Hva er ESG og hvordan kan du tjene penger med god samvittighet?

Hva er ESG og hvordan kan du tjene penger med god samvittighet?

Selskaper som er gode på miljø, samfunnsansvar og selskapsstyring kan redusere risikoen i dine investeringer. Ane Rongved, analytiker i ODIN, forklarer begrepet ESG og hvorfor investeringer med god samvittighet kan bli lønnsomt.

Buzzord-advarsel! Har du hørt om ansvarlige eller bærekraftige investeringer? Uansett, det er et av de mest omtalte begrepene i finansverden de siste årene.

Kort fortalt handler det om at selskapene må ta på alvor hvordan virksomheten deres påvirker omgivelsene, både fordi det er “det riktige å gjøre” og fordi det lønner seg. Aksjonærer har også et ansvar. Investeringer skal være lønnsomme, men uten en bismak av dårlig selskapsstyring, miljøpåkjenninger og uryddige sosiale forhold.

Bærekraftlige og ansvarlige investeringer forkortes ofte til ESG som står for “Environmental, Social og Governance”. På godt norsk går det på hensyn til miljø, samfunnsansvar og eierstyring. Dette kan omfatte alt fra hvitvasking, korrupsjon, styresammensetning og utslipp, til sikkerhet og rettigheter for ansatte. Mange forvaltere tar hensyn til ESG i investeringsprosessen, typisk fordi de ønsker å redusere risiko og øke sannsynligheten for god langsiktig avkastning.

De fleste er i dag enige om at ESG-faktorer har finansiell betydning. Det er enda en grunn til å ta hensyn til ESG som investor. Vår oppgave er å sikre avkastning for våre kunder, og i den prosessen er også risiko et viktig element. Investerer man i solide selskaper som tar sin rolle på alvor, er sjansen mindre for å gå på en skikkelig blemme. Samtidig er det også muligheter for selskaper som er rigget for fremtiden. Det bunner ut i at selskaper må ha en bærekraftig forretningsmodell.

– Etter min mening vil investeringer i selskaper som har en bærekraftig forretningsmodell redusere risikoen betraktelig og øke sjansene for god langsiktig avkastning, sier analytiker i ODIN, Ane Rongved.

«Sikre» investeringer

Ane viser til rapporten PwC Bærekraft 100 der konklusjonen er at selskaper med konkrete bærekraftsmål vil ha en større og mer langsiktig verdiskapning.

– Verden opplever i dag en voldsom befolkningsvekst, overforbruk, klimaendringer og nye økonomier vokser frem. Derfor kommer det stadig flere krav fra myndigheter, enten det er EU eller norske myndigheter, som selskapene må forholde seg til. Om selskapene ikke følger disse kravene kan det potensielt bli veldig kostbart for dem, og vi har bare sett starten, forteller Ane.

– Det er ikke bare myndigheter som stiller krav. I dagens digitale samfunn spres informasjon raskt, og det gir forbrukere stor makt. Det er derfor viktig at selskaper følger med på denne utviklingen. På lang sikt vil det være selskapene med bærekraftige forretningsmodeller som vil bestå. Dette driver ESG-arbeidet hos oss, og ikke bare økte krav, legger hun til.

Skitten bransje = dårlig avkastning?

Fra et investeringsperspektiv, hva kan det bety hvis du setter pengene dine på selskaper som er dårlige på ESG?

– Hvis vi bruker kull som et eksempel, er det vel få som spår noen lys fremtid for denne bransjen. Det er vanskeligere å skaffe finansiering og investorene trekker seg unna. Da faller også aksjekursene for selskapene. Dette er mekanismer som til slutt kan kvele bransjer, forteller Ane.

Selskaper som er gode på ESG leverer bedre resultater. Ikke bare fordi de unngår bøter og tap av omdømme, men også fordi de da har bedre forutsetninger for å lykkes i fremtiden. Ifølge Nordea Markets er det en sammenheng mellom god ESG-score og lønnsomhet.

– Bøtene for å stride med regelverkene vil øke. Selskaper får store økonomiske følger for å forurense, utnytte ansatte, korrupsjon eller rett og slett jukse. Denne kostnaden går rett på bunnlinjen, og når avsløringen kommer ser vi typisk at aksjekursene faller.

G-en er viktigst

G-en står for eierstyring. Uten god eierstyring blir det vanskelig for et selskap og kunne utvikle seg i en retning som er til eiernes, miljøets og samfunnets beste. Det er derfor ODIN bruker mye tid på G-en i jakten på de beste investeringene. Ane tegner en trekant med fingrene og forklarer:

– Vi i ODIN setter G-en på toppen og E og S under. Grunnen til det er at risiko knyttet til miljø og samfunn gjerne er symptomer på dårlig selskapsstyring. Derfor liker vi å kalle ESG for «GSE», sier Ane og fortsetter:

– Vi ønsker å forvalte verdier på en ansvarlig måte, og bruker derfor tid på å vurdere hvordan selskapene håndterer utfordringer og muligheter knyttet til ESG. Vi mener det lønner seg, både for kundene våre og for omverdenen, avslutter hun.

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: