11 gode tips for å spare skatt før nyttår

11 gode tips for å spare skatt før nyttår

Her forklarer Martin Graftås, som er spare- og investeringsøkonom i ODIN, hvilke grep du kan gjøre for å spare skatt før nyttårsrakettene går til himmels.

Føler du at du betaler mye skatt? Vel, du er ikke alene. Det er nemlig ikke lett å vite hva som er lurt, og hvordan du kan unngå å betale for mye. Vi har derfor tatt en prat med Martin Graftås, som er spare- og investeringsøkonom i ODIN, og bedt han dele sine beste tips for å spare skatt før nyttår.

1. Reduser formuesskatt ved å gi forskudd på arv eller gave

Har du tenkt å gi barn eller barnebarn et større pengebeløp som forskudd på arv eller i gave? I så fall kan det være lurt å gjøre det i år.

– Formuesskatten beregnes av formue du har over 1,5 millioner kroner (3 millioner kroner for ektepar) ved nyttår. Så gir du gaven nå i desember fremfor i januar, vil du redusere hvor mye du betaler i formuesskatt for skatteåret 2020. Satsen for formuesskatten er 0,85 prosent. Du vil dermed spare rundt 8 500 kroner i formuesskatt i 2020, for hver million kroner du gir bort før nyttår, forteller Martin.

Han minner samtidig om at hvis de du overfører penger til også har formue over bunnfradraget, så overfører du bare skatten til mottaker. Barn eller barnebarn bør også være over 17 år, ellers lignes de sammen med foreldrene. Pass også på at unge som studerer kan få mindre i stipend dersom de har formue over en viss størrelse.

Ny arvelov i 2021?

Flere frykter at arveavgiften vil bli gjeninnført etter Stortingsvalget i 2021.

– Det er vanskelig å se at arveavgiften vil innføres med tilbakevirkende kraft, men den kan komme brått på hvis venstresiden vinner valget til høsten. Helt sikker kan du likevel aldri være. Det som er sikkert er at det er gratis å overføre verdier mellom generasjoner i 2020. Så kanskje er det greit å benytte muligheten nå, så er du på den sikre siden?

2. I ferd med å selge bolig eller fritidseiendom?

Da kan det være lurt å få oppgjøret for salget i januar i stedet for før nyttår. Hvis ikke går pengene fra salget rett inn i beregningen for formuesskatt for 2020. Du betaler nemlig formuesskatt av verdiene etter bunnfradraget er trukket fra per 31. desember.

Verdsettelse av primærbolig, boligen du bor i, er 25 prosent i 2020. Det vil si at 25 prosent av boligens markedsverdi går inn i beregningen av formuesskatt. Hvis boligen er verdt 10 millioner, blir verdien som legges til grunn for formuesskatten 2,5 millioner. Det er en rabatt på 75 prosent for primærbolig og 70 prosent for fritidseiendom, forklarer Martin

– Hvis du da mottar 10 millioner i bankinnskudd som oppgjør i desember, kan du få en overraskelse. For bankinnskudd verdsettes til 100 prosent, og det gir 7,5 millioner høyere formuesverdi enn om pengene var i boligen. Dermed kan det koste mer enn 63 000 kroner ekstra i formuesskatt i 2020, fremfor å vente til januar, forklarer han.

3. Investere mer penger i aksjefond?

Du kan redusere formuesskatt ved å investere mer av formuen i aksjefond. Som med bolig, kommer også aksjer og aksjefond med en verdsettelsesrabatt, som reduserer formuesverdien av disse eiendelene. Forskjellen er at rabatten er større for aksjefond.

Verdsettelsesrabatten for aksjer og aksjefond økte fra 25 prosent i 2019 til 35 prosent i 2020. Det vil si at for hver million kroner du har i aksjefond, så er det kun 650 000 kroner som går inn i grunnlaget for beregning av formuesskatten i 2020. Til sammenligning er rabatten kun 10 prosent for en sekundærbolig og null for penger på bankkonto, sier Martin.

Så har du større beløp på bankkonto som du skal investere i aksjefond i januar, kan du like gjerne gjøre det i desember og redusere formuesskatten for 2020.

– Men vær oppmerksom på at mer penger investert i aksjemarkedet kan bety at din samlede formue vil svinge mer i verdi, spesielt i perioder med børsfall, minner han på.

Trykk her for å lese hvordan du investerer større beløp i aksjefond i usikre tider.

4. IPS – pensjonssparing med skattefradrag

– Med individuell pensjonssparing (IPS) kan du spare inntil 40 000 kroner årlig. Det kan redusere skatten din med rundt 8 800 kroner i 2020. I tillegg er beløpet du sparer unntatt fra beregningen av formuesskatt, men samtidig bundet frem til du er 62 år. Når du skal bruke pengene skattlegges uttakene med sats for alminnelig inntekt som er 22 prosent i 2020, sier Martin.

Han påpeker også at IPS ikke er for alle, ettersom du bør ha høy andel aksjefond og utsikter til å måtte betale formuesskatt for å dra nytte av fordelene med produktet. Det gjelder normalt også for private næringsdrivende (enkeltpersonsforetak) med høy inntekt.

5. Selge aksjefond eller aksjer med tap?

Ved å selge og realisere tap i aksjefond eller enkeltaksjer, fremskynder du fradraget på 31,68 prosent av tapet for skatteåret 2020.

– Du kan selvsagt ta tapet neste år, men da skyver du fradraget foran deg. Fordelen er at du fremskynder fradraget, slik at du kan få renter i banken eller avkastning i aksjemarkedet på beløpet som du sparer i skatt. Gevinster bør du derimot skyve foran deg, forteller Martin.

Penger å hente ved å fremskynde fradrag

Si du har enkeltaksjer på en vanlig verdipapirkonto og realiserer et tap på 100 000 kroner i januar. Da trekker du fra 31,68 prosent av tapet på skatten og sparer 31 680 kroner.

Hva hvis du i stedet tok fradraget ett år tidligere?

Pengene investerer du i et globalt aksjefond. Da kan du få rundt 1 800 kroner i avkastning hvis du oppnår 5,75 prosent avkastning.

Bare husk at det er tungvint å ta tap i aksjer eller aksjefond som står på en aksjesparekonto. Da får du først fradrag for tap på aksjesparekontoen når kontoen avsluttes.

6. Fradrag hvis du investerer i oppstartsselskaper

Du kan få fradrag for mellom 30 000 kroner og 1 million kroner i alminnelig inntekt ved å investere i oppstartsselskaper.

– Hvis du investerer en million kroner i et oppstartsselskap, kan du redusere den samlede skatten din for 2020 med inntil 220 000 kroner. Oppstartsselskaper vil her si aksjeselskaper som er seks år eller yngre, har færre enn 25 ansatte, maks 40 millioner i driftsinntekter og mer, forklarer Martin.

Du finner en fullstendig beskrivelse med retningslinjer her hos Skatteetaten.

Husk at denne ordningen kun gjelder der du erverver aksjer i oppstartsselskap ved stiftelse eller nytegning av aksjer ved emisjon. Hvis du skaffer deg aksjene på annet vis gis du ikke fradrag.

7. Under 34 år?

Boligsparing for ungdom (BSU) er en gunstig løsning hvis du er relativt ung, og skal spare til egen bolig

– Det skyldes det generøse skattefradraget, og til dels gode rentevilkår med “null” risiko. Her får du 20 prosent fradrag i inntektsbeskatningen din av det du skyter inn. Fyller du opp årets kvote på 25 000 kroner får du 5 000 kroner i skattefradrag, gitt at du betaler nok skatt til å få fradrag, sier Martin.

Han påpeker samtidig at skattefradraget er en engangshendelse og selv om rentevilkårene er gode, så blir det typisk mindre enn i for eksempel aksjefond over perioder på mange år. På den andre siden er BSU risikofritt, og derfor noe de som kan bør benytte seg av.

8. Utsett bonus, provisjon og annen godtgjørelse

Kanskje har du bonus, provisjoner eller andre godtgjørelser til gode?

– Da kan det lønne seg å forskyve tidspunktet for utbetaling av disse til over nyttår, hvis det er mulig. Det gjelder spesielt hvis du ser at du vil bryte grensene for trinnskatt 3 og 4 for skatteåret 2020, og du forventer å tjene mindre neste år, sier Martin.

Trinnskatt er en progressiv skatt på lønn og annen personlig inntekt. Det vil si at jo mer du tjener, desto mer betaler du også i skatt. For inntektsåret 2020 er grensene for trinnskatt 3 og 4 på henholdsvis 639 750 kroner og 999 500 kroner.

9. Gi gaver til gode formål

Det er hyggelig å gi penger til frivillige organisasjoner, spesielt i høytiden.

– Da bør du merke at pengegaver til frivillige organisasjoner kan gi skattefradrag. Pengebeløpet må utgjøre minst 500 kroner per organisasjon og maksimalt 50 000 kroner totalt. Organisasjonen du gir til må også være godkjent av Skatteetaten, forteller Martin.

Du kan lese mer om krav til dokumentasjon for å få fradrag her hos Skatteetaten.

10. Medlem i fagforening?

Mange lønnsmottakere er medlem av en fagforening, som LO og Tekna.

– Hvis du har betalt fagforeningskontigenten i år kan du trekke fra beløpet med inntil 3 850 kroner i 2020. Eller med en forholdsmessig del av beløpet hvis fagforeningskontingenten bare er betalt for en del av året, som det står på Skatteetatens nettsider, sier Martin.

11. Private næringsdrivende kan kjøpe driftsmidler i år

Hvis du er privat næringsdrivende og snart må gå til anskaffelse av nye driftsmidler, som maskiner, datautstyr, verktøy og annet du trenger til driften, kan du gjøre det før nyttår.

– Innkjøp du gjør til over 15 000 kroner kan skrives av med et årlig beløp. Forutsetningen er at driftsmiddelet, som for eksempel en ny datamaskin, hovedsakelig brukes til inntektservervelse, at det har levetid på over tre år og taper seg i verdi ved at det slites eller eldes over tid. Innkjøp til under 15 000 kroner kan du trekke fra i helhet allerede i år, forklarer Martin.

PS: Skatt er ofte individuelt, så vi anbefaler at du sjekker med noen som kan dette, hvis du er usikker på hva som er lurest for deg.

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: