Misfornøyd med rådgiveren din? Sett disse 5 kravene

Misfornøyd med rådgiveren din? Sett disse 5 kravene

Mange opplever at de ikke får den oppfølgingen som de først ble forespeilet av investeringsrådgiveren sin etter at pengene er plassert.

Får du ikke den gode oppfølgingen som du ble lovet av rådgiveren din? Du er ikke alene. Mange rådgivere lover nemlig gull og grønne skoger når de selger seg inn. Men så fort du blir kunde og gir dem pengene dine, forsvinner litt av entusiasmen. Plutselig er ikke rådgiveren din like mye “på” og tar sjeldnere telefonen når du ringer.

Kan det være at rådgiveren din ikke er så dyktig likevel?

Du og pengene dine fortjener god rådgivning og oppfølging. Her forklarer vi derfor hvilke fem ting du skal kunne forvente av rådgiveren din, slik at du enkelt kan se om du får det du skal. Hvis rådgiveren din ikke oppfyller disse kravene, kan det være lurt å se seg om etter noen andre til å passe på pengene dine.

1. Tar seg tid til å bli kjent med deg

En dyktig rådgiver tar seg tid til å bli kjent med deg. Det er viktig for at hun skal kunne forstå hvordan du fungerer, og veilede deg best mulig ut ifra din situasjon. Rådgiveren kan så hjelpe deg med å sette en struktur for hva du skal eie og hvordan pengene skal forvaltes, finne enkeltinvesteringene som passer deg og hjelpe deg med å holde fast i urolige perioder.

Det handler om å forstå:

  • hvem du er
  • hva du bryr deg om
  • hvor du er i dag, både privat og økonomisk, og hvor du ønsker å være i fremtiden

Mye handler om at rådgiveren din stiller de riktige spørsmålene og lytter godt til svarene, slik at vedkommende kan veilede deg best mulig ut i fra din unike situasjon. Dette danner grunnlaget for alle råd i fortsettelsen, som skal hjelpe deg med å oppnå det du ønsker med pengene dine.

Rådgiver fremfor selger

En dyktig investeringsrådgiver er rustet til å hjelpe deg med å gjøre gode valg med pengene dine, og holder deg på rett spor så du når målene dine. Rådgiveren bør aldri komme med anbefalinger og råd før de tre punktene over er krysset av.

Møter du en rådgiver som starter med produkter, har du nok heller med en selger å gjøre. Det vil si en som er mer opptatt av sin egen bonus enn deg og dine behov. Samtalen starter typisk med et komplisert investeringsprodukt, som er “perfekt” for deg. Denne typen “rådgivere” bør du unngå.

Trykk her for å lese vår guide: Slik velger du riktig rådgiver i 5 enkle steg.

2. Sammen lager dere planen

En dyktig rådgiver setter seg ned med deg og lager en plan for hvordan du skal oppnå det du ønsker med pengene dine. Dette er oppskriften på hvordan du skal nå målene dine, uten å gå deg vekk på veien. Nettopp derfor er det gull verdt å bruke litt tid på planen.

Planen sier noe om hvor mye og i hva du skal investere for at avkastningen skal bli bra, samtidig som at risikoen er akseptabel. En solid plan legger også føringer for oppfølgingen og hvordan du håndterer solskinnsdager så vel som nedturer i finansmarkedene.

Enkelte ønsker også å være mer involvert i forvaltningen av pengene sine enn andre. En dyktig rådgiver fanger opp dine unike signaler og behov, og tilpasser seg deretter.

En god plan skal kunne justeres

Planen skal ikke være et statisk dokument. Du har langsiktige mål for hva du ønsker å oppnå med pengene dine. Men så skjer det plutselig noe underveis i livet ditt som gjør at dere må justere planen til terrenget. Vi har alle vært der.

Kanskje blir du skilt, eller får redusert inntekten din? Kanskje du selger bedriften og plutselig sitter med mye penger i banken? Kanskje ønsker du å overføre en større sum til barna?

Slike hendelser gjør at planen må vurderes med jevne mellomrom, slik at endringene i livssituasjonen din og målene reflekteres i denne. Det kan for eksempel resultere i at risikoprofilen på investeringene dine bør endres.

3. Balanserer risiko og avkastning

Balanserer risiko og avkastning

En dyktig rådgiver hjelper deg med å sette sammen din personlige investeringsportefølje, som er en samling av ulike investeringer. Det handler om å finne den riktige balansen mellom trygghet og risiko, så du oppnår god avkastning, samtidig som risikoen ikke blir for høy. Rådgiveren skal også kunne gi deg innsikten du trenger for å treffe gode beslutninger, både når aksjekursene går opp og ned.

Skreddersyr for deg og din situasjon

Investeringsporteføljen skal skreddersys for deg og din situasjon. Du kan tenke på den som transportmiddelet som skal ta deg dit du ønsker. Enkelte liker å lage den selv, men vanligvis er det lurt å la en rådgiver som kan det hjelpe deg. På den måten sikrer du at porteføljen blir tilpasset:

  • hvor store svingninger du kan tolerere
  • kravet ditt til avkastning
  • hvor lenge det er til du skal bruke av pengene

Det er ikke alltid lett å vite hvor store svingninger du tåler, før du har opplevd et skikkelig børsfall. Tar du for høy risiko, øker sjansen for å gjøre dyre feil når svingningene blir for store. Men tar du for lav risiko, risikerer du at avkastningen blir for lav til at du når målene dine. En dyktig rådgiver vil hjelpe deg med å finne den riktige balansen.

Krever full oversikt

En dyktig rådgiver vil også vite hva du eier og hvor du har pengene dine plassert i dag – selv delen de selv ikke forvalter for deg. Det er fordi de vil sikre at investeringsporteføljen din sett under ett er riktig for hva du ønsker å oppnå. Hvis ikke blir det vanskelig å gi deg gode råd.

4. Personlig oppfølging på dine premisser

Oppfølging fra en dyktig rådgiver som kjenner deg, øker drastisk sjansen for at du skal oppnå det du ønsker med pengene dine. Det handler blant annet om å:

  • møte deg der du er
  • tilpasse planen og investeringsporteføljen etter som livet går sin gang
  • hjelpe deg med å unngå og gjøre dyre feil

Møter deg der du er

Det skal være lett for deg å være kunde. En dyktig rådgiver forstår dette og møter deg derfor der du befinner deg og når det passer deg. Tilgjengelighet er viktig, og rådgiveren skal være den som tilpasser seg deg, ikke omvendt. Rådgivere som “aldri” tar telefonen. eller ikke svarer på e-post når det brenner, er ikke verdt tiden din.

Følger deg opp jevnlig

Livet har en tendens til å skje. Dermed hender det at planen eller investeringsporteføljen din noen ganger må tilpasses hendelser underveis. Kanskje har det skjedd noe som betyr at risikoprofilen din bør tas ned?

En dyktig rådgiver hjelper deg med dette og vil med jevne mellomrom ta kontakt for å avtale en prat for en gjennomgang. Hensikten er å vurdere om dere bør gjøre noen tilpasninger, for å sikre at du holder deg på rett spor og når målene dine.

Forebygger uheldig atferd

En dyktig rådgiver er der for deg når du trenger det. En telefon i dårlige tider er tusen ganger mer verdt enn en telefon når solen skinner på børsen. Det er naturligvis ikke alltid like hyggelig for rådgiveren, men det er veldig viktig for deg.

For på egen hånd er det lett å la seg villede av følelser. Finansmarkedene er nådeløse, og det kan ende i overilte beslutninger, som å selge “alt” når børsen er ned ti prosent. Det er i så fall uheldig, for du må være investert for å høste den gode avkastningen i markedene.

5. Forklare hvordan de kompenseres

En dyktig rådgiver forklarer hvordan hun tar seg betalt og for hva, på en måte så du faktisk skjønner hva som er sluttsummen. Åpenhet er viktig her. Hvis ikke risikerer du å ende blant de som tror de kun betaler for rådgivning, når en årlig prosentandel av pengene de har investert pluss gebyr for oppstart av kundeforholdet kommer i tillegg.

Gjør det lett å sammenligne

Det skal være lett å forstå hva du får for pengene dine. Dessverre er det ikke alltid enkelt som kunde. For enkelte rådgivere skjuler totalbeløpet det koster å være kunde, og du finner ikke prislistene på nettsidene deres.

Dermed oppstår det et gap mellom hva kunden tror han betaler og hva han faktisk betaler.

Matematikken er i hvert fall enkel. Jo mer du betaler for ting som oppstart av kundeforhold, rådgivning og forvaltning av investeringsporteføljen, desto mindre penger blir det igjen til deg og det du ønsker. Det gjelder derfor å holde kostnadene lave, samtidig som du holder et øye på kvaliteten i tjenestene og investeringsproduktene du betaler for.

For å oppsummere: En dyktig rådgiver tar seg tid til å bli kjent og hjelper deg med å lage en plan for å nå målene dine. Risiko og avkastning balanseres og rammen for oppfølging legges, samtidig som rådgiveren er tydelig på hva du må betale. Hvis noe av dette er ting du ikke får i dag, bør du se deg om etter noen andre til å passe på pengene dine.

Trykk her for å lese vår guide: Slik velger du riktig rådgiver i 5 enkle steg.

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: