5 gode tips som gjør fondsporteføljen din klar for sommerferien

5 gode tips som gjør fondsporteføljen din klar for sommerferien

Her har du spare- og investeringsøkonomen sin sjekkliste for hvilke grep du bør gjøre med fondsinvesteringen din før du tar sommerferie.

Selv om tiltakene for å begrense pandemien herjet hardt med økonomien, ble finansmarkedene friskmeldt relativt kjapt. Gjeninnhentingen har hittil vært formidabel, og de fleste børsene står nå på høyere nivåer enn hva de var før pandemien slo innover oss.

Det kan derfor være lurt å ta en fot i bakken og sjekke fondsinvesteringen din, før du logger av for ferie. Så er du klar i tilfelle vi er uheldige og viruset blusser opp igjen.

– Som vi så i mars i fjor, kan mye skje raskt. Og da er det en trygghet i å vite at du har gjort det du kan for at fondsinvesteringen din er der du ønsker før du tar ferie, sier Martin Graftås, som er spare- og investeringsøkonom i ODIN.

Her har du sjekklisten hans:

 • Har du riktig risikonivå i porteføljen din?
 • Har porteføljen din fortsatt den sammensetningen du ønsker?
 • Sparer du nok til å nå målene dine?
 • Har du penger i bakhånd i tilfelle du er uheldig?
 • Kjenner du til de vanligste feilene som kan ødelegge avkastningen din?

1. Tar du for høy risiko med pengene dine?

Aksjemarkedet kan svinge voldsomt, som da Oslo Børs falt mer enn 12 prosent mandag 9. mars i fjor. I slike tilfeller gjelder det å ha en portefølje, altså en samling fond, som du er komfortabel med å eie også i krisetider.

– Som investor må du være investert lenge for å oppnå best mulig avkastning på pengene dine. Da kan du ikke ta så høy risiko at du selger fondene dine så fort det blåser opp til ruskevær på børsene. I så fall kan du vinke farvel til den gode avkastningen, og du ender gjerne med mindre enn om du holdt deg i ro, forklarer Martin.

Tegn på at du tar for høy risiko

Hva gjorde du da Oslo Børs falt rundt 32 prosent fra toppen i mars i fjor?

Det er det samme som at en fondsinvestering på 100 000 kroner på kort tid midlertidig reduseres til 68 000 kroner. Hadde du mer penger investert, si en million kroner, var du på det meste ned 320 000 kroner.

– Hvis du ble redd og solgte alt eller en del av aksjefondene under børsfallet i mars i fjor, tar du for høy risiko med pengene dine. Det er viktig å eie en del aksjefond for å sikre god avkastning. Men som med iskrem i solen kan det bli for mye av det gode. Heldigvis kan du enkelt justere ned risikoen ved å ta inn en andel rentefond i porteføljen din.

Hvilken fordeling av aksje- og rentefond som du bør velge avhenger av:

 • hvor store svingninger du er komfortabel med
 • hvor lenge du skal være investert
 • hvilken avkastning du trenger for å nå målene dine

– Med “rentefond” mener jeg den kjedelige sorten, som ODIN Rente. Som svinger lite, og gir noe bedre avkastning enn en høyrentekonto. Et rentefond vil virke risikodempende sammen med aksjefond. Høyrentefond er “et annet dyr”. Hvis du ikke ønsker å holde styr på flere fond, foreslår jeg at du velger et kombinasjonsfond som består av både aksje- og rentefond. Tanken med å ha en portefølje bestående av både aksje- og rentefond er at aksjefondet skal generere avkastning, mens rentefondet skal redusere størrelsen på svingningene.

Trykk her for å se hvilket kombinasjonsfond som kan passe deg.

2. Har børsfallet gitt ubalanse i porteføljen din?

Rebalansering handler om å bringe andelen de ulike fondene utgjør av porteføljen din tilbake til det du på forhånd har bestemt er riktig for deg.

– Investeringer som aksje- og rentefond oppfører seg forskjellig. For eksempel vil et aksjefond og et rentefond som investerer i trauste statsobligasjoner svinge ulikt over tid. Dermed vil andelen hvert fond utgjør av porteføljen din endres, og risikoen og avkastningen med. Du bør derfor rebalansere med jevne mellomrom, så du gjenoppretter balansen, forklarer Martin.

Hvis ikke risikerer du at:

 • du ikke får den avkastningen på pengene dine som du ble forespeilet
 • risikoen i porteføljen din blir høyere enn hva du tåler

Rebalansering er viktig etter børsfall

Det er også viktig etter at børsene har steget mye på kort tid.

– Etter store børsfall, som du så i mars i fjor, kan du få skjevheter i porteføljen din. Som at andelen aksjefond plutselig utgjør halvparten, selv om du på forhånd bestemte at den skal være 75 prosent. Hvis du opplever slike skjevheter og ikke rebalanserer, risikerer du at både risiko og avkastning blir lavere enn hva du ønsker. På motsatt vis kan børsoppgangen siden mars 2020 ha ført til at risikoen i porteføljen din nå er høyere enn hva du ønsker.

Du kan rebalansere fondsporteføljen din på to måter:

 • selg det som har steget for å kjøpe mer av det som har falt/ligger etter
 • kjøp deg opp med nye penger i det som har falt/ligger etter

– Målet i begge tilfeller er å gjenopprette balansen mellom aksje- og rentefond, og de ulike fondene i porteføljen. Det er viktig så du ikke tar mer eller mindre risiko enn planlagt. Det beste er å kjøpe seg opp med nye penger, hvis du kan. Ulempen med å selge er at du utløser skatt, avhengig av hvordan du eier fondene dine.

Trykk her for å lese mer om hvordan du rebalanserer porteføljen din.

3. Sparer du nok til å nå målene dine?

Hvor mye du greier å investere i fond har mer å si for hvor mye penger det blir enn avkastningen de første årene, forteller Martin Graftås som er spare- og investeringsøkonom i ODIN.

Hvor mye du greier å investere i fond har mer å si for hvor mye penger det blir enn avkastningen de første årene, forteller Martin Graftås som er spare- og investeringsøkonom i ODIN.

Aksjemarkedet falt kraftig da frykten for det nye koronaviruset var som verst. For de fleste børser og fond er fallet nå hentet inn – og mer til. Men børsfallet i mars i fjor viser hvor uforutsigbare finansmarkedene kan være.

– Du har null kontroll på hvordan avkastningen kommer, selv om du kan forvente rundt 5,75 prosent årlig gjennomsnittlig avkastning i aksjefond over tid. Det er derfor lurt å fokusere på det du kan kontrollere. Så er du bekymret for at du ikke vil ende med nok penger til å nå målene dine, er det smart å se hvordan du kan investere mer penger, sier Martin.

Avkastningen du oppnår er viktig. Men på kortere sikt er det hvor mye du greier å spare i fond som avgjør hvor mye penger det kan bli.

Lave renter gjør det enklere å spare mer

Forhåpentligvis beholdt du inntekten din gjennom koronakrisen. Samtidig har du sannsynligvis et boliglån.

– Så da Norges Bank i mai satte styringsrenten til null, fikk de fleste mer penger mellom hendene enn tidligere. Renten på boliglånet gikk ned og dermed ble det mindre å betale i rentekostnader til banken hver måned. De ekstra pengene ga deg mulighet til å spare mer, hvis du nå er usikker på om du sparer nok.

Trykk her for å prøve sparekalkulatoren vår og se om du bør spare mer.

4. Har du penger til uforutsette utgifter?

Har du fond bør du også ha penger i bakhånd til uforutsette utgifter. Hvis ikke risikerer du å måtte ta av fondsinvesteringen din den dagen vaskemaskinen ryker.

– Dessverre ble mange permittert eller mistet jobben under koronakrisen. Hvis du i en slik situasjon ikke har annet enn fondene dine å ta av, kan du gå glipp av mye penger. Det er fordi du da forstyrrer arbeidet pengene i fond gjør for deg. Det blir som å høste bringebær før de har modnet skikkelig og de fortsatt smaker surt, forteller Martin.

Tiden er din beste venn

Hvis du selger fondene dine før du egentlig hadde tenkt, så ender du typisk med mindre penger enn om du stod løpet ut.

– Jo lenger du lar pengene dine stå, desto mer vil de vokse. Tar du dem derimot ut tidligere enn planlagt, blir det vanligvis mindre penger enn om du holdt deg til planen. Verst er det om du må selge midt i en nedtur, som vi så i fjor. For ikke å bli avsporet må du ha en økonomi som tåler overraskelser, hvor du har satt av en buffer til uforutsette hendelser.

Hvor mye du trenger i bakhånd avhenger av husholdningen din sitt aktivitets- og kostnadsnivå. For de fleste er en til to månedslønner å anbefale. Men har du flere biler, båt, utleieleilighet og lignende, hvor de uforutsette kostnadene kan bli store, bør du ha mer. Nøyaktig hvor mye blir i så fall en individuell vurdering.

5. Vanlige feil som kan koste deg dyrt

Historien er full av eksempler på hvordan investorer gjør dårlige valg med pengene sine. Siden det er billigere å lære av andre, har du her tre vanlige feil som kan koste deg dyrt.

Du prøver å bli rik i en fei

Hvis du prøver å bli rik raskt, kan det gå deg ille. Da er det nemlig lett å ta for høy risiko, og investere alle pengene dine i et selskap som ikke tjener penger.

– Problemet er at du kan tape alt hvis du jakter på slike “lotto-kuponger”. Overdreven tro på egne evner står ofte i veien for god risikovurdering, og dermed er ikke katastrofen langt unna. I stedet bør du ha en portefølje tilpasset deg og din situasjon. Skal du først gjøre slike veddemål, kan du sette av en mindre andel av porteføljen din til det, sier Martin.

Du glemmer å tenke selv

Hva andre gjør er ikke nødvendigvis rett for deg.

– Noen ganger kan det fungere, men bare hvis andres atferd er i tråd med hva som er best for deg. Dessverre har flokken en lei tendens til å hive seg på kortsiktige trender med mer optimisme enn kompetanse i bagasjen. Du bør derfor alltid gjøre dine egne vurderinger, og holde deg til porteføljen din, fremfor å gjøre som alle andre og hoppe etter årets mote.

Du henger deg opp i den siste tids utvikling

Det er lett å tro at aksjemarkedet nå ikke kan falle, kun fordi det nylig har steget mye. Men ingen vet hva som vil skje fremover. Da er det dumt å la ferske hendelser forme forventningene dine for fremtiden.

– Fenomenet kalles nyhetsskjevhet, og handler om at du lar ferske hendelser veie tyngre når du skal gjøre en beslutning. Vi mennesker har nemlig dårlig hukommelse. Så husk historien. Hvis du tror aksjemarkedet nå ikke kan falle, så tar du nok feil. Spol tilbake til årene før 2000 og 2007-2009. De var preget av børsfest, før markedet snudde ned i noen år, for så å komme tilbake og sette nye topper, avslutter han.

Trykk her for å lese 11 feil du gjør som dreper avkastningen din [guide]

Du vet nå hva som skal til for at du skal kunne ta ferie med god samvittighet. I så fall ligger du langt foran de fleste andre, og er godt forberedt dersom markedsuroen skulle komme tilbake mens du er på ferie.

God sommer!

Les også: Slik får du formuen din til å vokse

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: