Aksjesparekonto - husk flyttefristen!

Aksjesparekonto – husk flyttefristen!

Har du aksjefond bør du samle de på aksjesparekonto. Her forklarer vår spare- og investeringsøkonom hvorfor du bør flytte aksjefondene dine i god tid før fristen.

Aksjesparekonto er en konto for langsiktig sparing i aksjer og ble lansert høsten 2017. Nyvinningen kom med en overgangsregel, som sier at du kan flytte aksjefondene dine inn på kontoen uten å utløse skatt på gevinst, hvis du gjør det før en gitt dato.

– Denne fristen er allerede blitt flyttet flere ganger. Først fra 31. desember 2017 til 31. desember 2018 og så videre til 31. desember 2019, som nå er den endelige fristen fra myndighetene, forteller Martin Graftås som er spare- og investeringsøkonom i ODIN.

Du må flytte aksjefond i god tid før årsskiftet!

Fristen for å flytte aksjer og aksjefond til aksjesparekonto uten å utløse skatt på gevinster du har opparbeidet deg er ikke 31. desember 2019 i praksis.

– Du som har fond vet at ting, som fondsbytte, typisk tar noen dager. Det er det samme med flytting til aksjesparekonto. Du bør derfor flytte i god tid før årsskiftet, så du ikke går glipp av muligheten. Etter årsskiftet kan du selvsagt også flytte, men da vil det altså utløse skatt på gevinster du måtte ha opparbeidet deg underveis, forklarer Martin.

Frist for flytting av aksjefond til aksjesparekonto internt hos ODIN er 15. desember 2019, og til eller fra andre tilbydere er fristen 1. desember.

Her kan du lese om aksjesparekonto hos ODIN.

Skatt på gevinst utløses hvis du flytter etter fristen

– Si du har 100 000 kroner i et aksjefond, hvorav 50 000 kroner er gevinst. Hvis du da flytter til aksjesparekonto etter fristen vil du utløse skatt på gevinsten. Det vil her si gevinst minus opptjent skjermingsfradrag ganger satsen for aksjegevinster på 31,68 prosent, som blir
rundt 15 000 kroner, advarer han.

Fordeler med aksjesparekonto

En aksjesparekonto fungerer som en vanlig verdipapirkonto, som de fleste har fondene sine på i dag, men med andre spilleregler.

– Tanken er at kontoen skal gi deg lignende fordeler som profesjonelle investorer, som investerer gjennom egne investeringsselskaper, sier Martin.

Skattemessige fordeler

Når det gjelder skatt er spesielt to ting interessant:

  • Du kan bytte aksjefond uten å utløse skatt umiddelbart
  • Du kan ta ut innskuddet på kontoen uten å utløse skatt på gevinst

– Aksjesparekonto lar deg skyve skatteregningen foran deg så du kan få mer ut av pengene dine. Som hvis du ønsker å bytte ut et bransjefond, hvor du har en gevinst, med et globalt aksjefond som ODIN Aksje. Da kan pengene som ellers ville gått til skatt reinvesteres og vokse seg store i aksjefond. Skatten må selvsagt betales, men ikke før du flytter gevinst pluss opptjent skjermingsfradrag ut av kontoen, forteller han.

Aksjesparekonto gir ikke skattekutt!

Flere har misforstått fordelene med aksjesparekonto.

– Jeg hørte flere bruke aksjesparekonto og skattekutt i samme setning i fjor. Det er feil, da det er forskjell på å utsette en regning og det å slippe og betale den. Du får ikke lavere skatt ved å ta i bruk en aksjesparekonto, kun fleksibilitet og muligheten til å tilpasse deg. Fordelen med det er som sagt at du kan skyve skatteregningen frem i tid.

Her finner du svar på alt du måtte lure på om aksjesparekonto.

Dette må du huske før du flytter til aksjesparekonto

Det er ikke så rett frem å flytte aksjefondene dine til aksjesparekonto som alle sier.

Har du aksjefond med tap?

Hvis du sitter i aksjefond med urealisert tap bør du vente med flyttingen.

– Aksjesparekonto blir feil hvis du har aksjefond med tap, hvor du ønsker å ta tapet for å få skattefradrag. I så fall må du avslutte kontoen du har flyttet fondet til for å få fradraget. Aksjefond med tap bør derfor stå der de er, eventuelt kan du selge først for så å flytte pengene inn på aksjesparekonto, hvor du kjøper nye fondsandeler, forklarer Martin.

Trå feil, og du kan tape skjermingsfradrag

Skjermingsfradrag er et fradrag som reduserer den skattepliktige aksjegevinsten din. For aksjesparekonto beregnes dette fradraget ut i fra laveste innskutte beløp i løpet av året.

– Det betyr at første innskudd på aksjesparekontoen i år blir grunnlaget for beregningen av skjermingsfradraget for 2019. Du bør derfor flytte aksjefondene dine i en omgang, for ikke å gå glipp av skjermingsfradrag. Myndighetene har bedt bransjen bruke skjønn her, men pass likevel på at det ikke blir for lenge i mellom flyttingene hvis du har flere aksjefond, sier han.

Ikke renter for kontanter på aksjesparekonto

Du får ikke renter på kontanter som du har stående på aksjesparekonto.

– Dette er viktig å notere, spesielt om du er av typen som liker å ha kontanter liggende i perioder i påvente av børsfall. Si du selger deg ut av et fond, eller skyter inn kontanter på aksjesparekontoen, i påvente av nye fondskjøp. Da får du ikke renter på pengene du har stående, uansett hvor mye det er snakk om.

En utfordring med atferd

Dessverre har aksjesparekonto en bakside. Muligheten til fondsbytte uten å utløse skatt øker sjansen for at flere lar seg friste til å handle kortsiktig.

– Resultatet av hyppige fondsbytter er vanligvis dårlig avkastning. Samtidig er dette en mulighet til å bytte ut smale enkeltfond, hvor du føler deg låst inne med urealisert gevinst, til fordel for globale aksjefond som ODIN Aksje. Jeg håper derfor kundene benytter ordningen til å spre risikoen på fondssparingen sin bedre, og ikke hopper etter fondene som gikk bra i fjor. Kundene med best avkastning er typisk de som sitter i ro, avslutter Martin.

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: