Hva kan Donald trump bety for deg som investerer i aksjer?

Hva har Trump å si for langsiktige investorer?

Donald Trump har sittet som president en stund. Senior porteføljeforvalter, Nils Hast ser på utviklingen, og hva Trumps politikk kan bety for deg som langsiktig investor.

Donald Trump har sittet litt over 100 dager som USAs president. Nils Hast, senior porteføljeforvalter i ODIN har i den anledning sett på hva Trumps politikk kan bety for deg som investerer langsiktig i aksjer.

Den amerikanske økonomien er god

Ting går bra i USA, kunne Nils fortelle fra talerstolen på Ekonomiska Samfundet i Helsingfors, Finland.

– Donald Trump har lovet mye. Ulovlig innvandring skal stanses, handelsavtalene skal reforhandles og tollbarrierer skal redde gamle industrijobber. Planen hans er å gjøre Amerika “great” igjen. Mens tiltak som å redusere skatten på inntekt for bedrifter kan påvirke aksjemarkedet positivt, så kan annet, som tollbarrierer ha en negativ effekt, sier Nils.

Alt i alt tror vi det vil være positivt for aksjemarkedet, understreker han.

Hva er egentlig Donald Trump sin politikk?

Hva kan Donald Trump ha å si for deg som investerer i aksjer

Bilde: Senior porteføljeforvalter, Nils Hast holdt foredrag om hva Trump kan bety for aksjemarkedet i Helsingfors 4 april 2017.

For å forstå hva Trump kan ha å si for investorer, må vi først se på politikken hans.

Skattereformen

Det amerikanske skattesystemet er et komplekst vesen.

– Trump ønsker en skattereform som ikke endrer den amerikanske statens inntekter vesentlig. For eksempel skal selskapsskatten ned, mens en rekke avdrag skal bort. Det har også vært diskutert å innføre skatt på import av varer fra utlandet, sier Nils.

Handelspolitikken

Trump mener USAs handelsavtaler med utlandet er for dårlig.

– Når Donald Trump ble tatt i ed som president, så var det ikke måte på hvordan handelsavtalene skulle vrakes, og erstattes av noe mye bedre. I dag er litt andre signaler, og han sier nå at den viktige NAFTA-avtalen likevel skal beholdes.

Deregulering av finansnæringen

Han ønsker å fjerne deler av reguleringene som kom på plass i ly av finanskrisen.

– Bankene skal overvåkes mindre og deler av “Dodd-Franck” lovgivingen, som skulle tøyle storbankene, foreslås fjernet.

Mer deregulering og infrastrukturprosjekter

En rekke miljøtiltak satt i sving av Obama skal reverseres.

– Inklusivt reguleringer satt i verk for å minske USAs CO2-utslipp. Samtidig skal det investeres store summer for å bedre infrastrukturen i landet.

Helsereformen

Trump ønsker å skrote Obamacare, eller “Affordable Care Act”.

– Etter å ha gått på et nederlag med sitt første forslag, fikk Trump gjennom et omarbeidet forslag til ny helsereform. Det var i representantenes hus. Nå skal det innom senatet, og det vil bli vanskeligere. Det vil overraske om han lykkes, da det er stor motstand i befolkningen mot en ny helsereform. Kanskje folk ikke liker å bli fratatt goder, uansett om de kom fra Obama eller en republikaner, spør Nils retorisk.

Hva kan dette bety for aksjemarkedet fremover?

Hva kan Donald Trump bety for aksjemarkedet fremover?

Diagram: Utviklingen i S&P 500 indeksen siden Donald Trump ble valgt som USAs president(kilde: Bloomberg, Wikimedia)

Siden Donald Trump ble valgt til ny president i USA, så har den amerikanske børsindeksen S&P500 steget omtrent 10 prosent. Ting går nemlig bra i den amerikanske økonomien. Det synes på utviklingen i bruttonasjonalproduktet, husholdningenes tro på fremtiden og farten i amerikansk industri.

– Reaksjonen i aksjemarkedet kan ses som tillit til Trump. Republikanerne vil nok lære å samarbeide med Trump, og da vil deler av politikken hans kunne realiseres, sier Nils.

Negativt for Asia og fremvoksende økonomier

Reforhandling av handelsavtaler kombinert med økt skatt på import av varer fra utlandet kan ramme aksjemarkedene i Asia og fremvoksende økonomier hardt.

– De som lever av å eksportere varer til USA fra disse regionene vil kjenne det først. Samtidig er det usikkert hvordan det vil slå ut, da mye gråvær allerede er bakt inn i aksjekursene.

Europeiske aksjer er mindre utsatt

Skatt på import fra utlandet vil likevel skape enkelte tapere.

– Bilprodusenter, som Renault og Fiat Chrysler vil sannsynligvis lide, hvis forslaget om skatt på import fra utlandet går igjennom.

Positivt for USA

Amerikanske selskaper med kjernevirksomheten i landet vil blomstre. Det gjelder særlig banker, som vil nyte godt av deregulering.

– Eksportører av varer til utlandet i bransjer med høye marginer, som flyprodusenten Boeing forventes også å gjøre det bra. Importører i bransjer med typisk lave marginer, som selger varer produsert utenfor USA kan derimot få det tøft.

Deler av Trumps skattereform vil være positivt for amerikanske aksjer.

– Lavere selskapsskatt, insentiver for selskaper å ta penger hjem til USA og muligheten til å trekke fra kapitalinvesteringer på skatten, burde alle bidra positivt, forteller Nils.

Hvordan bør du som langsiktig investor forholde deg?

Hvordan du som investerer langsiktig i aksjer bor forholde deg til Donald Trump

Bilde: Du som investerer i aksjer bør ignorere Donald Trump og holde deg i ro.

Du skal ikke bry deg for mye om Donald Trump sine krumspring.

Donald Trumps politikk er generelt positivt for aksjer

Deler av politikken vil være negativt for aksjemarkedet, mens andre deler kan være positivt.

– Samlet forventer vi at det balanserer seg ut. Økonomien i USA går bedre, og Trumps politikk kan bidra ytterligere til den positive utviklingen. Samtidig kan mye allerede være priset inn i aksjekursene. Vi tror likevel Trumps politikk vil være positivt for aksjemarkedet sett under ett, sier Nils.

Du skal derfor ikke bekymre deg for mye for Trump.

Hold deg til investeringsplanen, og sov godt om nettene. Det er det lureste du kan gjøre, uansett hva Donald Trump skulle finne på.

Les også: Hva kan Donald trump bety for deg som sparer i fond

Forsidebilde er tatt av Gary Skidmore og publisert under følgende lisens.

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler:

Skriv en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *.

Kommentarer er stengt.

  1. Bengt Lagus - 11 mai, 2017

    Trump bryr jag mig inte om. Men oljepriset tror jag går långsamt uppåt. Norge verkar även planera utvinning av olja i polartrakter trots protester så det verkar vara lönande att sälja olja trots allt. Så jag håller mina ODIN ENERGI C och byter inte dem till varken Amerika eller Europa.
    jag sover alltid gott priserna på fonder och olja må sen gå upp eller ned