Renters rente - den sterkeste kraften i universet

Rentes rente – den sterkeste kraften i universet

Jeg tror på kraften til enkle konsepter. Et slikt konsept, innen matematikken, er rentes rente. Hvis du vil oppnå fantastiske resultater i aksjemarkedet er det helt nødvendig at du forstår rentes rente.

Rentes rente er et enkelt konsept. Det betyr at pengene forrentes flere ganger. Det kan gi enorm praktisk verdi den dagen du forstår det, tar det i bruk og etterlever dette konseptet.

Charlie Munger er kjent som en særdeles rasjonell investor og tenker. Han lever etter tanken om at hvis du forstår de grunnleggende prinsippene innen de store fagområdene som eksempelvis psykologi, økonomi og naturvitenskap, så har du et godt rammeverk for å forstå verden vi lever i. Charlie Munger har tatt rentes rente til det ekstreme, og har forrentet både kapital, kunnskap, sosial kapital, osv.

Forstår du dette konseptet kan du bruke det i flere aspekter av livet.

For mange investorer gir opp for tidlig

Utfordringen for deg som investor, er at du ikke ser effekten av rentes rente før det har gått minimum 6 til 7 år. Det er først da det får interessante og synlige effekter.

Det tar tid å la effekten av rentes rente jobbe for deg, og mange gir derfor opp.

Årsaken er at menneskelig rasjonalitet gjør det vanskelig å fullt ut fatte effekten av eksponentiell vekst. Det vil si, vekst som går raskere med tiden. Mennesket er vant til å tenke lineært, det vil si i enkle, rette utfall. Dermed undervurderer vi effekten av eksponentiell vekst og mangler forståelse for hvor store tall kan vokse seg.

Historien om keiseren som nesten tapte sitt keiserdømme

Sjakk skal visstnok ha sitt utspring i India på 500-tallet. Historien forteller at oppfinneren som oppfant sjakk, presenterte sjakkbrettet til keiseren. Keiseren ble fascinert av det fantastiske og utfordrende spillet og ba oppfinneren kreve sin betaling.

Oppfinneren forstod effekten av rentes rente og fortalte at det eneste han ønsket, var ris til å brødfø familien sin. Han foreslo å benytte sjakkbrettet som utgangspunkt for å beregne betalingen. Plasser et riskorn på den første firkanten på sjakkbrettet, to på den neste, fire på den tredje også videre, foreslo oppfinneren. Med andre ord, keiseren måtte doble antall riskorn for hver sjakkrute.

Keiseren leste ikke om rentes rente, slik som deg. Så han forstod derfor ikke effekten av det. Uten å tenke seg om, så aksepterte han oppfinnerens forslag.

Hvor mye ris endte han opp med?

Hadde keiseren holdt det han lovet ville oppfinneren av sjakkbrettet ha krav på mer ris enn hva som er produsert gjennom hele verdenshistorien. Med andre ord, det var en fysisk umulighet.

Keiseren forstod hans dumskap og valgte å halshugge den stakkars oppfinneren av sjakkbrettet.

Dette illustrerer hvor sterk kraften til renters rente er. Jo tidligere du starter, jo større blir effekten.

Bare sjekk denne videoen, som illustrerer hvor mye ris det er snakk om:

Tid er din viktigste fordel i aksjemarkedet

Nøkkelen til å lykkes i aksjemarkedet, er å være i aksjemarkedet over lange tidsperioder.

Hvis du blir i aksjemarkedet over lange tidsperioder, så har du større sannsynlighet for å lykkes. Du kan oppnå bedre totalavkastning.

Tålmodighet er den viktigste egenskapen til en investor

Dette, kombinert med god avkastning, kan gjøre fantastiske ting med det opprinnelige investerte beløpet.

Følgende eksempel er hentet fra boka The Automatic Millionaire av David Bach.

Se for deg to personer som begynner å spare til pensjonsalder, nemlig Amanda og Kristine. Amanda begynner sparingen ved konfirmasjonsalder, fram til hun fyller 19 år. Kristine begynner sparingen etter avsluttede studier, ved fylte 27 år.

Amanda sparer 3 000 kroner hvert år i løpet av årene hun fyller 15 år, 16 år, 17 år, 18 år og 19 år. Hun vil ha spart 15 000 kroner totalt.

Kristine sparer 3 000 kroner fra hun er 27 år, fram til fylte 65 år. Hun vil ha spart 117 000 kroner totalt.

La oss forutsette at begge oppnår 10 % årlig avkastning. Ved fylte 30 år vil porteføljen til Amanda ha en verdi tilsvarende 60 000 kroner, mens Kristines portefølje vil ha en verdi tilsvarende 15 000 kroner.

Men det er først ved slutten av rentes rente-perioden, ved fylte 65 år, at effekten blir ekstrem. Da har de 15 000 kronene til Amanda vokst til 1,6 millioner kroner, mens Kristines 117 000 kroner har vokst til 1,3 millioner kroner.

La meg illustrere utviklingen med en graf. Grafen under viser utviklingen til sparebeløpene til Amanda og Kristine.

Rentes rente

Det interessante er at konfirmanten, som har det laveste investerte beløpet (15 000 kroner) ender opp med mest (1,6 millioner kroner). Selv om Kristine sparer 3 000 kroner hvert år fra hun er 27 år til 65 år, så ender hun fortsatt ikke opp med mer enn Amanda.

Det er dette som gjør rentes rente fantastisk.

Nå skal det sies at resultatet endres hvis avkastningen blir lavere enn 10 %. Jo lavere avkastningen blir, jo viktigere blir oppspart beløp. Ved 3 % årlig avkastning blir resultatet helt annerledes.

Poenget er uansett det samme: jo tidligere du starter, jo sterkere blir effekten av rentes rente.

Tid slår alt annet i aksjemarkedet. Det slår kunnskap, flaks, svingninger og oppspart beløp. Oppfordringen til deg som investor, er derfor å ta del i aksjemarkedet over lange tidsperioder, og samtidig lære deg å håndtere de usikkerhetsmomentene som aksjemarkedet byr på.

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: