Dette betyr statsbudsjettet 2018 for deg som sparer i fond

Dette betyr statsbudsjettet 2018 for deg som sparer i fond

Statsbudsjettet for 2018 ble lagt frem 12. oktober. Her kom det frem at overgangsregelen for aksjesparekonto forlenges. Samtidig blir det slutt med lavere skatt for aksjegevinster på fondskonto.

Regjeringen la nylig frem statsbudsjett for 2018. Her kom det blant annet frem at overgangsregelen for flytting til aksjesparekonto forlenges. I tillegg ønsker man at aksjegevinster på fondskonto, såkalt kapitalforsikring med investeringsvalg, skal beskattes som aksjegevinster ellers, forteller spare- og investeringsøkonom Victoria Terjesen.

Overgangsregelen for aksjesparekonto forlenges

Aksjesparekonto kom med mulighet til å flytte aksjefond til aksjesparekonto uten å utløse skatt på gevinster ut dette året. Denne ønsker regjeringen nå å utvide til 2018.

– Det vil si at andeler i aksjefond kan overføres til aksjesparekonto uten å utløse skatt på gevinst ut 2018. Årsaken til endringen er at flere har påpekt at den opprinnelige fristen, i løpet av 2017, var i korteste laget for kundene.

Ikke noe er endelig vedtatt før en gang ute i desember.

– Hvis du har planlagt å flytte aksjefondene dine til aksjesparekonto, så kan du like gjerne gjøre det nå. Jeg ser ingen grunn til å ta risikoen ved at forslaget endres i siste liten, selv om det er lite sannsynlig.

Skatt på aksjer og utbytte økes ytterligere

Skatten på aksjegevinster fortsetter å stige, som allerede signalisert. Dermed blir det mer skatt på aksjegevinster.

– Skatt på aksjegevinster økes fra 29,76 prosent i 2017 til 30,59 prosent i 2018. Det er ingen overraskelse, men likevel noe snodig. Her gir regjeringen ved å lansere aksjesparekonto, for å gjøre aksjeinvesteringer mer attraktivt for småsparere, men så tar den ved å øke skatten.

Satsen for skatt på renteinntekter justeres ned fra 24 prosent i 2017 til 23 prosent i 2018.

– Det betyr at skatten på utdelinger og gevinster i rentefond reduseres til neste år.

Større aksjerabatt for deg med formuesskatt i 2018

Det vil si at 80 prosent av din aksjeformue vil inngå i beregningen av formuesskatt neste år.

– Det er en dobling av formuesrabatten på aksjer. Tanken er at det skal dempe noen av de uheldige virkningene av denne skatten. Hvis du er i formuesposisjon og har en 1 million kroner i aksjefond, så vil kun 800 000 av disse gå inn i beregningen av formuesskatten neste år.

Merk at bunnfradraget på kr 1,48 millioner er uendret.

Slutt på lavere skatt med fondskonto

I år betaler du 24 prosent skatt på gevinster i aksjefond eid gjennom fondskonto, såkalt kapitalforsikring med investeringsvalg. Her varsler regjeringen en endring fra og med inntekståret 2019.

– Fondskonto har til nå vært populært fordi skatten på aksjegevinster har vært lav. Si du har solgt aksjefond med 100 000 kroner i gevinst i år. Da vil du skatte 29 790 kroner hvis aksjefondet sto på vanlig verdipapirkonto, men kun 24 000 kroner gjennom fondskonto.

Regjeringen ønsker nå å tette skattehullet

Tanken er at investeringer eid på fondskonto skal likestilles med lignende investeringer. Det skal gjelde når forsikringselementet av fondskonto-produktet er lite – altså når det ved død og/eller uførhet utbetales et tillegg på 50 prosent utover verdien av beholdningen.

Endringen skal gjelde fra og med inntektsåret 2019.

– Da får berørte tid til å tilpasse seg. Husk at vanlige norskregistrerte aksjefond trives best på aksjesparekonto. Unntaket er for de som ønsker å eie rentefond og/eller kombinasjonsfond underveis. For disse kan fondskonto fortsatt være rett.

Utleiebolig blir enda mindre attraktivt

Det blir mindre gunstig å sette pengene i en bolig nummer to og tre.

– Skattesatsen reduseres fra 24 prosent til 23 prosent i 2018. Dermed blir rentefradraget for gjeld tilsvarende mindre. Det betyr at du bør tenke deg godt om før du hiver deg rundt og overinvesterer i en utleiebolig.

En utleiebolig blir i dag satt til 90 prosent av reell verdi i skattemeldingen.

– I 2013 var den satt til 50 prosent av estimert salgsverdi. Samtidig får du kun fradrag for 90 prosent av gjeldsrentene tilknyttet en sekundærbolig. Tanken her er at en investering i utleie- og fritidsbolig i større grad skal likestilles med andre investeringer.

Det blir skatt på korttidsutleie av egen bolig.

– De som til nå har leid ut boligen noen uker for å finansiere sydenturen må heretter belage seg på å betale  skatte. Det gjelder dersom du leier ut boligen din i mindre enn 30 dager. For de som leier ut boligen sin i lengre perioder vil inntekten fortsatt være skattefri inntil 20 000 kroner.

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: