Derfor er det lurt å kjøpe flere fondsandeler når børsen faller

Derfor er det lurt å kjøpe flere fondsandeler når børsen faller

Hva med å benytte børsfall til din fordel? Her forklarer vi hvorfor det er lurt og hvordan du gjør det, så kan du gi fondsinvesteringen din en boost.

Børsfall er en fin mulighet til å kjøpe fondsandeler på salg og få en ekstra gevinst. Ta for eksempel perioden fra oktober til desember i 2018. Da falt Hovedindeksen på Oslo Børs rundt 13,5 prosent. Hvis du kjøpte ekstra fondsandeler under eller rett etter fallet ville du i dag hatt mer penger enn om du var en tilskuer på sidelinjen.

Betyr det at du bør forsøke å time fondskjøpene dine?

Nei.

Jeg skjønner hvis du nå blir forvirret. For jo, det er vanligvis lurt å kjøpe ekstra fondsandeler når børsen faller og i tiden rett etter. Men det er ikke likegyldig hvordan du gjør det hvis du skal lykkes.

Hva er best – spareavtale eller enkeltkjøp i fond?

Se for deg følgende:

Du har 500 000 kroner i aksjefond. Det er tidlig januar, og du aner fred og ingen fare. Men plutselig, faller børsen 30 prosent og den halve millionen din reduseres til knappe 350 000 kroner i løpet av få uker. Heldigvis snur børsen i februar og investeringen din stiger 12 prosent til 392 000 kroner.

Men i mars er uroen tilbake og det faller ytterligere 3 prosent.

– Ned, igjen??? Skriker du frustrert til mobilskjermen din.

Så snur det igjen, og i april er du opp 15 prosent, i mai 5 prosent og i juni 9 prosent. Når juni nærmer seg slutten har du igjen rundt 500 000 kroner i aksjefond og kan puste med magen.

Hva hvis du kjøpte ekstra fondsandeler under dette børsfallet?

Enkeltkjøp gir en ekstra gevinst

Se for deg samme hendelsesforløp, men nå med en tvist. Du har igjen 500 000 kroner i aksjefond, og så faller fondsinvesteringen din med 30 prosent til 350 000 kroner i januar.

Børsen snur i februar det samme året og du gjør deg klar til å kjøpe litt ekstra. Men så faller det igjen i mars og du blir redd. I slutten av april tør du endelig satse og kjøper flere fondsandeler for 30 000 kroner. Men frykten for at det skal falle videre sitter fortsatt i deg.

Dette er slik vi mennesker fungerer og ikke noe å være flau over.

Dermed endte du med rundt 535 000 kroner, hvorav 5 000 kroner er gevinst som du ellers ikke ville hatt.

Avkastningen ville selvsagt vært bedre om du kjøpte på bunnen i januar. Men å forsøke og time fondskjøpene er mye stress og koster deg mye tid. Resultatet er vanligvis at du:

  • kjøper for tidlig eller for sent og derfor får liten gevinst ut av det
  • aldri kjøper noe som helst ettersom du venter på stadig dypere fall

Heldigvis er løsningen enkel for de fleste.

Her kan du lese mer om hvorfor det er vanskelig å kjøpe når børsen faller.

Diagram: Den grå linjen viser utviklingen på de 500 000 kronene dine i aksjefond, mens den turkise viser hva som ville skjedd hvis du kjøpte aksjefond for 30 000 kroner ekstra.

Den grå linjen viser utviklingen på de 500 000 kronene dine i aksjefond, mens den turkise viser hva som ville skjedd hvis du kjøpte aksjefond for 30 000 kroner ekstra.

En spareavtale er best

Igjen, se for deg det første hendelsesforløpet. Du starter som vanlig med 500 000 kroner investert i aksjefond. Men denne gangen har du en spareavtale hvor du investerer 5 000 kroner hver måned i aksjefond gjennom hele perioden, fra januar til og med juni.

Med en spareavtale kjøper du fondsandeler automatisk uten tanke på hvorvidt aksjemarkedet vil svinge opp eller ned.

Da slipper du å vri deg hodeløs i forsøket på å kjøpe fondsandeler på bunn, noe som uansett er håpløst.

Med spareavtalen på 5 000 kroner i måneden ville du endt opp med omtrent 539 000 kroner, hvorav 9 000 kroner i gevinst. Det er 4 000 kroner mer enn om du gjorde et enkeltkjøp for tilsvarende beløp, som i forrige eksempel.

En spareavtale sparer deg altså for mye tid og stress, ettersom du uansett ikke greier å treffe bunnen under et børsfall. En spareavtale gjør det også enklere å unngå disse kostbare feilene som er kjent for å ødelegge avkastningen din.

Diagram: Den grå linjen viser utviklingen på de 500 000 kronene dine i aksjefond, mens den turkise viser hva som ville skjedd hvis du hadde en spareavtale på 5 000 kroner måneden.

Den grå linjen viser utviklingen på de 500 000 kronene dine i aksjefond, mens den turkise viser hva som ville skjedd hvis du hadde en spareavtale på 5 000 kroner måneden.

En nærmere forklaring

Børsfall er altså en mulighet hvis du tør kjøpe ekstra fondsandeler i ly av fallet, selv om det ikke er likegyldig hvordan du gjør det.

Men hvorfor er det slik?

Du får flere fondsandeler for pengene under børsfall

Dette blir litt teknisk, men du kan se det slik:

Du starter igjen med 500 000 kroner i aksjefond. Fondsinvesteringen din består av 5 000 fondsandeler kjøpt for 100 kroner stykket. Et fond består nemlig av flere andeler, som kalles fondsandeler, og det er disse du kjøper når du investerer i fond.

Når fondsinvesteringen så faller 30 prosent i verdi til 350 000 kroner i januar, er det fordi verdien av hver av de 5 000 fondsandelene er ned til 70 kroner. I februar snur det opp 12 prosent og verdien av en fondsandel øker tilsvarende til 78,4 kroner. Deretter faller det 3 prosent i mars og hver enkelt fondsandel reduseres til 76 kroner.

Antall fondsandeler holder seg stabilt frem til du kjøper flere.

Det vil si frem til slutten av april hvor kjøper 394,5 nye fondsandeler for 87,5 kroner stykket.

Fondsandeler kjøpt i ly av børsfallet er kilden til gevinst

Du har nå 5 394,5 fondsandeler, hvorav 394,5 er kjøpt til en lavere pris enn resten. Med de ekstra fondsandelene skyter fondsinvesteringen din fart når børsoppgangen løfter verdien per fondsandel til 91,8 kroner i mai og videre opp til 100 kroner i juni.

Da er fondsandelene dine verdt rundt 535 000 kroner(5 394,5 * 100), og du har 5 000 kroner i gevinst, som du ellers ikke ville hatt. Det er altså de ekstra fondsandelene du kjøpte til en lavere pris i slutten av april, som gir deg gevinsten her.

Diagram: Den turkise linjen viser utviklingen på 500 000 kroner i aksjefond hvis du kjøpte fondsandeler for 30 000 kroner (87,5 kroner per andel x 394,5 andeler) i slutten av april. Den grå linjen viser igjen utviklingen hvis du ikke gjorde noe som helst underveis.

Den turkise linjen viser utviklingen på 500 000 kroner i aksjefond hvis du kjøpte fondsandeler for 30 000 kroner (87,5 kroner per andel x 394,5 andeler) i slutten av april. Den grå linjen viser igjen utviklingen hvis du ikke gjorde noe som helst underveis.

I det minste, la spareavtalen surre og gå

Du må ikke kjøpe ekstra fondsandeler når børsen faller. Men skal du gjøre noe så er det å kjøpe mer, så gir du fondsinvesteringen din en skikkelig boost når det snur. Det beste er å la en spareavtale gjøre jobben for deg og ikke tenke for mye.

Da slipper du å kaste bort tid og krefter i forsøket på å finne best mulig tidspunkt for å kjøpe flere fondsandeler. Hvis ikke er sjansen stor for at du ender opp med dårligere avkastning enn om du holdt deg til en spareavtale.

Hvis du synes børsfall er skummelt, bør du i hvert fall gjøre det enkelt. Det vil si å puste med magen, la en spareavtale ta seg av fondskjøpene og sjekk ikke status for fondene dine før markedet har roet seg noen hakk.

Hva synes du om disse rådene? Kanskje har du egne tips til hva som er lurt å gjøre hvis man ønsker å benytte børsfall til sin egen fordel? I så fall er det supert om du deler i kommentarfeltet under.

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: