Hva er ditt konkurransefortrinn som investor?

Hva er ditt konkurransefortrinn som investor?

Som investor kan du ha flere fortrinn. Det enkleste er å tenke langsiktig og utnytte svingningene i markedet til din fordel.

Artikkelen ble først publisert i Kapital nr. 18 – 19. oktober 2017

En stor porsjon analytisk kapasitet brukes hver eneste dag til å spå utviklingen i kvartalsresultatene til børsnoterte selskaper. Nærsynthet er ikke bare et økende problem som en følge av mer tidsbruk foran mobiltelefoner, dataskjermer og nettbrett. Det er også en diagnose som i økende grad kan tilskrives finansmarkedene. Dette illustreres best ved å se på eierperioden for amerikanske aksjer, som har falt fra 8 år midt på 1950-tallet, til mellom noen få uker til maksimum halvannet år, i dag.

Investorer bør i større grad reflektere over hva som gir et fortrinn på lang sikt. Jeg skal her ta for meg de tre fortrinnene vi i hovedsak kan ha som investorer.

Informasjonsfortrinn

Dette innebærer at du som investerer i enkeltselskaper innehar mer informasjon enn resten av markedet. Dette er et fortrinn som blir overvurdert av mange. Analytikere, forvaltere, tradere og investorer sitter med de samme Bloomberg-terminalene og overvåker informasjonsflyten i markedet. Enkelte hedgefond bruker til og med satellittbilder for å få den ferskeste informasjonen.

Selv i mindre selskaper er det overraskende mange investorer som har svært detaljert og omfattende informasjon om det aktuelle selskapet. Det er ikke umulig å oppnå et informasjonsfortrinn, men det er vanskeligere sammenlignet med tidligere perioder da informasjonsflyten var tregere og vanskeligere tilgjengelig.

Analytisk fortrinn

Du trenger ikke nødvendigvis å ha mer informasjon enn markedet, men et analytisk fortrinn handler om at du tolker de tilgjengelige datapunktene annerledes enn de fleste andre aktørene i markedet.

De aller beste investeringsidéene oppstår i tilfeller hvor din tilnærming og refleksjon avviker fra hvordan de fleste andre vurderer det samme selskapet. Å etablere et analytisk fortrinn er mer oppnåelig enn et informasjonsfortrinn, men fortsatt svært vanskelig. Det er lett å la presisjonen i finansmodeller overta for refleksjon, men et analytisk fortrinn krever mer refleksjon enn kalkulasjon.

Et interessant selskapseksempel i denne sammenhengen er Apple. Det er vanskelig å ha mer informasjon om Apple, men det er mulig å tenke annerledes omkring selskapet. Spørsmålene du stiller styrer oppmerksomheten din og er en viktig del i analysearbeidet. Er Apple et tradisjonelt tech-selskap hvor prispress og teknologiske endringer vil gjøre seg gjeldende? Eller er det et konsumselskap med en base solgte enheter som vil generere ekstrainntekter gjennom AppStore?

Atferdsfortrinn

Dette fortrinnet er enklest å oppnå, og er mest holdbart over tid. Det betyr at du evner å investere med lengre tidshorisont enn andre. Markedets kortsiktige fokus kan utnyttes av investorer som evner å tenke langsiktig og utnytte markedsuro til sin fordel. Ved å investere med lengre tidshorisont, vil avkastningen i større grad drives av verdiskapningen i selskapene, fremfor svingningene i emosjonell avkastning.

Å utvikle et atferdsfortrinn er også utfordrende. Den viktigste egenskapen for å oppnå et atferdsfortrinn er den mentale evnen til å håndtere uroen som herjer under markedssvingninger. Derfor er det ikke markedet som er den store motstanderen her, men din evne til å håndtere svingningene i markedet.

Du kan etablere både informasjonsfortrinn og analytisk fortrinn, men det enkleste konkurransefortrinnet investorer kan etablere er atferdsfortrinn. Ved å ha en strukturert investeringsprosess som gjør at du studerer den langsiktige verdiskapningen i selskapene, holdbarheten i forretningsmodellen, i kombinasjon med en lengre investeringshorisont, kan du etablere et klart fortrinn ovenfor markedet. Dette er et fortrinn som ikke bare er holdbart, men hvor arbitrasjemuligheten er økende, som en følge av at de fleste aktørene i markedet sliter med nærsynthet og er opptatt med resultatutviklingen i neste kvartal.

Kilder: Montier, James. (2007). «Behavioural Investing: A practitioner’s guide to applying behavioural finance». John Wiley & Sons, Ltd: 14. Zweig, Jason. (2015). «Why Hair-Trigger Stock Traders Lose the Race». The Wall Street Journal.

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: