Derfor bør du tenke bredere enn Oslo Børs med porteføljen din

3 gode grunner til at du trenger et globalt aksjefond

Investorer inkluderer globale aksjefond i porteføljen sin i tillegg til norske, da det gir mindre svingninger og jevnere avkastning.

Det globale aksjemarkedet har gjort det bedre enn Oslo Børs hittil i år. For eksempel er den globale aksjeindeksen MSCI World, som består av selskaper fra den utviklede verden, opp rundt 20 prosent, mens Hovedindeksen på Oslo Børs er opp omtrent 8 prosent per 29 juli 2019. Det får stadig flere investorer til åpne øynene for å ha en større andel av porteføljen sin i et globalt aksjefond.

For selv om norske aksjer har gjort det bra i flere år har du gode grunner til å investere mer av pengene dine i utenlandske selskaper:

  • Oslo Børs utgjør kun en liten del av verdens investeringsmuligheter
  • Avkastningen i norske aksjer har kommet til veldig store svingninger
  • Det er risikabelt å investere alt i et enkelt lands aksjemarked

1. En verden full av investeringsmuligheter

Verdens aksjeverdier delt opp etter land. Fordelingen er fra 31. desember 2017 og original data er hentet fra Bloomberg. Totalen er ikke 100 prosent på grunn av avrunding og kinesiske A-aksjer er ikke inkludert

Diagram: Verdens aksjeverdier delt opp etter land. Fordelingen er fra 31. desember 2017 og original data er hentet fra Bloomberg. Totalen er ikke 100 prosent på grunn av avrunding og kinesiske A-aksjer er ikke inkludert (kilde: DFA).

Hvis du kun har aksjefond med norske selskaper går du glipp av en verden full av investeringsmuligheter. Som du ser over finnes 97,7 prosent av det globale aksjemarkedet utenfor Norge, og det representerer tusenvis av selskaper. Så investerer du alle pengene i norske aksjer går du glipp av muligheter andre steder i verden.

Alt med måte

Det er selvsagt greit å eie norske aksjer, men har du noe særlig over tjue prosent, så bør du ha en god grunn. Samtidig er dette litt smak og behag og norske børsnoterte selskaper har store deler av inntjeningen sin fra utlandet. Likevel vil du med alt investert i norske aksjer legge alle pengene i en kurv med den risikoen det innebærer. Så erfaringen er at du sjelden trår feil ved å inkludere et globalt aksjefond i porteføljen din.

Her kan du lese hvordan du lager din egen strategiske portefølje.

2. Det svinger godt på Oslo Børs

Her ser du hvor mye Hovedindeksen på Oslo Børs (OSEBX) falt under børfallet vi så under Finanskrisen i 2008-09 sammenlignet med det globale aksjemarkedet (MSCI World).

Figur: Her ser du hvor mye Hovedindeksen på Oslo Børs (OSEBX) falt under børsfallet vi så under Finanskrisen i 2008-09 sammenlignet med det globale aksjemarkedet (MSCI World).

Oslo Børs er kjent for å svinge bra. Det syntes spesielt godt ved større børsfall, som under Finanskrisen i 2008-09. Da falt Hovedindeksen over 60 prosent fra toppen, mens globale aksjer var ned knappe 40 prosent. Hvis du satt investert med en million kroner ville du altså vært ned over 600 000 kroner på Oslo Børs, men kun 400 00 kroner i globale aksjer.

Det burde ikke overraske da standardavviket, et mål på svingninger, for Hovedindeksen er 20 prosent for de siste tjue årene (1999-2019). Det er høyere enn det globale aksjemarkedet (MSCI ACWI) som hadde et standardavvik rundt 14 prosent. Kort sagt vil det si at svingningene på Oslo Børs var betydelig større.

Svingningene blir mindre med et globalt aksjefond i miksen

Ja, avkastningen på Oslo Børs har vært god i flere år. Dessverre krever de store svingningene at du har nerver av stål for å høste den gode avkastningen. Heldigvis kan du redusere størrelsen på svingningene ved å investere bredere på tvers av land og bransjer, som du gjør med et globalt aksjefond. Da reduserer du også sjansen for å gjøre dårlige valg i urolige perioder og du kan fortsatt forvente god avkastning på pengene dine.

3. Risikabelt å investere alt i et enkelt land

Her ser du utviklingen i utvalgte aksjemarkeder fra den globale aksjeindeksen MSCI World fra 2003 til 2017

Figur: Her ser du utviklingen i utvalgte aksjemarkeder fra den globale aksjeindeksen MSCI World fra 2003 til 2017 (kilde: DFA)

Tror du Oslo Børs vil gjøre det best i overskuelig fremtid? Kanskje, men ikke regn med det. Å finne det enkeltlandet som vil gi best avkastning til en hver tid er vanskelig. For eksempel var Oslo Børs et bra sted for investorer i 2004, 2009 og 2016, og ganske ille i 2008, 2013 og 2014. Utover det var det sånn midt på treet. Slike ekstreme variasjoner i avkastningen er ikke uvanlig når du investerer alt i et enkelt lands aksjemarked.

Avkastningen blir jevnere når du inkluderer et globalt aksjefond

Når du investerer på tvers av land og bransjer, vil ikke porteføljen din gjøre det så dårlig som de verste landene. Samtidig vil du heller ikke gjøre det så bra som de beste. Men det er ikke så farlig da avkastningen din blir jevnere. I tillegg slipper du billigere unna store børsfall og potensielle katastrofer relatert til det å investere alt i et enkelt lands aksjemarked. Da er det enklere å holde seg til planen og nå målene du har satt for pengene dine.

Å putte alle pengene i et enkelt land kan faktisk ende riktig galt. Si du investerte alle pengene dine i russiske selskaper i 1890. I starten gikk det supert og pengene dine vokste. Men så tok kommunistene over rundt 1918 og da ble investeringen din null verdt. Noe lignende skjedde i Polen, hvor børsen ble stengt i 1939, og først åpnet igjen i 1991.

For å oppsummere: Ikke noe galt med norske aksjer, men alt med måte. Inkluder et globalt aksjefond, som ODIN Global, og du får jevnere avkastning og mindre svingninger. Alternativt kan du velge et nordisk aksjefond, som ODIN Norden, hvor du får verden i miniatyr.

Ps: Du kan alltids droppe enkeltfond og gjøre det enkelt med et kombinasjonsfond. Her kan du se hvilket kombinasjonsfond som passer deg og din situasjon best.

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: