7 gode tips for investorer når børsen faller [guide]

7 gode tips for investorer når børsen faller [guide]

Børsfall kan være skumle greier. Her har du derfor syv gode tips som skal hjelpe deg med å ri av stormen du nå ser i aksjemarkedet.

Børsfall kan skyldes endrede forventninger til økonomien, økonomien i selskapene, reguleringer fra myndigheter, skatteendringer, politikk og så videre. Enkelte ganger skjer uforutsette ting, som virussykdommen Covid-19, som nå har gitt børsfall verden over.

Bare tenk på de drastiske tiltakene en slik pandemi krever. Millioner av mennesker settes midlertidig i karantene verden over, grenser stenges og verden stopper opp. Men slike tiltak vil ikke vare evig, selv om de midlertidig reduserer den økonomiske veksten.

Aksjemarkedet stiger i snitt over tid. En disiplinert tilnærming til å investere langsiktig i fond er derfor den beste måten å bygge verdier for fremtiden. For at du en dag skal kunne høste av disse verdiene må du derfor greie å stå gjennom stormen.

Her har du syv gode tips som kan hjelpe deg med å håndtere børsuroen.

1. Hold deg til planen

Den beste beslutningen du gjør når børsene faller, er å holde deg i ro. Endringer du gjør i porteføljen under børsfall, som å selge aksjefondene, ender vanligvis i dårligere avkastning enn hva du ellers ville oppnådd.

Mellom 1993 og 2013, steg den amerikanske aksjeindeksen S&P 500 9,2 prosent gjennomsnittlig årlig. Men hvis du var ute av markedet på de ti beste dagene i denne perioden, så ville avkastningen din blitt halvert, til 5,4 prosent gjennomsnittlig årlig.

Det viser hvorfor det er så viktig å være investert i markedet.

Hvis du har en portefølje tilpasset deg og din situasjon samt en fleksibel plan for pengene dine, som du kan leve med, gjelder det derfor “å bite” seg fast. Du har gjort det du kan for å forberede deg, og har dermed gode forutsetninger for å mestre børsuroen.

Hjelp! Jeg rakk ikke å forberede meg

Du kan rekke å justere risikonivået i porteføljen din. Bare husk at endringer kan utløse skatt på gevinster, avhengig av hvordan du eier fondene. Hva du bør gjøre i en slik situasjon avhenger samtidig av hvor mye markedene allerede har falt.

Si du har en million investert i aksjefond og aksjemarkedet faller ti-femten prosent. For å gjøre det enkelt faller fondet tilsvarende. Det er ikke mer enn at du fortsatt rekker å ta ned risikoen til et nivå du er komfortabel med, uten å ødelegge for deg selv.

Å ta ned risikoen vil her si å selge litt aksjefond for å kjøpe en viss andel rentefond, som investerer i lån fra selskaper med høy kredittrangering eller stater. Hvilken fordeling av aksje- og rentefond som er riktig for deg kommer an på:

 • hva du tåler av risiko, altså svingninger
 • hvor lenge det er til du skal bruke pengene
 • kravet ditt til avkastning så du når målene dine

Når du reduserer andelen aksjefond under et børsfall vil du ende med en for konservativ fordeling av aksje- og rentefond. Du bør derfor revurdere risikoen på nytt når markedet roer seg.

Hvis du oppdager at du har tatt for høy risiko når aksjemarkedet allerede er ned 30-40 prosent, er det ofte for sent å gjøre endringer. Da gjelder det i stedet “å bite” seg fast og ri av stormen, og ikke selge aksjefondene i panikk.

Det er dessverre slik at risiko er hva du ikke er forberedt på.

2. Ta deg en tur i skogen

Kom deg ut i skogen og tenk på annet når børsene faller

Børsfall er en stressende opplevelse. At du kan følge børsutviklingen døgnet rundt gjør det ikke enklere, og sirkuset du ser i media gjør det lett å la seg rive med. Det får deg til å sitte som klistret til mobilskjermen og stirre på fondskursene. I så fall øker du sjansen for å selge nær bunnen, som er verst tenkelige tidspunkt.

Heldigvis kan du unngå det med noen enkle grep.

Kom deg ut i skogen og tenk på annet

Styr unna økonominyheter og annen børsinformasjon når børsene faller. I stedet bør du ta deg en tur i skogen og legge igjen smarttelefonen hjemme. Å være ute i naturen er nemlig kjent for å redusere stress.

Det er ikke så nøye hvordan du gjør det, med ski eller til fots, eller hvor lenge du er ute. Viktigst er at du kommer deg ut og tenker på noe annet.

Med hodet langt unna finansmarkedene øker du sjansen for å gjøre gode valg. Det vil for de flest bety å ikke gjøre noe som helst.

Det er også et aktivt valg.

3. Ikke hør på naboens råd

Plutselig er alle opptatt av hva du gjør med fondsinvesteringen din.

– Har du solgt aksjefondene enda? Det har jeg, forteller naboen din.

Da gjelder det å ikke falle for fristelsen og gjøre noe “lurt”, som å selge fondene dine for så forsøke å kjøpe dem tilbake på lavere nivåer. Du vet aldri når markedet får en god dag, og er du ikke investert da vil du gå glipp av mye avkastning.

Kostnaden av å gjøre noe “lurt”

Si du har en halv million kroner i aksjefond. Aksjemarkedet er allerede ned rundt 8 prosent, men du er ved godt mot. Men så faller markedet ytterligere 20 prosent de neste tre månedene, og fondsinvesteringen din reduseres til 400 000 kroner.

– Ned, igjen? Nok er nok, skriker du frustrert til mobilskjermen.

Du er sikker på at det skal falle mer og selger. De neste to månedene henter markedet seg inn rundt 12 prosent, og du tror det er over. Men i løpet av de neste månedene eskalerer børsfallet. Ni måneder senere er markedet ned 37 prosent, eller cirka 50 prosent fra toppen.

Du visste det ikke da, men denne vinterdagen 9. mars 2009, var da det globale aksjemarkedet nådde bunnen under børsfallet som kom med Finanskrisen.

Men kjøpte du aksjefondene dine tilbake?

Nei.

Her kan du lese mer om hvorfor det er vanskelig på kjøpe fond når børsen faller.

4. Automatiser fondskjøpene dine

Automatiser fondskjøpene dine med en eller flere spareavtaler, avhengig av antall fond du har. En spareavtale gjør det enkelt å investere mye penger, og bidrar også til å gjøre bedre kjøpsbeslutninger under børsfall.

Ta deg selv ut av ligningen med en spareavtale

Det handler om å gjøre det enkelt for deg selv, og la en spareavtale gjøre jobben. En spareavtale kjøper fondsandeler uavhengig av hva som skjer på børsene. Da slipper du stresset med å forsøke og finne de beste kjøpstidspunktene.

Hvis ikke risikerer du å kaste bort mye tid og energi. I tillegg er sjansen stor for at du ender opp med dårligere avkastning enn om du holdt deg til en spareavtale. Det er vanskelig å time fondskjøpene, så gjør deg selv en tjeneste og start en spareavtale.

Avkastningen din vil takke deg.

5. Rebalanser porteføljen din

Rebalanser porteføljen din jevnlig

Hvis du har mer enn ett fond, har du en portefølje som krever vedlikehold, altså rebalansering. Det handler om å bringe andelen de ulike fondene utgjør av porteføljen tilbake til det du på forhånd har bestemt. Hvis du valgte 75 prosent aksjefond og 25 rentefond, så ønsker du å opprettholde den sammensetningen.

Hvis ikke risikerer du at:

 • du ikke får den avkastningen på pengene dine som du ble forespeilet
 • risikoen i porteføljen din blir høyere enn hva du tåler

Rebalansering er viktig fordi ulike fond gjør det bra til forskjellige tider. Et globalt aksjefond og et rentefond med norske statsobligasjoner svinger vanligvis forskjellig. Dermed vil andelen hvert fond utgjør av porteføljen endres, og risikoen og forventet avkastning med.

Dette er spesielt uheldig etter børsfall. Da kan du få store skjevheter i porteføljen din, som at andelen aksjefond utgjør halvparten, selv om du på forhånd har bestemt at den skal være 90 prosent. Hvis det skjer og du ikke rebalanserer, kan du gå glipp av mye penger.

Slik rebalanserer du

Du kan rebalansere porteføljen din på to måter:

Selg unna det som har steget for å kjøpe mer av det som har falt/ligger etter
Eller kjøp deg opp i det som har falt/ligger etter med nye penger

Målet i begge tilfeller er å gjenopprette balansen mellom aksje- og rentefond, og andre fond i porteføljen. Det beste er å kjøpe seg opp med nye penger, hvis du kan. Ulempen med å selge er at du kan utløse skatt på gevinster, avhengig av hvordan du eier fondene dine.

6. Kjøp mer fond

Hvis du føler du må gjøre noe under børsfall, kan du kjøpe mer i fondene du allerede eier. Når aksjemarkedet igjen snur vil de ekstra fondsandelene du kjøpte under fallet gi avkastningen din en skikkelig boost.

De lure kjøper mer fond når børsene faller

Historien viser at du burde ha kjøpt så mye aksjefond du bare greide under børsfallene i 1975, 1987, 1990, 2003, 2008-2009 og 2011. Dette var perioder hvor aksjemarkedet bunnet ut og pessimismen blant investorene var på topp. Men på et punkt snudde det, og de som fortsatt var investert fikk bli med på børsfesten i årene som fulgte.

Ta alskens kriger og katastrofer, og det globale aksjemarkedet har kommet seg overraskende raskt. Det er fordi aksjemarkedet følger utviklingen i økonomien, og så lenge selskapene tjener mer penger er trenden opp. Hvis du var en av de som kjøpte ekstra fondsandeler da, kunne du ha tjent mye penger.

Her ser du utviklingen i det globale aksjemarkedet med utvalgte kriser markert fra 1970 og frem til i dag.

Her ser du utviklingen i det globale aksjemarkedet(MSCI World) med utvalgte kriser markert fra 1970 til og med 2019 (kilde: Bloomberg).

7. Ikke bruk bufferkontoen til å kjøpe fond

En gjennomtenkt plan forebygger panikk når børsen faller, og er beroligende når svingningene øker. Da er det enklere å forstå at børsfall er en mulighet. Du skal likevel ikke kjøpe fond for pengene som utgjør bufferkontoen din.

Rør ikke bufferkontoen

Dette er jo penger du har i bakhånd i tilfelle uforutsette utgifter, som hvis bilen din ryker, jobben ryker eller at bedriften din sliter. Du bør minst ha nok til å dekke en til to måneders levekostnader for deg og familien – enkelte bør ha enda mer. Sjelden har det vært mer aktuelt nå som pandemien Covid-19 tvinger millioner av mennesker til å holde seg hjemme.

Hvis du ikke har en bufferkonto bør du spare opp en umiddelbart.

Du bør sikre deg selv i dag før du begynner å investere for fremtiden. Med det på plass reduserer du sjansen for å måtte selge fond under børsfall fordi du skulle trenge penger, og dermed kan du ri av stormen uten å selge.

Her kan du lese hvorfor du må ha penger i bakhånd før du investerer i fond.

For å oppsummere: Du bør holde deg til planen når børsene faller. Ignorer naboens råd, ta deg en tur i skogen, ha en spareavtale og rebalanser. Hvis du kjøper flere fondsandeler under fallet, bruk ikke bufferkontoen din. Lykke til!

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler:

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *.

Kommentarer er stengt.

 1. Bente Larsen - 16 mar, 2020

  Dette ble altfor mye informasjon som kan benyttes i private kunders angst når de tar kontakt. Vi trenger noen korte setninger som kan brukes og som kunden skjønner. Eks. La fondsforvalterne gjøre jobben med å kjøpe og selge for deg. Noen fondsvett regler hadde vært bra.

 2. Terje J Eng - 16 mar, 2020

  Takk for gode råd. Vi tilhører småsparerne og har fond i noen flere selskaper, Følger rådene fra dere og tar det med ro. Vi sparer jo ikke for oss selv men med tanke på barn og ikke minst barnebarn.

 3. Noralf Magnussen - 16 mar, 2020

  Hei.
  Jeg tok ut noe av den skattefrie delen og satte den inn på aksjesparekontoen. Jeg fortsetter med den spareavtalen jeg har. Har flere aksjefond hos dere, Odin Sverige, Odin Europa og Odin Aksje. I tillegg har jeg et indeksfond i Storebrand.
  Burde jeg ikke tatt ut noe av den skattefrie delen, eller?.