5 gode tips som gjør deg og fondene dine klare for 2020

5 gode tips som gjør deg og fondene dine klare for 2020

Her forklarer Martin Graftås, som er spare- og investeringsøkonom i ODIN, hva du kan gjøre for å få mest ut av pengene dine i året som kommer.

Mange vil snuble inn i 2020 uten å være forberedt økonomisk. De glemmer å rebalansere porteføljen, bruker ikke mulighetene som ligger i aksjesparekonto, betaler unødvendig mye i formuesskatt, har for lite penger i bakhånd og sparer ikke nok for å nå målene sine, forklarer Martin Graftås som er spare- og investeringsøkonom i ODIN.

– Resultatet er at de ender med mindre penger enn hva de kunne hatt, og over tid blir det fort snakk om store beløp, sier han.

Nedenfor finner du gode tips som skal hindre deg fra å gjøre de samme kostbare feilene.

1. Rebalansering

Ulike fond gjør det gjerne bra til forskjellige tider, og det påvirker både risikoen i porteføljen din og avkastningen du kan forvente.

– Et fond som investerer i norske selskaper og et fond som investerer i fremvoksende økonomier, som Indonesia, kan svinge forskjellig. For eksempel er høyere oljepris positivt for Norge, men ofte negativt for fremvoksende økonomier, som må importere olje. Andelen hvert av fondene utgjør av porteføljen din vil dermed endres over tid. Det er uheldig da dette har mye å si for hvor mye du kan forvente å se pengene dine svinge, sier Martin.

Fondene dine krever derfor jevnlig tilsyn for å holde risikoen og forventet avkastning innenfor målbildet.

Her er tingene du må sjekke:

Hvordan er fordelingen mellom rente- og aksjefond?

Mesteparten av avkastningen du oppnår avgjøres av hvilken fordeling av aksje- og rentefond du velger. En god portefølje består gjerne av begge, litt avhengig av alder og økonomi.

– Er du ung og tåler litt svingninger kan du eie bare aksjefond. Men det er altså ikke for alle. Kanskje har du mer i aksjefond nå enn hva du bestemte da du lagde porteføljen din? Hvis 75 prosent i aksjefond og resten i rentefond er best for deg, og aksjefond nå utgjør 90 prosent, er det lurt å reversere andelen aksjefond tilbake til 75 prosent, sier Martin.

Det kalles å rebalansere, og du kan gjøre det på to måter:

  • Selg unna det som har steget for å kjøpe mer av det som har falt
  • Kjøp deg opp i det som har falt med friske penger

– Målet er å gjenopprette balansen mellom fondene, slik at du verken tar mer eller mindre risiko enn ønskelig. Hvilken risiko du tar, størrelsen på svingningene du kan forvente, henger nemlig sammen med avkastningen du kan forvente. Den lureste måten å rebalansere på er for de fleste å kjøpe mer av det som har falt med friske penger fra egen lomme, forklarer han.

Sjekk hvor mye du eier av hvert enkelt fond

Aksjefond med selskaper fra visse geografiske regioner kan svinge mer enn andre.

– Kanskje eier du flere aksjefond. Si du har et fond som investerer i norske selskaper og et annet som investerer i fremvoksende økonomier. Da bør du undersøke at andelen her ikke er større enn hva du er komfortabel med. Aksjefond med selskaper fra fremvoksende økonomier kan svinge noe mer i verdi, sier Martin.

Hvis du for eksempel har bestemt at globale selskaper skal utgjøre 80 prosent av porteføljen din og fremvoksende markeder 20 prosent, bør du holde deg til det. Det viktig for å holde risikoen på et komfortabelt nivå.

Hva med å gjøre det enkelt?

Mange ønsker ikke å bruke tid på å vedlikeholde en portefølje med flere fond.

– Da er våre anbefalte fond en god idé. Det er fond som inneholder aksje- eller rentefond, eller en kombinasjon. Hva du bør velge avhenger av hvilken risiko du er komfortabel med å ta, hvor lenge det er til du skal bruke av pengene og kravet ditt til avkastning. Da får du en profesjonell portefølje hvor vi gjør jobben med å rebalansere for deg, forteller Martin.

Her kan du sjekke hvilket av våre anbefalte fond som passer deg best.

2. Aksjefond bør inn på en aksjesparekonto

Aksjefond bør vanligvis inn på en aksjesparekonto

Aksjefond bør inn på en aksjesparekonto, men det finnes unntak, sier spare- og investeringsøkonom Martin Graftås. Her fra scenen på Den store aksjekvelden i fjor.

En tommelfingerregel er at aksjefond skal inn på en aksjesparekonto.

– Med aksjesparekonto kan du bytte fond ved behov uten å utløse skatt. Du skal fortsatt være langsiktig. Men ønsker du å rebalansere porteføljen ved å selge deg ned i aksjefondene som har gått bra og kjøpe deg opp i de som har gått mindre bra, slipper du å tenke på skatten. Her har du også muligheten til å ta ut innskuddet på kontoen pluss opptjent skjermingsfradrag før skatten utløses, sier Martin.

Her kan du lese mer om aksjesparekonto og flyttefrister for 2019.

Unntak

Aksjesparekonto er ikke alltid lurest.

– Aksjefond hvor du har tap og du ønsker å realisere tapet for å få skattefradrag, bør ikke flyttes inn på en aksjesparekonto. Disse bør du i så fall selge i år slik at du får skattefradraget for skatteåret 2019. Men vent ikke for lenge da det tar noen dager fra du trykker på salgsknappen til salget er gjennomført, forklarer han.

3. Formuesskatt

Å være i såkalt formuesposisjon vil si at du har over 1,5 millioner kroner, som er bunnfradraget, i skattbar formue. For ektefeller som skattelegges under ett er bunnfradraget 3 millioner kroner.

– Alt over dette må du betale 0,85 prosent i skatt av i 2019. Hvis du ønsker å redusere formuesskatten din kan aksjefond være et alternativ. Som privatperson får du 25 prosent verdsettelsesrabatt på det du har i aksjefond før årsskiftet. Til sammenligning er rabatten kun 10 prosent for en sekundærbolig og null for pengene du har på bankkonto, sier Martin.

Det betyr at dersom du har 1 million kroner i et aksjefond, og er i formuesposisjon, så vil kun 750 000 kroner av disse verdiene inngå i grunnlaget for beregningen av formuesskatt.

Comeback for arveavgiften?

– Du kan også redusere formuesskatten ved å flytte over verdier til barn og barnebarn, men husk på formuesgrensen for å få stipend for unge. Samtidig peker resultatene fra kommunevalget i retning av et regjeringsskifte i 2021, og dermed kan døren bli åpen for høyere formuesskatt og innføring av arveavgift – selv om sistnevnte nok sitter langt inne.

Det er altså gode grunner for å tenke og tilpasse seg allerede i år.

4. Ha penger i bakhånd

De fleste har opplevd å få en uforutsett utgift – og har du ikke det er det kun spørsmål om tid. Hvis du da ikke har en bufferkonto risikerer du å måtte ta av fondsinvesteringen din.

– Selger du fond før tiden kan du gå glipp av mye penger, uansett årsak. Da forstyrrer du nemlig arbeidet pengene dine i fond gjør for deg. Det handler om rentes rente effekten, og vil si at du ikke lar pengene få god nok tid til å vokse seg store. Det blir som å høste epler før de har modnet og de fortsatt smaker surt, sier Martin.

Tiden er din beste venn når du investerer i fond

Jo lenger du lar pengene stå i fond, desto mer vil de vokse.

– Det er derfor viktig å ha en bufferkonto så du ikke sporer av underveis på grunn av uforutsette utgifter. Det er nødvendig for at du skal kunne investere langsiktig i fond. Så hvis bilen ryker eller gjerdet på hytta ramler ned, så slipper du å ta av fondsinvesteringen din, forklarer han.

Her ser du hva som skjer hvis du må ta av fondsinvesteringen din underveis.

5. Bør du spare mer?

Det er ikke nok med høy avkastning, som i aksjefond, hvis du ikke sparer nok penger.

– Hvor mye penger du greier å spare er viktig for hvor mye penger det blir ut av fondsinvesteringen din, og spesielt i starten, før avkastningen har begynt å bite. Det er alltid hyggelig med høy avkastning, men selv verdens beste investeringsstrategi vil være bortkastet hvis du ikke investerer nok penger, forteller Martin.

Prøv å spare enda mer!

Hvor mye du sparer er noe du kan kontrollere selv, i motsetning til hvilken avkastning du vil oppnå i aksjemarkedet i årene fremover.

– Så er du bekymret for alt pratet om lavere avkastning i årene som kommer, så kan du øke sparebeløpet ditt. Finn ut hvor stor andel av inntekten din du har spart hittil i år. Hva enn for et tall du ender opp med er jeg sikker på at du klarer å spare enda litt til. Da er du ikke like prisgitt avkastningen i aksjemarkedet for at du skal nå målene dine i tide.

Du betaler mye mindre i rentekostnader i dag enn du gjorde for noen år siden. Bare det taler for at du kan spare mer nå enn hva du pleide. Og hvis inntekten din samtidig har økt, er det en fin mulighet til å spare mer, avslutter han.

Her kan du lese mer om sparing og avkastningen i fond.

For å oppsummere: Rebalanser, flytt aksjefond til aksjesparekonto, prøv å redusere formuesskatten, opprett en buffer og se om du sparer nok penger. Gjør dette og du er godt rustet til å nå de økonomiske målene dine.

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: