Alt du må vite om aksjesparekonto

Alt du trenger å vite om aksjesparekonto

Regjeringen lanserte aksjesparekonto i statsbudsjett 2017. Det er ikke det samme som fondskonto, selv om det er visse likheter.

Regjeringen lanserte aksjesparekonto i forslag til statsbudsjett 2017. Hurra! Hensikten er å fremme småsparernes eierskap i norske bedrifter. Her skal du kunne investere langsiktig i børsnoterte aksjer og fond, uten at gevinst fra salg beskattes umiddelbart. Du må fortsatt betale skatt når gevinster realiseres, men det skjer først når pengene tas ut av kontoen. Slik håper man å gjøre det mer attraktivt for privatpersoner å spare i aksjer og fond.

Det gir nye muligheter for deg som sparer i aksjefond.

Hva er aksjesparekonto?

Alt du må vite om aksjesparekonto

Det er en konto for langsiktig sparing i aksjer og aksjefond – forkortet ASK. Tanken er at privatpersoner skal få lignende fordeler som profesjonelle investorer. Mulighet til å utsette skatt på gevinster vil bidra til det. Heretter blir det mulig å bytte fond hvor man sitter ”låst” inne med gevinst, uten at det utløser skatt – gitt at byttet skjer innenfor aksjesparekontoen.

Ofte hører man om noen som sitter innelåst i feil fond fordi den urealiserte gevinsten er stor.

Det er ikke rart. Hvis du eier et fond hvor den urealiserte gevinsten er kr 50.000,-, så koster det i dag kr 14.375,- i skatt å bytte fond. Med aksjesparekonto bli det slutt på slike problemstillinger. Skatten kommer nemlig ikke før pengene tas ut av kontoen.

Produktet er ventet å komme på markedet til sommeren.

Skjermingsfradrag

Du vil opparbeide deg skjermingsfradrag med aksjesparekonto. Selv om du bytter fond underveis, så vil du ikke bruke opp fradraget. Det vil først benyttes når du flytter pengene ut av kontoen.

Utbytte

Utbytte fra enkelt aksjer og aksjefond går utenom aksjesparekontoen og beskattes på vanlig vis. Det har kanskje ikke mye å si for den jevne fondssparer, da få norsk registrerte aksjefond betaler utbytte.

Hva kan handles gjennom en aksjesparekonto?

Hensikten er jo å fremme eierskap i norsk næringsliv. Samtidig må politikerne ta hensyn til EØS-avtalen – du vet, samarbeidsavtalen Norge har med EU. Den inneholder et krav om likebehandling. Det betyr at du vil kunne handle aksjer notert i andre EØS land, men ikke for eksempel amerikanske.

Aksjefond som investerer i globale aksjer registrert i Norge går fint.

Kombinasjonsfond og rentefond blir dog ikke inkludert. Kun aksjefond med en aksjeandel fra 80% og oppover vil omfattes av ordningen. Det betyr at du kan eie et kombinasjonsfond med 80% aksjer og 20% renter på en aksjesparekonto. Samtidig slipper du å bekymre deg for at et fond plutselig ikke lenger oppfyller kravet. Det vil nemlig gjelde på det tidspunkt fondsandelene anskaffes.

Overgangen til aksjesparekonto

For å forenkle overgangen til aksjesparekonto ønsker man å opprette en ”fredningsperiode”. Det betyr at det vil bli mulig å overføre aksjer og fondsandeler til aksjesparekontoen uten å utløse skatt. Sannsynligvis vil det gjelde ut skatteåret 2017 – etter fristen vil skatt på gevinster utløses som vanlig. Eventuelt ubenyttet skjermingsfradrag vil følge med over. Det vil så ses som ubenyttet skjerming på aksjesparekontoen. Inngangsverdien på fondsandelene som flyttes vil settes til hva enn de var den gang de ble kjøpt.

Aksjesparekonto en realitet fra høsten 2017

Finansdepartementet sendte 23 mars 2017 detaljene for aksjesparekonto ut på høring. Før løsningen kunne bli en realitet måtte det godkjennes i flere instanser. Fristen for partene å bli enige ble så satt til 12. mai. Deretter gikk det noen uker for å behandle ulike innspill. For eksempel var ikke alle like fornøyde med at utbytte fortsatt skulle beskattes på vanlig vis. Vi er nå der at politikerne er ferdige med å behandle saken, og kontoen blir virkelighet fra om med 1. september 2017.

Det betyr at du fra høsten vil kunne opprette din egen aksjesparekonto.

Hovedpunkter fra forskriften (fra Bernt Zakariassen sin presentasjon på Fondsdagen)

 • Kun banker, verdipapirforetak og fondsforvalterselskaper får tilby aksjesparekonto
 • Tilbydere av aksjesparekonto kan selv bestemme hvilke finansielle instrumenter som tillates
 • Du kan ha flere aksjesparekonti, men ikke hos samme tilbyder
 • Aksjesparekonto kan overføres fra en tilbyder til en annen uten å utløse skatt
 • Du kan ha kontanter på aksjesparekonto men uten å opptjene renter

Høringsnotatet i helhet med alle detaljer om hva som foreslås finner du her.

Aksjesparekonto er ikke lik fondskonto

Aksjesparekonto er ikke det samme som fondskonto

Aksjesparekonto er ikke det samme som fondskonto. Det til tross for flere likhetstrekk. Selv om begge gir oss mulighet til å utsette skatt, så er ikke aksjesparekonto et forsikringsprodukt, som fondskonto. Du er selv juridisk eier av fondsandelene, og kan opparbeide deg skjermingsfradrag. Samtidig kan du ikke eie hva som helst gjennom en aksjesparekonto, mens det på fondskonto er fritt frem for tilbyder å bestemme.

Noen viktige forskjeller:

 • Du er juridisk eier av aksjer og fond eid gjennom en aksjesparekonto
 • Med aksjesparekonto beholder du skjermingsfradraget
 • Du kan kun eie aksjefond med minst 80% aksjeandel og enkeltaksjer børsnotert i Norge og EØS gjennom en aksjesparekonto
 • Utbytte beskattes på vanlig vis

Et ubesvart spørsmål om skatt

Det er foreløpig uvisst hvordan aksjesparekonto skal beskattes.

Gitt dagens regelverk vil aksjefond eid gjennom fondskonto skattes med 24%, mens fond direkte beskattes med 29,76% i 2017. Grunnen til det er at fondskonto beskattes som et forsikringsprodukt. Det blir det sannsynligvis endring på fra og med neste år. Finansdepartementet har nemlig foreslått at investeringer gjort gjennom fondskonto skal skattes på linje med investeringer gjort på vanlig vis.

Det er derfor vanskelig å se at aksjesparekonto vil få noen særbehandlingen. I stedet vil du trolig måtte betale 29,76% skatt på gevinster fra fond eid gjennom aksjesparekonto den dagen pengene tas ut. Dette blir selvsagt bare spekulasjoner.

Aksjesparekonto gjør at du må tenke annerledes rundt skatt

På en aksjesparekonto er det «først inn, først ut» prinsippet som gjelder. Det betyr at fondsandelene som ble kjøpt først er de som realiseres først når du skal selge andeler i det aktuelle fondet.

Og det er er jo greit.

Skatt utløses ikke før du tar ut mer enn innskuddet.

Du behøver ikke betale skatt før du tar ut et beløp større enn hva du opprinnelig investerte på aksjesparekontoen. Innskuddet vil altså tas ut før en eventuell gevinst kan realiseres.

Hvis du investerer kr 100.000,- i et aksjefond og pengene vokser til kr 150.000,-, så kan du ta ut kr 100.000,- før det utløses skatt. Skatten betaler du først når gevinsten – alt utover innskuddet tas ut av aksjesparekontoen.

Kronglete hvis du ønsker å realisere tap for å få skattefradrag.

Detaljene her er enda ikke spikret. Men slik ting ser ut i dag, kan det bli utfordrende å ta tap for å få skattefradrag uten å avslutte kontoen.

Hvilken konto er rett for deg?

Med aksjesparekonto blir det snart tre kontotyper å velge mellom for deg som sparer i fond. Du kjenner nok allerede til de to andre, som er:

 • VPS-konto: Er dagens løsning for de fleste som sparer i aksjer og fond. Kall det gjerne å eie verdipapirene på tradisjonelt vis.
 • Fondskonto: Er en såkalt kapitalforsikring med investeringsvalg hvor verdipapirene eies av forsikringsselskapet. Her har du en kontrakt som sier at du skal motta avkastningen knyttet de fondene du har valgt.

De tre kontotypene har alle sine fordeler og ulemper.

Det er dermed ikke noe fasitsvar for hvilken som er best for deg.

Noen vil klare seg fint med en aksjesparekonto for fondssparingen, mens andre kan se nytten av å inkludere en fondskonto i miksen. For eksempel kan det være lurt å eie fond som utbetaler høyt utbytte og  enkelte obligasjonsfond på fondskonto. Det kommer ganske enkelt an på dine behov, som igjen har rot i din økonomi, interesse for investeringer og sparemål.

Vi kommer nok derfor til å se de tre kontotypene eksistere sammen i tiden fremover.

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler:

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *.

Kommentarer er stengt.

 1. Ove L. Herredsvela - 5 okt, 2017

  Hei.
  Hei hvordan går jeg frem for å reinvestere urealisert avkastning må jeg selge alle andelene for så å kjøpe samme fond ?

  1. Stian Strand - 5 okt, 2017

   Hei Ove,

   Litt usikker på hva du mener her. Hvis du ønsker å reinvestere midler som er bundet opp i et aksjefond, for så å kjøpe andeler i et annet, så kan det gjøres innenfor en aksjesparekonto uten å utløse skatt på gevinst. Du kan ta en titt på dette oppdaterte innlegget om aksjesparekonto for mer: https://blogg.odinfond.no/alt-du-lurer-pa-aksjesparekonto

 2. Steinar - 2 sep, 2017

  Hei, jeg har aksjer notert på CAC i Frankrike, og forvaltes av BNP Paribas. Selskapet er hjemmehørende i Frankrike. Kan jeg overføre disse aksjene fra BNP Paribas til norsk forvalter og inn på Aksjesparekonto ASK?

  1. Stian Strand - 4 sep, 2017

   Hei Steinar,

   Gitt at de børsnoterte aksjene dine er hjemmehørende i EØS (og ikke i lav skatteland), så kan de i teorien overføres til en aksjesparekonto. Det krever dog at tilbyder lar deg handle i børsnoterte franske aksjer innenfor aksjesparekontoen.

 3. Øystein Lund - 7 feb, 2017

  Hva med forvaltningsgebyr for en aksjesparekonto ?
  Hvis det tas betydelige gebyrer for å forvalte en aksjesparekonto, må
  det tas med i vurderingen.

  Et annet spørsmål:
  Jeg har en såkalt Unit-link konto/avtale hvor jeg selv bestemmer hvor innskutte midler skal plasseres. Jeg for min del har alt i et globalt fond.
  Siden jeg nå er pensjonist får jeg utbetalt månedlig et beløp fra denne i 10 år fra påbegynt pensjonstilværelse.
  Men hva er forskjellen på denne avtalen og fondskonto og også det som kalles kapitalkonto ? Flere betegnelser finnes vel også.

  Øystein

  1. Stian Strand - 2 mar, 2017

   Hei Øystein,

   1) Eventuelle gebyrer for administrasjon av aksjesparekonto må med i beregningen når en vurderer lønnsomheten av produktet. Mye er fortsatt uklart, så hvordan ulike leverandører vil prise det vet vi ikke enda. Ellers er det sannsynlig at fond på aksjesparekonto vil ha de samme forvaltningskostnadene(hva du betaler årlig for forvaltningen av et aksjefond) som tilsvarende eid på vanlig vis.

   2) Fondskonto er et forsikringsprodukt – såkalt Unit Link. Men Unit-link kan også være en type «livrente». Det finnes altså ulike varianter, som bankene har solgt opp i gjennom årene. Det er derfor vanskelig for meg å si noe fornuftig på stående fot. Jeg ville hørt med utsteder av produktet for en nærmere forklaring.

 4. Preben - 19 jan, 2017

  Hei.

  Blir det mulig å overføre fra fondskonto til aksjesparekonto uten beskatning av gevinst?

  1. Stian Strand - 2 mar, 2017

   Hei Preben,

   Det vet jeg ikke enda. Antar at det vil komme frem i høringen i Stortinget, som sannsynligvis holdes i løpet av mars. Som du skjønner, så er det fortsatt mye uklart rundt aksjesparekonto.

   Merk at aksjer/aksjefond stående på fondskonto eies juridisk av forsikringsselskapet bak produktet, og ikke av deg som privat person. Det er derfor ikke sikkert at verdipapirer på fondskonto vil omfattes av en mulig «fredningssperiode» for overføring av aksjer/aksjefond til aksjesparekonto. Men som sagt, jeg vet ikke enda.

 5. Sigbjørn Solbakken - 5 jan, 2017

  Takk for din tilbakemelding,

  til svaret ditt på mitt spørsmål A: kunne du presisere nærmere hva som menes med uttrykket «opprinnelig kostpris gjelder»

  – menes det den opprinnelige prisen jeg betalte ved inngangen
  til VPS-kontoen, kr 100 000
  – eller er «kontohavers innskudd på konto» verdien av det beløpet jeg planlegger å overføre fra VPS kontoen til aksjesparekontoen,
  nemlig kr 110 000 ?

  1. Stian Strand - 10 jan, 2017

   Hei Sigbjørn,

   Jeg mener den prisen du betalte ved anskaffelse av fondsandelene. Så, ja, den opprinnelige prisen du betalte for herligheten.

 6. Sigbjørn Solbakken - 4 jan, 2017

  Spørsmål:
  For et par år siden kjøpte jeg aksjer for kr 100 000, verdien har i dag steget til kr 110 000. Ønsker å flytte papirene fra nåværende VPS-konto til nyopprettet aksjesparekonto.
  A. Hvilken verdi settes aksjene til, på aksjesparekontoen ?
  B. Vil overføringen medføre ekstra skatt ?
  C. Ville svaret bli det samme, dersom det dreier seg om overføring av andeler i aksjefonn og ikke om aksjer ?
  mvh Sigbjørn

  1. Stian Strand - 4 jan, 2017

   Hei Sigbjørn,

   a) Politikerne skrev dette i vedtaket:

   «Personlig skattyter kan i inntektsåret 2017 overføre børsnoterte aksjer og andeler i aksjefond til aksjesparekonto uten beskatning. Kontohavers innskudd på kontoen settes til kontohaverens inngangsverdi på de overførte aksjene og andelene. Ubenyttet skjerming knyttet til de overførte aksjene og andelene anses etter overføringen som ubenyttet skjerming knyttet til aksjesparekontoen.»

   Antar derfor at opprinnelig kostpris gjelder.

   b) Ingen skatt i fredningsperioden. Den kommer først den dag pengene tas ut av aksjesparekontoen.

   c) Andeler i aksjefond og enkelt aksjer børsnotert i EØS/EU behandles likt, så vidt jeg vet per i dag.

 7. Per-Arne Hoel - 3 jan, 2017

  Ordningen med aksjesparekonto trer i kraft i løpet av 2017.
  Betyr dette at alle handler på en VPS-konto som omgjøres til en aksjesparekonto i løpet av 2017 vil omfattes av overgangsbestemmelsene?
  Eks.:
  Jeg selger aksjer for 1 mill og reinvesterer i andre norske aksjer for samme beløp i tidsrommet fra 2017-01-01 til aksjesparekontoen er etablert. Vil jeg da måtte skatte av denne millionen etter gjeldende regler?

  1. Stian Strand - 3 jan, 2017

   Hei Per-Arne,

   Nei, VPS-konto og Aksjesparekonto vil være to separate kontoer. Sannsynligvis blir det en fredningsperiode – f.eks ut 2017, man får på seg til å flytte ønskede aksjer og aksjefond over til aksjesparekonto. Det er i hvertfall hva som foreløpig er kommunisert.

   Se gjerne her for detaljer: http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2017/Dokumenter1/Budsjettdokumenter/Skatte–avgifts/Prop-1-LS-/Del-2-Narmere-om-forslagene/5-Personskatt-for-ovrig-/

 8. Bjørn Langholen - 2 jan, 2017

  Jeg har ingen kommentar, men mitt spørsmål er om egenkapitalbevis omfattes av ordningen?

  1. Stian Strand - 3 jan, 2017

   Hei Bjørn,

   Godt spørsmål.

   Børsnoterte egenkapitalbevis er litt annerledes en aksjer – f.eks gir de eierne ingen råderett over selskapet. Foreløpig er det usikkert hva som kan inngå på aksjesparekonto, utover enkeltaksjer børsnotert i EU/EØS, og fond med minst 80 % aksjeandel.

   Etter å ha sett nærmere på det endelige vedtaket kan det se slik ut. Ordet «egenkapitalbevis» benyttes i hvertfall på linje med aksjer i loveteksten. Se hele vedtaket her: https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Beslutninger/Lovvedtak/2016-2017/vedtak-201617-038/

 9. Stian Strand - 2 jan, 2017

  Hei Espen,

  Aksjesparekonto er vedtatt, men vi vet enda ikke hvordan produktet blir i praksis. Kommer tilbake på det når vi vet mer.

 10. Espen - 31 des, 2016

  Hva skjedde egentlig med dette, ble det vedtatt i statsbudsjettet?

 11. Jone Haakonseth - 19 des, 2016

  Hei, hvis jeg forstår dette rett vil det, som det nå ser ut, være dumt å gå for AksjeSparingsKonto for min del, da det er sannsynlig at det blir inført høyeste skattesats (29,76%) . Og med untak av fredningsperioden på overføring fra VPS til AksjeSparingsKonto (som ikke utløser realiseringsgevinst), vil være mer fornuftig for meg å benytte tilbud fra Netfonds på å bruke investeringskonto hos dem heller. Der garanteres skatt på 24%, men igjen, det utløser realiseringsgevinst, som da igjen blir smartest å ta på denne siden av årskifte……. 1% lavere utbytte skatt i år….
  Her er det flere feller å gå i, og hvorfor har ikke stortinget redegjort for skattesats på AksjeSparingsKonto?? Dette er for dumt……typisk å sette oss småsparere i en sånn situasjon
  http://www.netfonds.no/investeringskonto-intro.php

 12. Stian Strand - 9 des, 2016

  Hei Olav, så bra. Hvis du ønsker å handle utelukkende i aksjer, og ikke obligasjoner og renter, så er KLAS et godt alternativ. Men husk at den begrenser seg til utelukkende europeiske aksjer. Skal du handle i papirer utenfor Europa er Fondskonto og Investorkonto (det som er VPS-konto i dag) det beste alternativet. Men om du ønsker å investere i verdipapirer utenfor Europa, så er jo våre fond ODIN Global, ODIN Emerging Markets og ODIN Aksje også et alternativ. De omgår denne regelen fordi fondet er norskregistrert. Mvh ODIN

 13. Olav T. Johansson - 9 des, 2016

  Hei !
  Slik det fremgår av deres informasjon om nye ulike kontoer,er jeg
  i tvil om hva som vil være beste løsning for meg i fremtiden ?

  Derfor trenger jeg noen råd fra dere,da jeg også planlegger en mer aktiv rolle fremover og vil satse et beløp med høy risiko på aksjer.

  På forhånd takk