3 grep som gjør fondene dine klare for 2019

3 grep som gjør fondene dine klare for 2019

Hvis du eier mer enn et fond krever det vedlikehold. Hvis ikke risikerer du å ende opp med for lite penger. Her forklarer spare- og investeringsøkonomen vår hvordan du unngår det.

Du eier kanskje to eller flere fond? Da har du en portefølje, en samling investeringer, som krever vedlikehold. Hvis ikke risikerer du over tid å ta for mye eller for lite risiko. Begge deler er ille og kan føre til at du ender opp med for lite penger, forteller spare- og investeringsøkonom Victoria Terjesen.

– Det er ikke så viktig hva du sparer til. Hva som teller er at du kommer i mål med det du ønsker å oppnå med pengene dine. Og det er her porteføljen din kommer inn. Det er nemlig den som skal ta deg dit du ønsker, sier hun.

Du bør derfor sjekke fondene dine minst en gang i året.

Ta fondene dine ut av skuffen minst en gang årlig

Ulike fond gjør det gjerne bra til forskjellige tider.

– Et fond med norske selskaper og et som investerer i fremvoksende økonomier, som India, kan svinge forskjellig. For eksempel er høyere oljepris positivt for Norge, men ofte negativt for fremvoksende økonomier, som må importere olje. Andelen hvert av fondene utgjør av porteføljen din vil dermed endres over tid. Det er uheldig da dette har mye å si for hvor mye du kan forvente å se pengene dine svinge, sier Victoria.

Fondene dine krever derfor jevnlig tilsyn for å holde risikoen i sjakk.

Årssjekk av porteføljen i tre enkle steg

Det handler om hva du kan kontrollere. Ignorer derfor Donald Trump, Brexit og svingninger i oljeprisen. I stedet bør du fokusere på ting du kan gjøre noe med, og som betyr mest for hvor mye penger du ender opp med.

1. Hvordan er fordelingen mellom rente- og aksjefond?

Rundt 90 prosent av avkastningen du oppnår avgjøres av hvilken fordeling av aksje- og rentefond du velger. En god portefølje for den langsiktige består gjerne av begge, litt avhengig av alder og økonomi.

– Er du ung og tåler litt svingninger kan du eie bare aksjefond. Men det er altså ikke for alle. Kanskje har du nå mer i aksjefond enn hva du bestemte da du satte sammen porteføljen din? Hvis 75 prosent i aksjefond og resten i rentefond er best for deg, og andelen aksjefond nå har økt til 90 prosent, er det lurt å reversere andelen aksjefond tilbake til 75 prosent, sier Victoria.

Det kalles å rebalansere, og du kan gjøre det på to måter:

  • Selg unna det som har steget for å kjøpe mer av det som har falt
  • Kjøp deg opp i det som har falt med friske penger

– Målet er å gjenopprette balansen mellom fondene, slik at du verken tar mer eller mindre risiko enn ønskelig. Hvilken risiko du tar, størrelsen på svingningene du kan forvente, henger sammen med avkastningen du kan forvente. Den lureste måten å rebalansere på er for de fleste å kjøpe mer av det som har falt med penger fra egen lomme, forklarer hun.

2. Sjekk hvor mye du eier av hvert enkelt fond

Aksjefond med selskaper fra visse geografiske regioner kan svinge mer enn andre.

– Kanskje eier du flere aksjefond. Si du har et fond som investerer i norske selskaper og et annet som investerer i fremvoksende økonomier. Det vil si land som Vietnam, Kina, osv. Da bør du undersøke at andelen her ikke er større enn hva du er komfortabel med.
Aksjefond med selskaper fra fremvoksende økonomier kan nemlig svinge noe mer i verdi, forteller Victoria.

– Hvis du for eksempel har bestemt at globale selskaper skal utgjøre 80 prosent av porteføljen og fremvoksende 20 prosent, bør du holde deg til det. Det viktig for å holde risikoen på et komfortabelt nivå.

3. Kan noen av fondene dine trives på en aksjesparekonto?

Vurder om aksjefondene skal eies gjennom en aksjesparekonto.

– På en aksjesparekonto kan du investere langsiktig i aksjefond, uten at gevinster fra salg beskattes løpende. Du vil fortsatt måtte betale skatt, men det skjer ikke før gevinsten flyttes ut av kontoen. Tanken er at det skal gi deg lignende fordeler som profesjonelle investorer, som gjennom investeringsselskap.

Aksjesparekonto er et godt valg for aksjefond.

– Da kan du bytte fond ved behov uten å utløse skatt. Du skal fortsatt være langsiktig. Men ønsker du å rebalansere porteføljen ved å selge deg ned i aksjefondene som har gått bra og opp i de som har gått mindre bra, slipper du å tenke på skatten. Her har du også muligheten til å ta ut innskuddet på kontoen uten å utløse skatt, legger hun til.

Velg kombinasjonsfond og slipp vedlikehold

Mange ønsker ikke å bruke tid på å vedlikeholde en portefølje.

– Da er våre anbefalte kombinasjonsfond en god idé. Det er fond som kan inneholde aksjefond eller rentefond, eller en kombinasjon av disse. Hva du bør velge avhenger av hvor mye du tåler å se pengene dine svinge i verdi og hvor lenge de skal stå. Fordelen med disse fondene er at du får en profesjonell portefølje som går av seg selv, sier Victoria.

Her kan du sjekke hvilket kombinasjonsfond som passer best for deg.

Det er en fin mulighet til å forenkle hvordan du investerer pengene dine!

– Husk at den største risikoen er å ikke spare langsiktig overhodet. Den neste største er å gjøre det på en bankkonto, hvor du er garantert å se pengene dine tape kjøpekraft, hvert eneste år, avslutter hun.

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: