Hva skjer etter at aksjemarkedet har falt?

Hva skjer etter at aksjemarkedet har falt?

Her forklarer vi hva som skjer med den forventede avkastningen i aksjemarkedet etter større børsfall, som det du har sett de siste ukene.

Ingen liker å se fondsinvesteringen sin synke i verdi. Da er det kjedelig å lese at det globale aksjemarkedet er ned rundt 30 prosent siden toppen per 18. mars. På Oslo Børs står det ikke noe bedre til, hvor Hovedindeksen er ned nesten 33 prosent.

Det blir som at en million kroner barberes med 300 000 kroner til 700 000. Slike børsfall skjer omtrent hvert tiende år, og kan være skremmende. Men for den som har penger å investere, som ikke skal brukes på en stund, byr det også på muligheter.

Aksjemarkedet ekstra attraktivt etter fall

I tabellen under ser du hvordan avkastningen i det amerikanske aksjemarkedet har pleid å være etter børsfall av forskjellige størrelser fra den forrige toppen.

Du kan se det slik:

Si du er investert i aksjemarkedet, og markedet har nådd en ny topp, som rett før det kollapset i 2007 under Finanskrisen. Aksjemarkedet faller deretter 30 prosent fra toppen over de neste ukene. Hvis du tar en kikk i tabellen på raden merket “30%-35%”, ser du hva den årlige gjennomsnittlige avkastningen har pleid å være de neste årene etter slike fall.

 Her ser du årlig gjennomsnittlig avkastning for ulike tidsperioder ut i fra hvor mye den amerikanske aksjeindeksen S&P 500 har falt fra det forrige toppnivået. Beregningene er basert på avkastningstall fra 1950 og frem til i dag og er i amerikanske dollar. (kilde: Michael Batnick)

Her ser du årlig gjennomsnittlig avkastning for ulike tidsperioder ut i fra hvor mye den amerikanske aksjeindeksen S&P 500 har falt fra det forrige toppnivået. Beregningene er basert på avkastningstall fra 1950 og frem til i dag og er i amerikanske dollar. (kilde: Michael Batnick)

Forventet avkastning øker når aksjemarkedet faller

Da ser du at fall på 30 prosent fra toppen i det amerikanske aksjemarkedet vanligvis har gitt 13,7 prosent avkastning det første året, 9,3 prosent gjennomsnittlig årlig de tre neste, 7 prosent gjennomsnittlig etter ti år og 9 prosent gjennomsnittlig etter tjue år.

Det står i kontrast til investeringer gjort rundt toppen, som har pleid å gi cirka 6 prosent i årlig gjennomsnittlig avkastning, over de neste ti og tjue årene. Når jeg tar hensyn til verdifallet i begynnelsen, er forskjellen på 6,1 og 9 prosent årlig gjennomsnittlig avkastning for 1 million kroner investert, mer enn 800 000 kroner tjue år senere, som du ser i diagrammet under.

Det betyr at når aksjemarkedet faller 30 prosent eller mer, så blir den langsiktige avkastningen for de neste årene også betydelig mer attraktiv. Du bør derfor fortsette de faste fondsinvesteringene og la spareavtalen gå, selv om det kan føles vondt.

Det er i hvert fall fasit når jeg ser tilbake på historikken. Gjennomsnittstall, som de over, er nyttige og fine å ha i bakhodet. Men husk på at det også betyr at det har vært enkelte perioder hvor avkastningen har vært både bedre og verre, enn hva du ser i tabellen over.

Her ser du hvordan en million kroner investert i det amerikanske aksjemarkedet vanligvis har utviklet seg etter et børsfall på 5 (grønn søyle) og på 30 prosent med henholdsvis 6,1 og 9 prosent årlig gjennomsnittlig avkastning de neste tjue årene.

Her ser du hvordan en million kroner investert i det amerikanske aksjemarkedet vanligvis har utviklet seg etter et børsfall på 5 (grønn søyle) og på 30 prosent med henholdsvis 6,1 og 9 prosent årlig gjennomsnittlig avkastning de neste tjue årene.

Hva er verste utfall etter børsfall?

I tabellen under ser du at den verste avkastningen noensinne etter et fall på 30 prosent, er 7,7 prosent årlig gjennomsnittlig avkastning de neste tjue årene. I tillegg har avkastningen aldri vært negativ tre, fem eller ti år etter et børsfall av denne størrelsen.

Det er selvsagt mindre enn vanlig, men bedre enn avkastningen aksjemarkedet har pleid å gi på investeringer gjort når markedet har vært rundt sitt høyeste. For større børsfall, si 40 prosent ned fra den toppen, har avkastningen aldri vært negativ i ettertid.

Sjansen for god avkastning i ly av større børsfall er dermed i din favør.

Har du ikke penger å investere er det irrelevant. Men har du mulighet er et børsfall, som du ser nå, vanligvis et bra tidspunkt for i det minste å øke beløpet på spareavtalen din.

 Her ser du den dårligste årlige gjennomsnittlige avkastningen registrert etter fall fra forrige toppnivå, for den amerikanske aksjeindeksen S&P 500. Beregningene er basert på avkastningstall fra 1950 og frem til i dag og er i amerikanske dollar. (kilde: Michael Batnick)

Her ser du den dårligste årlige gjennomsnittlige avkastningen registrert etter fall fra forrige toppnivå, for den amerikanske aksjeindeksen S&P 500. Beregningene er basert på avkastningstall fra 1950 og frem til i dag og er i amerikanske dollar. (kilde: Michael Batnick)

Fall i aksjemarkedet er en mulighet

Når børsen faller pleier den langsiktige avkastningen i markedet å bli mer attraktiv. Du bør derfor se børsfall som en mulighet. Forutsetningen er at du ikke skal bruke av pengene på en stund. På kort sikt kan alt skje, men på lengre sikt er muligheten stor for å oppnå ekstra god avkastning på fondsandelene du kjøper under større børsfall.

Du må selvsagt ikke kjøpe flere fondsandeler når børsen faller. Men skal du gjøre noe så er det å sitte i ro eller å kjøpe mer. Da gir du fondsinvesteringen din en skikkelig boost når det snur. Har du allerede en spareavtale, er det enklest å bare øke sparebeløpet.

Da gjør du som Oljefondet under Finanskrisen i 2008-2009, og kjøper mer aksjer til porteføljen din gjennom børsfallet. Beregninger viser at beslutningen om å hamstre aksjer under krisen økte fondet med rundt 2000 milliarder kroner!

Her kan du lese mer om hvorfor det er lurt å kjøpe flere fondsandeler når børsene faller.

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: