5 grep som gjør fondene og porteføljen din klar for 2021

5 grep som gjør fondene og porteføljen din klar for 2021

Her forklarer Martin Graftås, som er spare- og investeringsøkonom i ODIN, hvilke grep du kan gjøre for å få mest ut av pengene dine før nyttår.

Mange står i fare for å ramle inn i 2021 uten å være klare økonomisk. Andre igjen fokuserer på ting de ikke kan kontrollere og som har lite å si for avkastningen. De glemmer å rebalansere porteføljen sin, bruker ikke aksjesparekonto og investerer ikke nok til å kunne oppnå det de ønsker med pengene sine, forklarer Martin Graftås, som er spare- og investeringsøkonom i ODIN, fra hjemmekontoret.

– Resultatet er at de ender med mindre penger enn hva de kunne hatt, og over tid kan det fort bli snakk om store beløp, sier han.

Nedenfor finner du gode tips som skal hindre deg fra å gjøre de samme kostbare feilene.

1. Rebalanser porteføljen din

Forskjellige fond kan gjøre det bra til ulike tider. Det påvirker både risikoen i porteføljen din, og hvilken avkastning du kan forvente over tid.

– Et aksjefond som investerer i norske selskaper og et fond som investerer i selskaper fra fremvoksende økonomier, som f.eks Indonesia, kan svinge forskjellig. For eksempel er høyere oljepris positivt for Norge, men ofte negativt for land i fremvoksende økonomier, som må importere olje. Andelen hvert av fondene utgjør av porteføljen vil dermed endres over tid. Det er uheldig fordi det påvirker hvor mye du kan forvente å se pengene dine svinge, sier Martin.

Fondene og porteføljen din krever derfor jevnlig tilsyn, slik at du holder risikoen og forventet avkastning innenfor det du ønsker.

Disse tre tingene bør du sjekke før nyttår:

A. Hvordan er fordelingen mellom aksje- og rentefond?

Brorparten av avkastningen du oppnår bestemmes av hvilken fordeling av aksje- og rentefond du velger.

– Er du ung, har lang tidshorisont og tåler svingninger bør du ha kun aksjefond. Men det er ikke for alle. Etter flere år med oppgang i aksjemarkedet har du sannsynligvis nå mer i aksjefond enn da du lagde porteføljen din? Hvis 75 prosent i aksjefond og resten i rentefond er riktig for deg, og aksjefond nå utgjør 90 prosent, bør du bringe andelen aksjefond tilbake til 75 prosent, anbefaler Martin.

Det kalles å rebalansere, og du kan gjøre det på to måter:

  • Selg det som har steget for å kjøpe mer av det som har falt
  • Kjøp deg opp i det som har falt med friske penger

– Målet i begge tilfeller er å gjenopprette balansen mellom fondene i porteføljen din, slik at du verken tar mer eller mindre risiko enn du ønsker. Risikoen du tar, størrelsen på svingningene du kan forvente, henger sammen med avkastningen du kan forvente. Den lureste måten å rebalansere på er for de fleste å kjøpe mer av det som har falt med friske penger fra egen lomme, forklarer han.

B. Hvor mye utgjør hvert enkelt fond?

Aksjefond som investerer i selskaper fra enkelte regioner kan svinge mer enn andre. Det samme gjelder rentefond, men her går det mer i løpetid og kredittkvalitet.

– Si du har et aksjefond som investerer i selskaper fra den vestlige delen av verden og et annet som investerer i selskaper fra fremvoksende økonomier. Da bør du undersøke at andelen her ikke er større enn hva du er komfortabel med. Aksjefond med selskaper fra fremvoksende økonomier kan svinge noe mer i verdi, sier Martin.

Hvis du for eksempel har bestemt at selskaper fra den vestlige delen av verden skal utgjøre 80 prosent av porteføljen din og fremvoksende markeder 20 prosent, bør du holde deg til det. Det viktig for å holde svingningene på et komfortabelt nivå.

C. Har det skjedd endringer i enkeltfond?

Det hender at fond endrer strategien for hvordan fondet forvaltes, blir fusjonert inn i et annet fond, prisen settes opp eller at forvalter skifter jobb. I så fall er det lurt å vurdere om fondet fortsatt har egenskapene og det potensialet som du opprinnelig kjøpte det for.

– Hvis du for eksempel eier et eiendomsfond for å overvekte porteføljen din mot det nordiske eiendomsmarkedet og dette fondet blir fusjonert inn i et nordenfond, så mister det de egenskapene som du kjøpte det for. Det samme skjer hvis et fond endrer kurs fra for eksempel å investere i nordiske småselskaper til børsens største selskaper. I slike tilfeller er det naturlig å revurdere hvorvidt du skal fortsette å eie fondet, sier Martin.

2. Aksjefond har du på aksjesparekonto

Tommelfingerregelen er at aksjefond bør eies på en aksjesparekonto, som gir deg lignende muligheter som om du investerte gjennom ditt eget investeringsselskap.

– Med aksjesparekonto kan du bytte aksjefond ved behov uten å utløse skatt. Du skal fortsatt være langsiktig. Men ønsker du å rebalansere porteføljen din ved å selge deg ned i aksjefondene som har gått bra og kjøpe deg opp i de som har gått mindre bra, slipper du å bekymre deg for skatten. Her kan du også ta ut innskuddet på kontoen pluss opptjent skjermingsfradrag før skatten utløses, sier Martin.

3. Mindre formuesskatt med aksjefond

Du kan spare formuesskatt ved å flytte penger fra eiendeler med lav verdsettelsesrabatt, som bankinnskudd og sekundærbolig til eiendeler med høy verdsettelsesrabatt, som aksjefond, forteller spare- og investeringsøkonom Martin Graftås

Du kan spare formuesskatt ved å flytte penger fra eiendeler uten eller med lav verdsettelsesrabatt, som bankinnskudd og sekundærbolig, til eiendeler med høy verdsettelsesrabatt, som aksjefond, forteller spare- og investeringsøkonom Martin Graftås.

Hvis din skattbare formue er større enn 1,5 millioner kroner, er du sannsynligvis i formuesposisjon og betaler formuesskatt. For ektefeller som skattlegges under ett er bunnfradraget 3 millioner kroner, også i 2020.

– Du må betale 0,85 prosent i formuesskatt av formuesverdien av alt du eier utover dette. Hvis du ønsker å redusere formuesskatten din kan aksjefond være en mulighet. Som privatperson får du 35 prosent verdsettelsesrabatt på verdiene du har i aksjefond før årsskiftet. Samtidig er rabatten kun 10 prosent for en sekundærbolig og null for pengene du har på bankkonto, sier Martin.

Reduser skatten med 2 975 kroner for hver million i banken

Det betyr at for hver million kroner du har i aksjefond, så er det 650 000 kroner som går inn i grunnlaget for beregning av formuesskatt i 2020. Da betaler du 5 525 kroner for hver million i aksjefond i formuesskatt, 2 975 kroner mindre enn om millionen var bankinnskudd.

– Vær oppmerksom på at jo mer penger du har i aksjefond, desto større blir svingningene. Skal du spare skatt på denne måten bør det være fordi du allerede har planlagt å investere i aksjefond. Hvis du flytter noen millioner fra bankkonto til aksjefond med mål om å flytte pengene tilbake i januar, risikerer du å gå på en smell hvis børsen faller, advarer han.

4. Ha penger i bakhånd til uforutsette hendelser

Du har kanskje opplevd å få en uforutsett utgift – og har du ikke det er det kun et tidsspørsmål. Hvis du da ikke har penger i bakhånd risikerer du å måtte ta av fondsinvesteringen din tidligere enn du først planla.

– Selger du fondene dine før tiden risikerer du å gå glipp av mye penger. Da forstyrrer du nemlig arbeidet pengene dine gjør for deg. Det handler om rentes rente effekten, og vil si at du ikke lar pengene få tid nok til å vokse seg store. Ingen plukker bringebær før de har modnet og smaker søtt, og slik er det med fond også, forklarer Martin.

Tiden er din beste venn når du investerer i fond

Jo lenger du lar pengene stå i fond, desto mer vil de vokse.

– Det er derfor viktig å ha penger i bakhånd så du ikke sporer av underveis på grunn av uforutsette utgifter. Dette handler om at du må gjøre deg i stand til å kunne være langsiktig investert. Så hvis bilen ryker slipper du å ta av fondsinvesteringen din og forstyrre arbeidet rentes rente gjør for deg, forklarer han.

5. Sparer du nok til å nå målene dine?

Investerer du ikke nok penger vil du ikke nå målene dine, selv om du får høy avkastning.

– Hvor mye penger du greier å investere er viktig for hvor mye det blir ut av fondsinvesteringen din. Spesielt i starten, før avkastningen begynner å gi deg skikkelig drahjelp. Høy avkastning er bra. Men selv verdens beste investeringsstrategi vil være bortkastet hvis du ikke greier å investere nok penger, forteller Martin.

Ta grep og invester mer

Hvor mye du sparer er noe du kontrollerer. Hvilken avkastning du vil oppnå i finansmarkedene de neste ti årene er derimot mer usikkert.

– Så bekymrer du deg for lavere avkastning fremover, så kan du kompensere for det ved å investere mer penger. Finn ut hvor mye av inntekten din du har spart hittil i år. Hva enn for et tall du ender med er jeg sikker på at du klarer å spare enda litt til. Da er du ikke like prisgitt avkastningen i aksjemarkedet for at du skal nå målene dine i tide.

Du betaler mye mindre i rentekostnader på lånet ditt i dag enn du gjorde for noen år siden. Bare det taler for at du kan investere mer nå enn for noen år siden. Og hvis inntekten din samtidig har økt, er det en fin mulighet til å investere enda mer, avslutter han.

For å oppsummere: Rebalanser porteføljen din, ha aksjefond på aksjesparekonto, minimer formuesskatten, ha penger i bakhånd og sørg for å investere nok penger. Gjør dette og du er godt rustet til å oppnå det du ønsker med pengene dine.

Trykk her for å lese 11 gode tips for å spare skatt før nyttår.

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: