Slik får du ekstra god avkastning på pengene dine når aksjemarkedet snur

Slik får du ekstra god avkastning når aksjemarkedet stiger tilbake til gamle høyder

Børsfall er en fin mulighet til å få ekstra høy avkastning hvis du har lang tidshorisont og skal investere mer penger i aksjefond for årene som kommer.

Enkelte bekymrer seg for å kjøpe aksjefond når børsen faller, og ønsker å vente til uroen har lagt seg. Det er lett å forstå siden børsfall kan være en skummel opplevelse. Men det er vanligvis en dårlig idé. For det er når børsen faller du virkelig kan legge grunnlaget for god avkastning på pengene dine.

Børsfall er nemlig en mulighet. Kjøper du ekstra andeler i aksjefond når aksjemarkedet faller, gir du fondsinvesteringen din en boost når det snur. Hver eneste krone du investerer under børsfall, som vi opplevde i mars, vil vokse til mer enn pengene du investerte før koronakrisen. Dette er derfor ikke tiden for å stoppe kjøpene, men heller å gi gass.

Det er faktisk under børsfall du gjør de beste fondskjøpene. Og her skal jeg nå fortelle hvordan det henger sammen.

Fondskjøp under børsfall gir ekstra høy avkastning

Si du har vært flink og spart 1 000 kroner hver måned i et globalt aksjefond siden 15. juni 2007. Da har du i løpet av nesten tretten år kjøpt fondsandeler for til sammen 156 000 kroner, som i dag er verdt rundt 325 000 kroner. Du har altså mer enn doblet pengene i løpet av knappe tretten år, til tross for finanskrise, eurokrise, svineinfluensa, terror og mer.

Men hvilke av de månedlige fondskjøpene tror du har bidratt mest til den gode avkastningen?

Ta en kikk på figuren under.

Her ser du hvordan hvert eneste fondskjøp du har gjort den 15. i hver måned har vokst i kroner fra du kjøpte og frem til mandag 20. april 2020. De ulike fondskjøpene synes som vertikale søyler langs tidslinjen og representerer til sammen 156 kjøp på 1 000 kroner hver.

Her ser du utviklingen på hvert månedlige fondskjøp jeg har gjort siden 15. juni 2007 og frem til 20. april 2020. Merk hvordan det er kjøpene jeg gjorde under store børsfall som i dag er verdt mest i kroner

Her ser du utviklingen på hvert månedlige fondskjøp siden 15. juni 2007 og frem til 20. april 2020. Merk hvordan det er kjøpene under store børsfall som i dag er verdt mest i kroner

Fondskjøpene som bidro mest til avkastning

De tre fondskjøpene som har bidratt mest til avkastningen din ble alle gjort rundt bunnen av børsfallet under Finanskrisen vinteren og våren 2009. Denne perioden synes som den store toppen litt til venstre i figuren.

Hvert av disse fondskjøpene har vokst som følger frem til i dag:

  • 1 000 kroner i aksjefond 15. mars 2007 har vokst til 3 926 kroner
  • 1 000 kroner i aksjefond 15. februar 2007 har vokst til 3 551 kroner
  • 1 000 kroner i aksjefond 15. april 2007 har vokst til 3 495 kroner

Det betyr at kjøpene du gjorde da har gitt mellom tre og fire ganger det opprinnelige investerte beløpet i avkastning i løpet av knappe tretten år. Dette er nesten dobbelt av hva du fikk på fondskjøpene gjort rundt toppen før børsfallet i 2007-2009 – som forsåvidt også har mer enn doblet seg i verdi.

Fondsandelene du kjøpte under børsfallet i 2011 ga også formidabel avkastning. For eksempel er 1 000-lappen du kjøpte aksjefond for 15. september 2011 nå verdt 3 108 kroner. Til og med kjøpet du gjorde 15. mars i år, under børsfallet som ble utløst av det nye koronaviruset, har nå vokst til 1 162 kroner.

Beste fondskjøp gjøres under kraftige børsfall

Hvis du legger verdiutviklingen for fondskjøpene, fra figuren ovenfor, over utviklingen i det globale aksjemarkedet for samme periode, ser du hvordan de to er motsatt av hverandre. Da skjønner du at verdiutviklingen er høyest for de kjøpene du gjorde i perioder hvor aksjemarkedet var kraftig ned, som i 2008-2009 og 2011.

Det er nemlig slik at pengene du investerer i dårlige tider, når aksjemarkedet faller, er de som øker mest i verdi dagen markedet snur. Du bruker dette enklest til din fordel ved å øke beløpet du kjøper fond for under børsfall.

Her ser du utviklingen på hundre kroner investert i det globale aksjemarkedet(MSCI World) i norske kroner fra 15. juni 2007 til 20. april 2020. Søylene i bakgrunnen viser verdiutviklingen for hvert enkelt månedlig fondskjøp i samme periode. (kilde: MSCI)

Her ser du utviklingen på hundre kroner investert i det globale aksjemarkedet(MSCI World) i norske kroner fra 15. juni 2007 til 20. april 2020. Søylene i bakgrunnen viser verdiutviklingen for hvert enkelt månedlig fondskjøp i samme periode. (kilde: MSCI)

Hvor kommer denne ekstra avkastningen fra?

Du får ekstra god avkastning på fondskjøpene du gjør under børsfall. Men hvorfor er det egentlig slik? Det kommer av at for hver prosent aksjemarkedet faller, så må det stige enda mer i prosent før markedet er tilbake til gamle høyder.

Ned 30 prosent, opp 43 prosent

Hvis det globale aksjemarkedet faller 30 prosent, som det gjorde nå under koronakrisen, må det stige omtrent 43 prosent for å være tilbake i “null”. Faller det 50 prosent kreves det en opptur på 100 prosent, altså en dobling, før tapet er hentet inn.

Prøv å se det slik:

Si du kjøper aksjefond for 1 000 kroner etter at aksjemarkedet har falt 30 prosent. Når markedet henter seg inn igjen stiger det cirka 43 prosent, og fondsinvesteringen din vokser til 1 430 kroner. Hvis du kjøper fond for 1 000 kroner etter et fall på 50 prosent, vil pengene ha vokst til 2 000 kroner når markedet har steget tilbake til gamle høyder.

Så jo dypere ned i et børsfall du kjøper aksjefond, desto høyere blir avkastningen når aksjemarkedet snur og tidligere toppnivåer skal utfordres.

Dessverre er det vanskelig å kjøpe når børsene faller. Kanskje har du investeringer som er i minus, og er redd for å “tape” mer? Samtidig er det nærmest umulig å treffe bunnen med et enkelt fondskjøp. Heldigvis har jeg noen gode tips til hvordan du gjør dette under.

Tips til hvordan du kjøper ekstra under børsfall

Det er lett å bli redd når du står midt i et større børsfall – selv om du har kontanter klare for anledningen. Skal du greie å benytte muligheten og kjøpe mer, må du vri tankene dine om børsfall til noe positivt, og gjøre det enkelt for deg selv å investere mer.

Børsfall er en mulighet

For flere er børsfall synonymt med tap og ruin. Men du kan ikke tenke slik hvis du har planer om å kjøpe mer aksjefond mens det står på. I så fall kan du rammes av såkalt nyhetsskjevhet, skli inn i de negatives skyggedal, og tro børsfallet vil vare evig.

Prøv i stedet å se børsfall som den muligheten det er:

  • Fall på mer enn 30 prosent som du så i mars 2020 med kronakrisen, skjer i snitt omtrent hvert tiende år. Det er altså tiårets mulighet for å kjøpe mer av fondene du allerede eier eller har lyst å eie til en betydelig rabatt!

Hvis du fortsatt er usikker kan du se tilbake på historien.

Sett fondskjøpene dine i system

Her har du to måter for å kjøpe mer aksjefond når aksjemarkedet faller:

  • Du øker beløpet på spareavtalen din
  • Du lager et regelbasert system hvor du gjør enkeltkjøp manuelt

Det beste er å ha en spareavtale eller to, hvor du kjøper fond på autopilot uavhengig av hva som skjer på børsen. I så fall øker du bare sparebeløpet når svingningene øker i aksjemarkedet. Hvis du synes det var lite konkret, kan du øke beløpet når media skriver om børsfall og kriser. Det er typisk et godt tegn på når det kan være lurt å kjøpe ekstra.

Enkelte liker å gjøre alt selv. Du risikerer da å bekymre deg skjeløyd for når det er lurt å kjøpe ekstra fondsandeler. Men med enkle regler kan du lykkes. For eksempel at du øker beløpet du pleier å investere for når det globale aksjemarkedet er ned ti prosent eller mer fra toppen, hvis du har en global fondsportefølje.

Husk at du må skrive reglene dine ned for at du skal greie å holde en slik plan.

For å oppsummere: Fondskjøpene du gjør under børsfall bidrar til ekstra høy avkastning. Det er derfor lurt å kjøpe mer når aksjemarkedet faller. Enklere sagt enn gjort, men hvis du ser børsfall som en mulighet og setter fondskjøpene dine i system, er du godt på vei for å lykkes.

Her kan du lese om 5 tankefeller som du må passe deg for under børsfall.

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: