Hvordan påvirker valuta avkastningen i fond?

Slik påvirker valuta avkastningen din i aksjefond

Å eie aksjefond som investerer i utenlandske selskaper er lurt. Da legger du ikke alle pengene dine i samme kurv. Samtidig tar du på deg en annen form for risiko som kan påvirke avkastningen din.

Å legge pengene i flere kurver er lurt. Det er det du gjør når du kjøper aksjefond som investerer i utenlandske selskaper. Samtidig fører det med seg annen risiko utover den du tar ved å være i aksjemarkedet. Det kalles valutarisiko og oppstår når du investerer pengene i en annen valuta enn den du trenger når pengene en dag skal brukes.

Endringer i valuta påvirker avkastningen du får i aksjefond

Det høres kanskje skummelt ut?

Neida.

Svingninger i valuta er bra for deg som langsiktig investor. Kronen har nemlig pleid å svekke seg mot utenlandske valutaer, som dollar, når den norske økonomien sliter. Årsaken er at økonomien vår er liten, og avhengig av utviklingen i prisen på råvarer, som olje. Da øker også verdiene i aksjefond som investerer utenlands i norske kroner.

La oss se nærmere på hvordan valuta påvirker avkastningen din i aksjefond, og fordelen ved å ikke sikre seg mot svingninger i valuta.

Slik påvirker svingninger i valuta avkastningen din

Si du har pengene investert utenlands, og kronen styrker seg mot andre valutaer. Da blir avkastningen din i kroner dårligere. Det motsatte skjer om kronen skulle svekke seg.

Svingninger i valuta kan slå begge veier

Si du investerer 100 000 kroner i et aksjefond med amerikanske selskaper. Alle selskapene er notert på børsen i USA og i amerikanske dollar. Etter ett år har verdien av selskapene i fondet økt med 10 prosent. Hvis 1 dollar tilsvarer 8 norske kroner vil investeringen din ha økt til 110 000 kroner.

Sett at kronen styrker seg mot dollar, og prisen for 1 dollar plutselig faller til 6 kroner. Selskapene fondet investerer i er fortsatt opp 10 prosent på børsen i USA. Likevel er fondsandelene dine bare verdt 82 500 kroner. Det motsatte skjer om kronen svekker seg. Si 1 dollar koster 10 kroner. I så fall vil fondsinvesteringen din være verdt hele 137 500 kroner.

Figur: Hvordan svingninger i norske kroner mot dollar påvirker avkastningen i aksjefond som investerer i amerikanske selskaper.

Hvordan svingninger i norske kroner mot dollar påvirker avkastningen i aksjefond som investerer i amerikanske selskaper.

En forsikring mot dårlige tider her hjemme

Det har sine fordeler å la kronene i aksjefond flyte fritt mot utenlandske valutaer. Da er du ikke så sårbar om den norske økonomien plutselig skulle begynne å slite.

Når kronen faller øker gjerne verdiene dine i aksjefond

Kronen har pleid å svekke seg mot utenlandske valutaer i nedgangstider her hjemme. Når kronen blir mindre verdt øker verdien av utenlandske aksjer i kroner. Da er verdiene dine i aksjefond, som investerer utenlands, høyest om kronen flyter fritt.

Slik kan svingninger i valuta slå positivt ut for langsiktige investorer når det trengs.

Du husker kanskje krisen i olja?

Oljekrisen som kom med oljeprisfallet i 2014 rammet landet hardt. Oljeprisen falt, og samtidig svekket kronen seg mot både amerikanske dollar og euro. Resultatet var at verdiene i globale aksjefond økte i norske kroner.

Bare se nedenfor.

Her ser du hvordan to globale aksjefond har utviklet seg siden oljekrisen. Begge inneholder omtrent det samme, og har mål om å følge utviklingen i det globale aksjemarkedet. Forskjellen er at det ene lar kronen flyte fritt (grønn linje) mens det andre er låst til norske kroner (blå linje) med valutasikring.

Det gir utslag i avkastningen. Siden mai 2013 er fondet uten sikring opp nesten 30 prosent mer enn det som har sikret verdiene til norske kroner. De som ikke låste fondsinvesteringen til norske kroner har dermed sett pengene vokse mer enn de som valgte å sikre seg.

Figur: Sammenligning av utviklingen i globale aksjer (MSCI World) med og uten sikring mot svingninger i valuta fra mai 2013 til mai 2018 (kilde: Morningstar).

Sammenligning av utviklingen i globale aksjer (MSCI World) med og uten sikring mot svingninger i valuta fra mai 2013 til mai 2018

Oppsummering

Svingninger i valuta påvirker avkastningen i aksjefond som investerer utenlands. I hvert fall på kort sikt. Fordelen med svingningene synes når det går dårlig i Norge. Da faller typisk den norske kronen mot utenlandske valutaer, og dermed blir verdiene dine i aksjefond verdt mer i kroner.

Tilbakeslag i økonomien er jo ikke noe nytt. Og som du vet kan det ende i både ledighet og boligprisfall. Da er er det fint om fondsinvesteringen din ikke går samme veien. I det minste ikke like mye. På lengre sikt har gjerne valuta lite å si for avkastningen da svingningene jevner seg ut over tid.

Som langsiktig investor kan du derfor la kronene dine i aksjefond flyte fritt. Og skulle det komme en krise i norsk økonomi, vel, da er du i hvert fall mindre utsatt.

Les også: Jobben din påvirker hvordan du bør investere pengene dine

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: