3 grep som gjør fondene dine klare for sommerferien

3 grep som gjør fondene dine klare for sommerferien

Hvis du eier mer enn et fond krever det vedlikehold. Hvis ikke risikerer du å ende med for lite penger. Her forklarer spare- og investeringsøkonomen vår hvordan du unngår det.

Du eier kanskje to eller flere fond? Da har du en portefølje, altså en samling fond, som krever jevnlig vedlikehold. Hvis ikke risikerer du over tid å ta for mye eller for lite risiko, altså svingninger. Begge deler er like ille og kan føre til at du ender opp med for lite penger, forteller spare- og investeringsøkonom Martin Graftås.

– Det er ikke så viktig hva målet ditt med fondsinvesteringen er. Hva som teller er at du kommer i mål med det du ønsker å oppnå med pengene dine. Og det er her porteføljen din kommer inn. Det er nemlig den som skal ta deg dit du ønsker, sier han.

Du bør sjekke fondene dine minst en gang årlig!

Ulike fond gjør det nemlig gjerne bra til forskjellige tider.

– Et fond med norske selskaper og et fond som investerer i fremvoksende økonomier, som Kina og Brasil, kan svinge ulikt i verdi. For eksempel er høyere oljepris positivt for Norge, men ofte negativt for fremvoksende økonomier, som må importere mesteparten av oljen de bruker. Det betyr at andelen hvert av fondene utgjør av porteføljen din endres over tid. Jeg vil si det er uheldig, da det påvirker både forventet avkastning og svingningene underveis.

Slik gjør du en årlig sjekk av porteføljen din

Hvis du ikke vedlikeholder porteføljen din kan du ende opp med for lite penger, forklarer Martin Graftås sin er spare- og investeringsøkonom i ODIN.

Bilde: Hvis du ikke vedlikeholder porteføljen din kan du ende opp med for lite penger, forklarer Martin Graftås som er spare- og investeringsøkonom i ODIN.

Det handler om hva du kan kontrollere. Ignorer derfor tweet`ene fra Donald Trump og handelskrigen hans. I stedet bør du fokusere på ting du kan kontrollere, og som har betydning for hvor mye penger du ender opp med.

1. Hvordan er fordelingen mellom rente- og aksjefond?

Rundt 90 prosent av avkastningen du oppnår avgjøres av hvilken fordeling av aksje- og rentefond du velger. En god portefølje består gjerne av begge, avhengig av:

  • hvor lenge det er til du skal bruke pengene
  • hvor store svingninger du tåler underveis
  • kravet ditt til avkastning

– Hvis det er lenge til du skal bruke pengene og du tåler litt svingninger, kan du godt eie en del aksjefond. Kanskje har du nå mer i aksjefond enn hva du bestemte da du først satte sammen porteføljen din? Hvis 50 prosent aksjefond var best for deg og andelen nå har økt til 65 prosent, er det lurt å reversere den tilbake til 50 prosent, sier Martin.

Det kalles å rebalansere, og du kan gjøre det på to måter:

  • Selg unna det som har steget for å kjøpe mer av det som har falt/ligger etter
  • Kjøpe deg opp i det som har falt/ligger etter med friske penger

– Målet i begge tilfeller er å gjenopprette balansen mellom fondene, slik at svingningene i porteføljen din hverken blir for høye eller lave. Størrelsen på svingningene henger sammen med avkastningen du kan forvente. Den lureste måten å rebalansere på er for de fleste å kjøpe mer av det som har falt/ligger etter med penger fra egen lomme, forklarer han.

2. Hvor mye du eier av hvert enkelt fond?

Aksjefond med selskaper fra visse geografiske regioner kan svinge mer enn andre.

– Kanskje eier du flere aksjefond. Si du har et fond som investerer i norske selskaper og et annet som investerer i fremvoksende økonomier. Det vil si land som Kina, Brasil, osv. Da bør du forsikre deg om at andelen her ikke er større enn hva du er komfortabel med. Aksjefond som investerer direkte i selskaper fra fremvoksende økonomier kan nemlig svinge noe mer enn for eksempel et globalt aksjefond, forteller Martin.

– Hvis du for eksempel har bestemt at globale selskaper skal utgjøre 90 prosent av porteføljen og selskaper fra fremvoksende økonomier skal utgjøre 10 prosent, bør du holde deg til det. Dette er viktig for å holde risikoen på et komfortabelt nivå.

3. Investerer du nok penger for å nå målene dine?

Når porteføljen er på plass og tilpasset deg og dine behov, bør du sjekke om du investerer nok for å nå målene dine i tide. Hvis ikke kan du gå en kjip overraskelse i møte.

– Du blir dessverre ikke “rik” av å investere 1 000 kroner i måneden, hvis du ikke har en ekstremt lang tidshorisont. Det må vanligvis mer til og du bør jevnlig sjekke at du investerer nok penger til å nå målene dine. Si du har mål om å ha en million kroner ekstra til pensjonstilværelsen om 20 år. Hvis pengene investeres i kun aksjefond bør du i dag spare minst 2 000 kroner i måneden for å runde millionen i tide, forklarer Martin.

– Kanskje orker du ikke så store svingninger som i rene aksjefond, og investerer pengene dine i halvparten aksjefond og resten rentefond? I så fall må du investere dobbelt så mye i måneden for å nå en million kroner om 20 år. Det er fordi avkastningen du kan forvente blir lavere. For å komme i mål med det du ønsker, bør du derfor sjekke hvordan du ligger an underveis og justere sparingen din deretter.

Her kan du sjekke hvor mye du må investere for å nå målene dine.

Velg kombinasjonsfond og du slipper vedlikehold

Mange ønsker ikke å bruke tid på å vedlikeholde en portefølje med flere fond.

– Da kan kombinasjonsfond være en god løsning. Det er fond som vanligvis inneholder en kombinasjon av både aksje- og rentefond. Hva du bør velge avhenger av hvor mye du tåler å se pengene dine svinge, hvor lenge de skal stå og kravet ditt til avkastning. Fordelen med kombinasjonsfond er at du får en profesjonell portefølje som går helt av seg selv, sier Martin.

Det er en fin mulighet til å forenkle hvordan du investerer pengene dine!

– Da får du proffer som velger hvilke fond som skal inngå i porteføljen din, på tvers av geografi, bransjer og aksje- og rentemarkedet. I tillegg gjør de rebalanseringen for deg – den kjedelige delen -, så kan du bruke tiden på akkurat det du ønsker, avslutter han.

Her kan du sjekke hvilket kombinasjonsfond som passer best for deg.

For å oppsummere: Den største risikoen er å ikke spare langsiktig. Den neste største er å gjøre det på en bankkonto, hvor du er garantert å tape kjøpekraft, hvert eneste år. I så fall må du spare mye mer enn om du investerte i fond, for å nå målene dine.

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: