Aksjemarkedet har steget mye – du har vel ikke kjøpt for mye aksjer?

Aksjemarkedet har steget mye – du har vel ikke kjøpt for mye aksjer?

Når børsen stiger mye er det lett å ta for høy risiko. Dermed står du i fare for å gjøre en kostbar feil. Her forklarer vi hvordan det kan ødelegge avkastningen din og hva du kan gjøre for å hindre det.

Det globale aksjemarkedet steg mer enn 13 prosent i 2020, og er opp omtrent 570 prosent siden bunnen under finanskrisen i 2007-09. Deler av markedet klatret enda høyere. For eksempel er ODIN Small Cap, som investerer i små nordiske og bærekraftige kvalitetsselskaper, opp nesten 57 prosent bare i fjor.

Børsfesten gjør noe med både deg og fondsporteføljen din, hvis du ikke passer på. Deg, fordi oppgangen visker ut minnene om tidligere børsfall, og du kan dermed få overdreven tro på evnene dine som investor. Og porteføljen din, fordi dette igjen kan lure deg til å endre sammensetningen og ta høyere risiko enn hva du egentlig burde med pengene dine.

I så fall står du nå i fare for å gjøre en kostbar feil med pengene dine.

Jeg skal nå forklare:

  • hvordan hjernen din lurer deg til å ta for høy risiko når børsen stiger
  • de katastrofale konsekvensene av å ta for høy risiko med pengene dine
  • hva du bør tenke på når du skal velge riktig risikonivå for porteføljen din

Slik lurer hjernen din deg til å ta for høy risiko

Si du fikk anbefalt en portefølje, en samling fond, med halvparten av pengene plassert i et globalt aksjefond og halvparten i rentefond med lav risiko. Anbefalingen ble gitt ut ifra:

  • hvor store svingninger du tålte
  • hvor lenge du skulle være investert
  • hvilken avkastning du trengte for å nå målene dine

Du investerte en million kroner i denne porteføljen 23. februar 2009, nær bunnen av det store børsfallet under finanskrisen. En konservativ portefølje, vil noen si, men du var nervøs etter å ha sett markedet halveres. Der og da føltes det til og med risikabelt å ha halvparten i aksjefond, men du gikk med på det for å få høy nok avkastning.

Børsfest frister til høyere andel aksjefond

Årene gikk og i januar 2014 hadde millionen din vokst til rundt 1,7 millioner kroner. Samtidig hadde avkastningen visket vekk frykten fra børsfallet i 2009, og nå ønsket du mer. Grådigheten kom snikende og du økte andelen aksjefond til 75 prosent, i håp om å oppnå enda høyere avkastning på pengene dine.

Samtidig ignorerte du at en større andel aksjefond (i forhold til rentefond) også øker risikoen ved at svingningene blir større, og ikke bare avkastningen.

Enda flere år gikk.

Januar 2018 kom og millionen din hadde steget til cirka 2,7 millioner. Du var i ekstase over million-gevinsten, solgte rentefondene og flyttet alt inn i aksjefond. Nå hadde du plutselig dobbelt så stor andel aksjefond som du egentlig burde. Tanken om børsfall var fjern.

For hva kunne egentlig gå galt nå?

For høy risiko ender i tårer når børsen faller

Når du tar høyere risiko enn du egentlig burde, så er du utsatt. Det blir som å sitte på en tikkende bombe. Du vet ikke når det smeller, men når det skjer, så kan det faktisk få store konsekvenser for deg.

Stor sjanse for å gjøre klassisk feil

Si du gjorde som ovenfor i perioden fra 2003 til 2008. Du startet i 2003 med en portefølje med halvparten aksjefond og halvparten rentefond, fordi det var riktig for deg. Men så økte du risikoen ved å øke andelen aksjefond etterhvert som aksjemarkedet steg.

I det du har gått “all-in” i aksjefond i 2007 rammer finanskrisen. Markedene skjelver, investeringsbanken Lehman Brothers går over ende og tar nesten med seg det finansielle systemet med ned i dragsuget.

Hadde du beholdt fordelingen med halvparten aksjefond ville verdifallet vært knappe 25 prosent, og det hadde vært greit. Men med alt i aksjefond var du i stedet ned over 50 prosent, altså mer enn en halvering, og det var mer enn du greide å bære.

Her ser du hvordan en portefølje med 50 prosent aksjefond(MSCI World) og 50 prosent rentefond(STX4) falt betydelig mindre enn en portefølje med 100 prosent aksjefond under det store børsfallet i 2007-09. (kilde: Oslo Børs, Bloomberg)

Her ser du hvordan en portefølje med 50 prosent aksjefond(MSCI World) og 50 prosent rentefond(STX4) falt betydelig mindre enn en portefølje med 100 prosent aksjefond under det store børsfallet i 2007-09. (kilde: Oslo Børs, Bloomberg)

Panikksalg koster deg dyrt

Du fikk derfor panikk og solgte på bunn i et desperat forsøk på å minimere tapet.

Men det var en felle, og det eneste du gjorde var å “låse inn” et tap som vanligvis er midlertidig. Og når du først har solgt er det vanskelig å kjøpe seg inn igjen, selv når markedet snur. Frykten for at det skal falle mer sitter i. Dermed taper du ikke bare halvparten av pengene, men du går også glipp av oppgangen som følger store børsfall.

Dette skjedde med mange under finanskrisen.

Vi så det også under børsfallet i 2020, da pandemien Covid-19 rammet for fullt. De som hadde tatt for høy risiko solgte i panikk, mens de som hadde beholdt sine “konservative” porteføljer bedre red av stormen som oppstod i finansmarkedene.

Her ser du hvor galt det kan gå hvis du tar for høy risiko med pengene dine og børsoppgangen snur til børsfall. Eksempelet tar utgangspunkt i det globale aksjemarkedet(MSCI World) og perioden fra 1. januar 2003 til 31. desember 2020.

Her ser du hvor galt det kan gå hvis du tar for høy risiko med pengene dine og børsoppgangen snur til børsfall. Eksempelet tar utgangspunkt i det globale aksjemarkedet(MSCI World) og perioden fra 1. januar 2003 til 31. desember 2020.

Tar du for høy risiko med pengene dine?

Unngå å selge på bunnen og bli stående igjen på perrongen. Det gjør du enklest ved å justere andelen aksjefond i forhold til rentefond til et nivå du er komfortabel med, i gode så vel som dårlige perioder på børsen. For når markedet faller er det vanligvis for sent.

Tips for å finne riktig risikonivå

Hvis du ikke får sove fordi du bekymrer deg for investeringene dine, har du nok tatt for høy risiko. Da er sjansen stor for å gjøre noe dumt, som å selge under neste børsfall. Stress og magesår kan bli en annen konsekvens.

Samtidig kan du ikke ha for lite i aksjefond heller, i hvert fall hvis du har mål om å oppnå litt avkastning. Hvor lenge det er til du skal bruke av pengene, og hvilken avkastning du trenger for å oppnå det du ønsker, bør også tas med i betraktningen.

Men svetter du bare av tanken på å se pengene midlertidig halveres, kan det være greit å jevne ut svingningene ved å inkludere rentefond, selv om det betyr lavere avkastning.

For du må greie å være investert over tid, hvis du skal kunne høste av den gode avkastningen i aksjemarkedet. Da er det bedre med litt lavere avkastning, enn å risikere å selge i panikk under neste børsfall. Hvis ikke kan du like gjerne ha pengene dine i banken.

For å oppsummere: Hjernen lurer deg til å jekke opp risikoen når børsen har steget lenge. Du bør derfor ta en fot i bakken allerede nå. Vurder om du tar for høy risiko, og tilpass deg deretter. Hvis ikke risikerer du å gå på en smell ved neste børsfall.

Trykk her for å lese hvordan du lager din egen portefølje.

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: