Formuesskatt og aksjegevinst - slik kan du redusere skatteregningen din i 2021

Formuesskatt og aksjegevinst – slik kan du redusere skatten din i 2021

Her forklarer Martin Graftås, som er spare- og investeringsøkonom i SpareBank 1 Forvaltning, hva du kan gjøre for å spare skatt i 2021

Skatt kan være komplisert. Det er ikke alltid lett å vite hva som er lurt, og hvordan du kan unngå å betale for mye. I tillegg kom regjeringen med endringer i statsbudsjettet for 2022 som byr på hardere beskatning av aksjefond (fond med 80 prosent andel aksjer eller mer).

– Mange spør meg om hvordan de kan unngå å betale for mye skatt. For det er ikke bare hvor mye du har som avgjør skatteregningen, men også hvordan du eier verdiene dine. Endringer som høyere skatt på aksjegevinst og utbytte får du gjort lite med, men også her er det ting du som har aksjefond bør tenke på, forklarer Martin Graftås, som er spare- og investeringsøkonom i SpareBank 1 Forvaltning.

ADVARSEL: Skatt er alltid en individuell vurdering. Vi anbefaler derfor at du snakker med noen som kjenner deg og som kan skatt for å finne ut av hvilke skattemessige grep du kan gjøre.

Utsett skatten ved å skyve på gevinster i aksjefond

Skatten på aksjegevinst og utbytte øker fra 31,68 prosent i år til 35,2 prosent fra og med 2022.

– Det betyr at du fra og med neste år får beholde mindre av gevinsten din i aksjefond. Men du kan i tilfeller utsette skatten ved å bruke en aksjesparekonto, forklarer Martin.

Benytt mulighetene aksjesparekonto gir deg

Aksjesparekonto er en konto for å eie aksjer og aksjefond. Her kan du eie aksjefond og børsnoterte aksjer som er hjemmehørende i EØS-land. Det vil si land som Norge, Sverige og Tyskland, men ikke for eksempel USA. I praksis vil det vanligvis si der fondet er registrert.

– En fordel med aksjesparekonto er at du kan ta ut beløpet som du har satt inn på kontoen uten å utløse skatt på gevinster i aksjefond. Skatten skal selvsagt betales. Men det skjer ikke før du flytter innskuddet, pluss opptjent skjermingsfradrag, ut av kontoen, forteller Martin.

Eksempel: Du har kjøpt aksjefond for 100 000 kroner på en aksjesparekonto. De 100 000 kronene er da innskuddet. Verdien er nå 200 000 kroner og du har opptjent 5 000 kroner i skjermingsfradrag. Da kan du ta ut 105 000 kroner av aksjesparekontoen før skatten kommer.

Skal du selge aksjefond?

Du har kanskje tenkt å selge aksjefond med gevinst i 2022?

– Da kan det være litt å spare på å gjøre det før årsskiftet. Det gjelder dersom du eier aksjefond på vanlig verdipapirkonto, fondskonto (kapitalforsikring med investeringsvalg) eller om du skal ta ut mer enn innskuddet (pluss opptjent skjermingsfradrag) fra en aksjesparekonto. Årsaken er at skatten på gevinst i aksjefond øker over elleve prosent fra i år til neste år, sier Martin.

Mer å spare jo større skattbar gevinst

Eksempel: Du har en skattbar gevinst i aksjefond på 100 000 kroner som du skal bruke. Realiserer du denne i 2022 blir det 35 200 kroner i skatt på gevinst. Gjør du det derimot i år blir det bare 31 680 kroner. Forskjellen utgjør 3 520 kroner. For en skattbar gevinst på 1 million kroner blir forskjellen 35 200 kroner, og da begynner du å kjenne det.

– Husk at du må flytte pengene ut av aksjesparekontoen etter du har solgt aksjefond for å realisere gevinsten, og det bør skje i god tid før årsskiftet, forteller han.

Spar penger på å fremskynde fradrag for tap

– Sitter du med tap i aksjefond som du ønsker å realisere før nyttår bør du vente til neste år. For høyere skatt på aksjegevinst betyr også høyere fradrag for tap. Noen vil argumentere for å ta fradraget så raskt som mulig. Men du skal opp i store beløp som i så fall reinvesteres for at det skal være noe poeng. For de aller fleste er det like greit å minimere skatteregningen.

Bare husk at det er tungvint å ta tap i aksjefond som står på en aksjesparekonto. Da får du først fradrag for tap på aksjesparekontoen når kontoen avsluttes.

Tips til å spare formuesskatt i 2021

Tips til å spare formuesskatt i 2021

Hvordan du strukturerer formuen din påvirker hvor mye du betaler i formuesskatt, forklarer Martin Graftås, som er spare- og investeringsøkonom i SpareBank1 Forvaltning.

Du betaler 0,85 prosent i formuesskatt av skattbar formue over 1,5 millioner kroner (3 millioner for ektepar) for skatteåret 2021. Samtidig veier ikke alt du eier like mye inn i beregningen av formuesskatt, og det gjør det mulig å tilpasse seg ved å endre på hva du eier.

Flytt mer penger over i aksjefond?

– Mens boligen du bor i verdsettes til 25 prosent av markedsverdien verdsettes børsnoterte aksjer og aksjefond til 55 prosent og bankinnskudd til 100 prosent i 2021. Det betyr at hvordan du strukturerer formuen din påvirker hvor mye du betaler i formuesskatt, forklarer Martin.

Eksempel: Du har egen bolig som er verdt 10 millioner kroner, 3 millioner kroner i bankinnskudd og 3 millioner kroner i gjeld.

(+) Skattemessig verdi (2,5 mill. i bolig og 3 mill. i bankinnskudd): 5,5 millioner kroner
(-) Samlet gjeld: 3 millioner kroner
Beregnet formue minus gjeld: 2,5 millioner kroner

– Dette er over bunnfradraget på 1,5 millioner kroner, og du må betale 8 500 kroner i formuesskatt for millionen du har igjen etter at bunnfradraget er trukket fra. Hvis du nå flytter de 3 millionene inn i aksjefond så blir det null i formuesskatt for 2021. Det skjer fordi aksjefond verdsettes til 55 prosent av verdien mens bankinnskudd regnes fullt ut.

Aksjefond er ikke nødvendigvis riktig for alle

– Skal du gjøre dette må du være sikker på at aksjefond passer med hvor mye risiko du er komfortabel med, hvor lenge det er til pengene skal brukes og hvilken avkastning du trenger. Ellers er ikke dette for deg, og du risikerer å tape mye mer enn du har å tjene. Verdsettingen av aksjer og aksjefond økes også til hele 75 prosent av markedsverdien i 2022.

Trykk her for å få hjelp av en rådgiver med å finne ut om aksjefond kan være for deg.

Ulik verdsetting på eiendeler

Slik verdsettes andre eiendeler inn i grunnlaget for formuesskatten i 2021:

  • Rentefond: Verdsettes til 100 prosent av markedsverdien, som bankinnskudd
  • Kombinasjonsfond (fond med 80-20 prosent aksjer i forhold til renter): Aksjeandelen verdsettes til 55 prosent og rentedelen til 100 prosent
  • Sekundærbolig (ofte utleiebolig): Verdsettes til 90 prosent av beregnet markedsverdi. Dette er bolig som du eier men hvor du ikke er folkeregistrert.
  • Hytte og fritidsbolig: Verdsettes til maksimalt 30 prosent av markedsverdi
  • Kunst: Verdsettes til salgssum som brukt. Det vil vanligvis si 10 prosent av forsikringssummen og de første 100 000 i skattemessig salgsverdi er skattefrie
  • Kryptovaluta: Verdsettes til 100 prosent av markedsverdien
  • Unoterte aksjer (ikke børsnotert): Verdsettes til 55 prosent av aksjenes andel av selskapets samlede skattemessige formuesverdi
  • Kontanter: Beløp over 3 000 kroner verdsettes fullt ut
  • Annet innbo: Normalt null formuesverdi av ting du har i boligen din, med unntak av spesielt dyre smykker, kunst og lignende

Flere tips til å spare formuesskatt

Det er hovedsakelig investeringer i eiendom og aksjefond (og aksjer) som kan gi deg de større rabattene i formuesskatten. Men for den kunstinteresserte kan det også være litt å hente. Samtidig kan mange små grep til sammen kanskje bety mer enn du først trodde?

Spar formuesskatt med kunst

Du har kanskje peiling på kunst?

– Med dagens regler kan du i praksis eie kunst for inntil en million kroner før det slår ut i høyere formuesskatt. Dette er kunst du har hjemme eller lignende, og ikke i et hvelv i Sveits. Samtidig er det vanskelig å finne kunst som vil øke i verdi, eller i det minste opprettholde verdien. Dette er derfor kun for de som vet hva de gjør og ikke noe jeg anbefaler, sier Martin.

Mindre formuesskatt ved å gi forskudd på arv eller gave

Har du tenkt å gi barn eller barnebarn et større pengebeløp som forskudd på arv eller i gave? I så fall kan det være lurt å gjøre det i år.

– Når du gir gaven nå i desember fremfor i januar, vil du redusere hvor mye du betaler i formuesskatt for skatteåret 2021. Satsen for formuesskatten er 0,85 prosent. Du vil dermed spare rundt 8 500 kroner i formuesskatt i 2021, for hver million kroner du gir bort før nyttår, forteller han.

Hvis de du gir penger til også har formue over bunnfradraget, så overfører du bare skatten til mottaker. Barn eller barnebarn bør være over 17 år, ellers lignes de sammen med foreldrene. Pass også på at studenter kan få mindre i stipend dersom de har formue over en viss størrelse.

Fremskynde dyre innkjøp?

Skal du gjøre kostbare innkjøp i 2022, som ny bil, kjøkken eller pusse opp?

– Vurder om det er mulig å fremskynde store regninger. Slik at pengene er ute av bankkontoen din eller kredittkortet før nyttår. For de fleste vil det ikke være mye å hente. Men det kan likevel bidra til å redusere formuesskatten din noe, om du synes det er verdt bryet.

Individuell pensjonssparing – IPS

Mange sparer ekstra til pensjon i fond.

– Det du sparer til pensjon skattlegges vanligvis som formue. For å unngå det kan du vurdere å spare i individuell pensjonssparing (IPS). Ordningen er unntatt formuesskatt, men pengene er samtidig bundet til du er 62 år. Når du skal bruke pengene skattlegges uttakene med sats for alminnelig inntekt som er 22 prosent i 2021.

Martin påpeker samtidig at det maksimale sparebeløpet med rett til fradrag i IPS reduseres fra 40 000 kroner årlig til 15 000 kroner fra og med 2022.

For å oppsummere: Skatten skal betales. Men du kan gjøre visse grep for å hindre at du betaler for mye. Det handler mye om å bruke mulighetene som ligger i aksjesparekonto og være bevisst på hvordan du eier formuen din.

Les også: Høyere skatt på aksjegevinst og formue i 2022

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: