Slik finner du aksjefond som er bærekraftige og som passer deg og porteføljen din

Slik finner du aksjefond som er bærekraftige og som passer deg

Bærekraftige fond er populært. Men hvordan kan du vite om et fond faktisk er bærekraftig og at det passer for deg?

15 milliarder av fondskjøpene i det norske fondsmarkedet var i fond som markedsfører seg som bærekraftige eller grønne i 2020, ifølge Verdipapirfondenes Forening. Bærekraft er populært og utvalget av denne typen fond er stort for den som er interessert.

Men det kan være store forskjeller på disse fondene. Det til tross for at de alle markedsføres med en bærekraftig profil, advarer Martin Graftås, som er spare- og investeringsøkonom i SpareBank 1 Forvaltning.

– Fondene varierer både i hvilken grad de tar hensyn til bærekraft og hvor bredt utvalg selskaper de investerer i. Bærekraftige fond kan derfor komme med vidt forskjellige egenskaper for porteføljen din, avhengig av hvilke fond du velger. Uten en felles standard for bærekraft, er det også vanskelig å vite hvor bærekraftige fondene egentlig er, sier han.

Alle vil ha det enkelt.

– Jeg skjønner derfor at mange velger fond med noe “grønt” i navnet når de skal ha bærekraftige fond. Men disse fondene er ikke alltid så bærekraftige som reklamen sier.

Så hvordan kan du vite om et fond faktisk er bærekraftig og om det passer med det du ønsker å oppnå med pengene dine?

Her gir vi deg oppskriften.

Hva er egentlig bærekraftige fond?

Bærekraftige fond er en samlebetegnelse for fond som:

 • ekskluderer en viss type selskaper, som de som driver innen kull og olje
 • tar hensyn til miljø, sosiale og styringsmessige forhold i utvelgelsen av selskaper (ESG)
 • inkluderer selskaper som bidrar med noe som er bra for miljøet og mennesker fremfor kun finansielle mål på tvers av bærekraftsmål
 • inkluderer selskaper som bidrar til et konkret bærekraftsmål, som et fond med selskaper som søker å drive overgangen til renere energi

– Fellesnevneren for bærekraftige fond er at de investerer i selskaper som bidrar til å skyve verden i en mer bærekraftig retning. Eller i det minste ikke bidrar til å eskalere problemene, sier Martin.

Noen fond svinger mye mer enn andre

– Det er forskjell på et globalt aksjefond som investerer i selskaper som bidrar til å skyve verden i en mer bærekraftig retning på tvers av bransjer, land og regioner, og fond som kun investerer innen fornybar energi. Mens det første forventes å svinge litt mindre enn det globale aksjemarkedet, er det siste mer som en rodeohest, sier han.

Det er derfor viktig at du forstår hva slags fond du velger.

– Fond som investerer i et tema, som omstillingen til renere energi, investerer i et lite utvalg selskaper fra en liten del av aksjemarkedet. Svingningene kan derfor bli store. Fordelen er at slike fond lar deg vri porteføljen din i den retningen som du har mest tro på. Treffer du med valget kan avkastningen bli høy. Men sjansen for å snuble øker også tilsvarende.

Vanskelig å vite hvilke fond som faktisk er bærekraftige

Forskjellige modeller for å vurdere bærekraftige investeringer kan gi ulike resultater.

– Selskaper som skårer høyt på en bærekraftsmodell eller merkeordning, skårer ikke nødvendigvis høyt på en annen. Slik er det i dag. Dermed kan fondene som investerer i disse selskapene også ende med ulik skår, avhengig av hvor du ser, sier Martin.

Det japanske pensjonsfondet Government Pension Investment Fund så på dette i 2019.

– De sammenlignet hvordan 430 japanske selskaper skåret på bærekraft hos to forskjellige analysebyråer. Resultatet viste at selskaper som skåret lavt på bærekraft hos det ene byrået kunne oppnå betydelig høyere skår hos det andre. Samlet var det liten sammenheng mellom rangeringene de to byråene ga på bærekraft, forteller han.

Her ser du hvordan det var liten sammenheng mellom hvordan de to analysebyråene, FTSE og MSCI, vurderte selskapene på bærekraft. (kilde: Government Pension Investment Fund)

Her ser du hvordan det var liten sammenheng i hvor bærekraftig de to analysebyråene FTSE og MSCI vurderte 430 japanske selskaper tilbake i 2019. (kilde: Government Pension Investment Fund)

Juger reklamen?

Mange gir derfor opp og velger bærekraftige fond ut i fra fondsnavnet. Men fond som har noe “grønt” i navnet er ikke alltid bedre på bærekraft enn andre.

– Ta for eksempel aksjefondet ODIN Global, som investerer i bærekraftige kvalitetsselskaper fra hele verden. Fondet tar hensyn til bærekraft når selskaper velges, men har det ikke som formål. Likevel skårer det like bra og i tilfeller bedre på bærekraft hos analysebyrået Morningstar enn andre globale aksjefond hvor bærekraft er formålet. Det til tross for at fondet verken har ord som grønt, samfunnsansvar eller lavkarbon i navnet.

Heldigvis er en felles standard for hva som er bærekraftig snart på plass.

Snart blir det enklere å vite hva som er bærekraftige fond

Fondsforvaltere i Norge (og EU) har vært underlagt nye krav til rapportering om bærekraft siden mars 2020. Det skjedde da den såkalte offentliggjøringsforordningen trådte i kraft. Et av målene er å hindre at fond fremstår som grønnere enn de faktisk er.

– Tanken er å styre investeringer inn i miljø- og klimavennlige selskaper, og slik skape bærekraftig økonomisk vekst. Skal vi nå miljø- og klimamålene trengs det store investeringer i grønne løsninger. Energiproduksjonen skal vris til renere alternativer. Transport skal elektrifiseres, mer skal resirkuleres og utslipp av klimagasser skal ned, sier Martin.

Et system for å rangere fond på bærekraft

De nye reglene skal hjelpe deg med å forstå om et fond er bærekraftig eller ei. Det skjer ved at forvalterne gir informasjon om i hvilken grad de tar hensyn til bærekraft i forvaltningen.

Slik det ser ut nå er det tre grader av bærekraft for fond:

 • Bærekraft er formålet – artikkel 9: Her finner du fond hvor formålet med valg av selskaper til fondet er bærekraft. Det skal informeres om hvilke bærekraftsmål, som lavt karbonavtrykk, de underliggende investeringene i fondet bidrar til
 • Bærekraft blir tatt hensyn til – artikkel 8: Her finner du fond som tar hensyn til bærekraft i valg av selskaper. Det skal informeres om hvordan man fremmer miljømessige eller sosiale mål, eller en kombinasjon av disse
 • Bærekraft tas ikke hensyn til – alle andre fond: Her finner du fond som rapporterer at de ikke tar hensyn til bærekraft

– Forvalterne bestemmer i første omgang selv hvilket nivå et fond skal ligge på. Du kan derfor oppleve at fond som sier de er bærekraftig kan inneholde grums. Det vil bli ryddet opp i når reglene har “satt seg” og mer detaljerte krav er plass. I mellomtiden ville jeg nok ikke stolt blindt på det nye systemet, selv om det er et stort sprang i riktig retning, advarer han.

Slik finner du fond som faktisk er bærekraftige

Det er altså ikke så lett å vite hvilke fond som faktisk er bærekraftige. Vi har derfor laget denne oppskriften for å hjelpe deg med velge bærekraftige fond som passer deg. Ideelt sett har du allerede en portefølje, noen fond, som er tilpasset deg og din situasjon, før du setter i gang.

Hvis ikke kan du trykke her for å få hjelp med å lage dine egen portefølje.

Steg 1: Hva skal bærekraftige fond gjøre for deg?

Start med å tenke gjennom hva du ønsker å oppnå med bærekraftige fond. Ulike fond kan nemlig bidra på forskjellige måter.

Det kan være:

 • Trygghet for kommende generasjoner: Investerer du langsiktig for barn og barnebarn er det naturlig å styre unna investeringer som eskalerer klimautfordringene
 • Redusere svingninger: Fond med bærekraftige selskaper kan gi lavere svingninger og høyere avkastning, i det minste sannsynligvis ikke dårligere
 • Mulighet for høyere avkastning: Fond med selskaper som fokuserer på løsninger på konkrete bærekraftsmål og utfordringer kan i perioder gi høy avkastning

Si du eier noen aksjefond og ønsker å redusere svingningene. Samtidig vil du at avkastningen fortsatt skal være god. Da kan du vurdere å inkludere aksjefond, som investerer i bærekraftige selskaper på tvers av bransjer, land og regioner.

Dette kan være globale aksjefond som:

 • utelukker selskaper som driver med kull og olje
 • investerer i selskaper som kan dra nytte av overgangen til en mer bærekraftig verden

Ønsker du mulighet for ekstra høy avkastning kan du vurdere fond som investerer i selskaper som bidrar til et konkret bærekraftsmål, som sirkulær økonomi. Svingningene kan bli store, så du bør begrense hvor mye du har i slike smale fond. Men har du nerver til å være investert, kan du ta et veddemål med en mindre del av pengene dine i håp om bedre avkastning.

Steg 2: Hvor bærekraftig skal fondet være?

Bestem så om du ønsker fond som:

 • har bærekraft som formål: Det vil si alt fra fond som fokuserer på et bærekraftstema, som omstilling til renere energi, til fond med selskaper som bidrar vesentlig på tvers av flere av EUs bærekraftsmål.
 • tar hensyn til bærekraft: Dette kan være fond som ekskluderer selskaper som driver med kull og olje. Men det kan også være fond som tar hensyn til miljø, sosiale og styringsmessige forhold, og som kan sies å fremme bærekraft.
 • ikke tar hensyn til bærekraft: Dette er fond som ikke tar hensyn til bærekraft i valg av investeringer. Et indeksfond som følger den globale aksjeindeksen uten å utelukke selskaper som bryter med menneskerettighetene er et eksempel.

Fond som ikke tar hensyn til bærekraft regnes her som dårligst på bærekraft. Det sier seg selv. Samtidig bidrar fond som har bærekraft som formål mest til en mer bærekraftig verden.

Men det er ikke slik at disse fondene automatisk er best for deg. For det du ønsker å oppnå må henge sammen med hvor langt ut på bærekraftsskalaen du skal bevege deg og typen bærekraftsfond.

Eksempel: Si du ønsker å redusere svingningene i porteføljen din. Da passer det dårlig å ta inn et fond, som investerer i fornybar energi. For fornybarfond, som ofte vil ha bærekraft som formål, kan svinge voldsomt. Det vil i så fall gå imot det du ønsker å oppnå.

I stedet kan det holde med fond som ekskluderer selskapene som forurenser og ødelegger. Eller fond med selskaper som bidrar til overgangen til en mer bærekraftig verden på tvers av flere tema, om du ønsker å være frempå. Det passer også bra om du er opptatt av fremtidige generasjoner.

Steg 3: Finn fond som passer med kravene dine

Finn så noen fond som du mener kan oppfylle kravene dine.

Du gjør det ved å:

 • google søkefraser som “bærekraftige fond” og “ESG fond”
 • søke etter fond som rangerer bra på bærekraft i handelsplattformen der du handler fond
 • bruke søkefunksjonen hos Morningstar og sorter fondene på bærekraft
 • snakk med en investeringsrådgiver eller andre som du vet kan mye om fond

Gi deg ikke før du har et knippe fond som du tror kan passe.

Steg 4: Undersøk hvor bærekraftig fondene forvaltes

Du har to tilnærminger her.

Du kan la noen andre gjøre jobben for deg.

Det enkle er ofte det beste.

For eksempel kan du bruke modellen til SpareBank 1, som rangerer fond på en skala fra A til F, hvor A regnes som mest bærekraftig og F minst.

Karakteren A betyr at fondet har bærekraft som formål, som artikkel 9 i reglene fra EU. B betyr at fondet tar hensyn til bærekraft i vesentlig grad. For eksempel får ODINs aksjefond karakteren B, som er det beste du kan oppnå uten at bærekraft er formålet. C er også bra. D og E betyr at et fond tar relativt lite hensyn til bærekraft, og F betyr at ingen hensyn tas.

Fordelen her er at du får flere nyanser og vurderingene gjøres av en uavhengig tredjepart.

Du kan finne svaret selv i fondets prospekt.

Du kan også gjøre det komplisert.

Gå inn på produktsiden til fondet, enten på hjemmesiden eller i Morningstar. Velg så “dokumenter” og trykk på “prospekt”. Skroll ned til delen med “informasjon om bærekraft” eller lignende. Informasjonen kan også ligge som eget dokument ved siden av prospektet.

Her skal det være huket av for minst et alternativ for hvor bærekraftig fondet forvaltes.

Hvis ikke kan du se under punktet “investeringsstrategi” eller ut i fra hvilke selskaper fondet eier i Morningstar, og vurdere ut i fra det. Det siste kan det være lurt å gjøre uansett.

Steg 5: Velg fond som oppfyller kravene dine best

Du skal nå sitte igjen med et eller flere fond. Sjansen er også god for at de er så bærekraftige som du ønsker og at de passer for deg og det du ønsker å oppnå. Bare husk at historisk avkastning ikke er noen garanti for fremtiden. Det gjelder også bærekraftige fond.

For å oppsummere: Bærekraftige fond varierer i hvilken grad de tar hensyn til bærekraft og hvor bredt utvalg selskaper de investerer i. Samtidig er det ikke lett å vurdere hvor bærekraftig et fond faktisk er, ettersom de nye EU-reglene enda ikke er helt på plass. Forhåpentligvis gjør oppskriften vår over det litt enklere for deg å velge riktig.

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: