Slik kan en dyktig rådgiver hjelpe deg med å nå målene dine

Slik kan en dyktig rådgiver hjelpe deg med å nå målene dine

De fleste er ikke rustet til å håndtere investeringer selv. Her forklarer vi hvordan en dyktig rådgiver kan hjelpe deg med å lykkes og nå målene dine.

En dyktig rådgiver tar seg tid til å bli kjent med deg. Det er viktig for å kunne forstå hvordan akkurat du fungerer! Han eller hun kan så hjelpe deg med å navigere ut av kompliserte situasjoner, som hvordan du planlegger for generasjonsskifte.

Men også hjelpe deg med å holde fast i urolige perioder på børsen, og finne ut når det passer å realisere en drøm. Det handler om å forstå:

  • Hvem er du?
  • Hva bryr du deg om?
  • Hvor er du i dag privat og økonomisk, og hvor ønsker du å være i fremtiden?

Med dette som bakteppe er en dyktig rådgiver godt rustet til å hjelpe deg med å gjøre gode valg med pengene dine, og holde deg på rett spor så du når målene dine.

Rådgiveren er co-piloten på reisen din

Uansett hva slags mål du har, så kan du se investeringsplanen din som veikartet, og porteføljen som transportmiddelet. For mange handler det om fleksibilitet, muligheten til å frigjøre sin egen tid og leve på egne premisser. Rådgiveren blir da som en co-pilot på ferden, som holder deg på rett spor, og hjelper deg med å finne riktig portefølje for pengene dine.

Investeringsplanen er veikartet

En investeringsplan er oppskriften på hvordan du skal nå målene dine, så du ikke roter deg bort på veien. Den sier noe om hvor mye penger du skal investere, og hvilke fond pengene skal investeres i for at avkastningen skal bli grei samtidig som risikoen holdes i sjakk.

I tillegg legger en solid investeringsplan føringer for hvordan du skal te deg, både når solen skinner på børsen og når økonomien går dårlig. Det er vanligvis i dårlige perioder det er lettest å gjøre kostbare feil.

Porteføljen er transportmiddelet

En portefølje, skreddersydd for deg og din livssituasjon, er transportmiddelet som skal ta deg i mål. Du kan godt sette den sammen selv, eller i samarbeid med en rådgiver. Det er opp til deg, men vanligvis er det greit å la en som kan dette hjelpe deg.

En balansert portefølje er alltid å foretrekke. Det vil vanligvis si en samling fond, som er tilpasset:

  • hvor mye svingninger du kan tolerere
  • kravet ditt til avkastning
  • hvor lenge det er til du skal bruke av pengene

Mange synes det er utfordrende å finne rett balanse mellom risiko og avkastning på egen hånd. Det er nemlig ikke lett å vite hva du tåler før du har opplevd et skikkelig børsfall. Da er det lett å bli overmodig, og dermed øker også sjansen for å gjøre noe galt.

Samtidig er det ikke bedre å ta for lav risiko. Det vil si at du blir for forsiktig og ikke oppnår høy nok avkastning på pengene til å nå målene du har satt deg. I begge tilfeller er altså sjansen stor for at du ender med for lite penger.

Reduserer sjansen for å gjøre dyre feil

God oppfølging av en dyktig rådgiver som kjenner deg, reduserer sjansen for å gjøre kostbare feil. Da gir du deg selv gode sjanser for å oppnå nettopp det du ønsker med pengene dine, selv om både økonomien og børsene sakker av.

Det handler om å:

  • tilpasse investeringsplanen og porteføljen ettersom livet går sin gang
  • hjelpe deg å unngå kostbare atferdsmessige feil med investeringene

En solid investeringsplan og en portefølje henger sammen

En dyktig rådgiver vil fortelle deg at investeringsplanen er ikke et statisk dokument. Som investor setter du langsiktige mål for pengene dine. Men så skjer det noe som gjør at du må endre planen.

Kanskje blir du skilt, eller du mister jobben? Slike hendelser betyr at du bør vurdere investeringsplanen din med jevne mellomrom for å se om den må justeres.

Endringer i investeringsplanen betyr vanligvis justeringer i porteføljen din.

Kanskje skal du bruke av pengene tidligere enn først antatt?

I så fall bør du se på porteføljens sammensetning, og da spesielt fordelingen mellom aksje- og rentefond, for å vurdere hvorvidt denne fortsatt passer.

Eller hva hvis du arver mye penger?

Bør pengene da investeres umiddelbart, eller bør kjøpene spres over tid? Kanskje kan du da spare mindre enn det du gjør i dag?

Alene er både du og avkastningen din utsatt

En dyktig rådgiver kan altså være hva som står mellom deg og målene dine. På egenhånd er det dessverre lett å la seg forlede av følelser som resulterer i overilte handlinger og dårlige beslutninger, som å selge “alt” når børsen faller ti prosent.

Det er faktisk slik, og det er ikke noe vondt ment, at de fleste som investerer egne penger er sin egen avkastnings verste fiende.

Det er ikke deres skyld.

Men skyldes noen snarveier oppe i hodene våre, såkalte tankefeller, som var fine å ha da vi som steinaldermennesker bodde i huler. I dag derimot spenner de bein på både deg og avkastningen din, hvis du ikke er oppmerksom.

Heldigvis kan god oppfølging fra en dyktig rådgiver som kjenner deg, hindre deg fra å gjøre de verste blemmene og sørge for at du holder deg til planen, og når målene dine.

For å oppsummere: En dyktig rådgiver skaper verdi ved å lage en plan og portefølje, tilpasset deg og din situasjon, for så å sørge for at du holder deg til dette. Da unngår du å gjøre de verste feilene, og dermed øker sjansen for at du når målene dine.

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: