarkedet
 • Sett opp porteføljen etter økonomisk vekst i verden
 • Sett opp porteføljen etter en profesjonell portefølje, som ODIN Aksje

Steg 4: Hvilke fond skal du ha i porteføljen din? Det enkleste er å se porteføljen som en kjerne med langsiktige og stabile investeringer. Typisk er det fond som ikke svinger ekstremt i urolige tider. For aksjedelen er det gjerne globale og regionale aksjefond, samt aksjefond som investerer i Norge. For rentedelen er det fond med rentepapirer av god kvalitet, som statsobligasjoner og selskapsobligasjoner med god rangering (gjerne norske).

Her kan du lese detaljert om hvordan du lager din egen portefølje.

Ps: Du kan gjøre det enkelt å velge kombinasjonsfond. Da får du en profesjonell portefølje som går av seg selv, så kan du bruke tiden på andre ting. Her kan du se hvilket kombinasjonsfond som passer deg best.

2. Rebalanser porteføljen din jevnlig

Rebalanser porteføljen din jevnlig

Hvis du har mer enn ett fond, så har du en portefølje som krever vedlikehold, altså rebalansering. Det handler om å bringe den prosentvise andelen de ulike fondene i porteføljen din tilbake til det du på forhånd har bestemt. Hvis du valgte 75 prosent aksjefond og 25 rentefond, så ønsker du å opprettholde den sammensetningen over tid.

Hvis ikke risikerer du at:

 • du ikke får den avkastningen på pengene dine som du ble forespeilet
 • risikoen i porteføljen din blir høyere enn hva du tåler

Ps: Unntaket er hvis du gikk for en løsning med et kombinasjonsfond. I så fall er det forvalter av fondet som gjør arbeidet for deg, og du kan lene deg tilbake og nyte livet.

Her finner du rett kombinasjonsfond så slipper du å tenke på rebalansering.

Rebalansering er spesielt viktig etter børsfall

Rebalansering er viktig fordi ulike investeringer, som aksje- og rentefond, vil gjøre det bra til forskjellige tider. For eksempel vil et globalt aksjefond og et rentefond med norske statsobligasjoner vanligvis svinge forskjellig over tid. Dermed vil andelen hvert av fondene utgjør av porteføljen din endres, og risikoen og forventet avkastning med.

Dette er spesielt uheldig etter børsfall. Da kan du få store skjevheter i porteføljen din, som at andelen aksjefond plutselig utgjør halvparten, selv om du på forhånd har bestemt at den skal være 90 prosent. Hvis det skjer og du ikke rebalanserer, så vil du gå glipp av mye penger.

Slik rebalanserer du porteføljen din

Du kan rebalansere porteføljen din på to måter:

 • Selg unna hva det som har steget for å kjøpe mer av det som har falt/ligger etter
 • Eller kjøp deg opp i det som har falt/ligger etter med nye penger

Målet i begge tilfeller er å gjenopprette balansen mellom aksje- og rentefond, og de ulike fondene i porteføljen. Det er viktig så du ikke tar mer eller mindre risiko enn planlagt. Det beste er å kjøpe seg opp med nye penger, hvis du har midler til det. Ulempen med å selge er at du utløser skatt, litt avhengig av hvordan du eier fondene dine.

Her kan du lese mer detaljert om hvordan du rebalanserer en portefølje.

3. Ignorer finansnyheter

Du kan følge utviklingen i aksjemarkedet døgnet rundt, fra sekund til sekund, og sirkuset i finansmedia gjør det lett å la seg rive med. Slik atferd kan koste deg dyrt. For de lurer deg til å sjekke fondene dine ofte – kanskje hver eneste dag.

I så fall øker du drastisk sjansen for å:

 • selge på verst mulig tidspunkt
 • ende opp med feil fond

Begge deler er ille!

Her kan du lese mer om hvorfor dette er så ødeleggende for avkastningen din.

Venn deg til å ignorere finansnyheter

Bilde: Følgerne mine på Twitter har skjønt det.

Du bør derfor lære deg å ignorere finansnyheter og “ekspertene” i media. Da øker du sjansen for å gjøre gode valg med pengene dine. Du har jo allerede gjort forarbeidet og valgt ett eller flere fond som er best for akkurat deg og din situasjon. Da har du faktisk ingen grunn til å gjøre noe annet enn å holde deg til planen, og å se pengene dine vokse.

Slå opp med finanspressen i dag!

Hvis du ønsker å bli en bedre investor er det uansett ikke der du finner kunnskapen du trenger. Unntaket er gode intervju med flinke investorer og dybdesaker, men de tilhører dessverre sjeldenhetene. Da bør du i stedet lese gode bøker, artikler og blogginnlegg, som fokuserer på det å bygge kompetanse rundt valg av investeringer/fond, sette sammen en portefølje og investoratferd.

4. Ha penger til å kjøpe fond når børsen faller

Du bør ha penger i bakhånd. Det er viktig så du kan:

 • utnytte muligheten børsfall gir
 • slippe å selge fond under børsfall i tilfelle uforutsette regninger

Det er ingen krise om du ikke øremerker pengene til fondskjøp. Men om du ønsker, er det en fin mulighet til å tjene noen ekstra kroner når børsen igjen snur opp, som den vanligvis gjør. Samtidig bør du uansett ha penger lett tilgjengelig så slipper du å måtte selge fond for å dekke uforutsette utgifter, som at bilen kneler.

Fondsandeler på salg etter børsfall

Flere frykter børsfall selv om de har lenge igjen til de skal bruke av fondsinvesteringen sin. Det har du ingen grunn til, så fremt du ikke nærmer deg slutten av investeringsperioden. Se i stedet børsfall som en mulighet. For når børsen faller får du flere fondsandeler for pengene. Det gir deg en skikkelig boost når børsen snur.

Men for å gjøre det må du ha altså penger i bakhånd.

Tips for deg som ønsker å ha penger i bakhånd

Steg 1: Spar opp noen kroner som du skal kjøpe fond for. Dette må du gjøre i forkant. Hvor mye er opp til deg. Bare husk at jo mer penger du setter av, desto mer penger går du glipp av i form av tapt avkastning mens du venter. Pengene kan du ha på bankkonto eller i rentefond (for høyere avkastning).

Steg 2: Bestem deg for hva du skal kjøpe før børsen faller. Det er slik proffene tenker. Siden du allerede har en portefølje, altså en samling fond, tilpasset deg og din situasjon, så bare fyller du på denne med de ekstra pengene.

Steg 3: Vent. Børsfall kommer når verden minst venter det, og er umulig å time. Det er derfor viktig å være forberedt hvis du skal ha sjanse til å bruke børsfallet til din fordel.

5. Lær deg vanlige feil investorer gjør under børsfall

Hvordan du reagerer på et børsfall har mye å si for avkastningen din over tid. Denne atferden skjer i god tro, men dessverre er det fort å gjøre kostbare feil. Det er derfor viktig å vite om de verste feilene på forhånd, så øker du sjansen for å unngå dem selv.

Ingenting hjelper hvis du gjør dårlige valg

Fra 1997 til 2017 oppnådde den gjennomsnittlige amerikanske investor i aksjefond 5,29 prosent årlig gjennomsnittlig avkastning, mens den amerikanske aksjeindeksen S&P 500 gav 7,2 prosent (kilde: Dalbar).

Diagram: Fra 1997 til 2017 oppnådde den gjennomsnittlige amerikanske investor i aksjefond 5,29 prosent årlig gjennomsnittlig avkastning, mens den amerikanske aksjeindeksen S&P 500 gav 7,2 prosent (kilde: Dalbar).

Invester nok penger, ha en balansert portefølje og en solid plan, og du er på god vei. Dessverre hjelper det lite hvis du ikke greier å unngå dårlige valg underveis. Studier på investoratferd fra Dalbar og Morningstar, begge leverandører av innsikt til finansbransjen, viser at investorer flest ender med dårligere avkastning enn de burde.

Det er ikke fordi investorer er dumme. Men det er noe annet å være smart enn å lykkes med fondsinvesteringen, da hjernen din motarbeider deg. Det gjelder spesielt under børsfall, hvor frykten fort overgår fornuften og rasjonell tenking, som er viktig for å gjøre gode valg.

Denne feilen må du unngå hvis børsen faller

En vanlig feil er å få panikk og selge fondene fordi man er redd for å tape alle pengene. Når det først faller er det nemlig lett kun å huske fallet, i stedet for å gjøre en skikkelig vurdering. Fenomenet kalles på engelsk “recency bias” og er en vanlig årsak til at investorer selger på/nær bunn under store børsfall. Det er noe av det dummeste du kan gjøre.

Bare se tilbake på historien.

Både 2008-09 og 2011 var preget av kraftige børsfall. Men på et punkt snudde det, og investorene som satt investert fikk bli med på børsfesten i årene som fulgte. Det samme ser du når vi går lenger tilbake. Ta for eksempel alskens kriger og katastrofer, og det globale aksjemarkedet har kommet seg overraskende raskt. Det er fordi aksjemarkedet følger utviklingen i økonomien, og så lenge selskapene tjener mer penger er trenden opp.

Her kan du lese mer om feilene investorer gjør som dreper avkastning.

Diagram: Her ser du utvalgte børskriser gjennom tidene og utviklingen i det globale aksjemarkedet (MSCI World) fra 1970 til 2017.

Her ser du utvalgte børskriser gjennom tidene og utviklingen i det globale aksjemarkedet (MSCI World) fra 1970 til 2017.

Umulig å spå børsfall

Ingen vet neste gang børsen vil falle, så det gjelder å stille forberedt. Det er derfor så viktig å ha en portefølje som er tilpasset deg og din situasjon, som du kan sove godt med, også i urolige perioder. Hvis du i tillegg har vane for å rebalansere jevnlig, ignorerer finansnyheter, har penger i bakhånd og har satt deg inn i vanlige feil investorer gjør, er du godt rustet. Hvis ikke risikerer du å bli tatt på sengen, og da er veien kort til panikk og dårlig avkastning.

Hvilket av tipsene over skal du ta i bruk først? Kanskje har du flere tips som er viktige for å stille beredt til neste gang børsen faller? I så fall er det supert om du deler tipsene dine i kommentarfeltet under.

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: