Er aksjesparekonto et reelt alternativ til å etablere investeringsselskap?

Aksjesparekonto gir lignende fordeler som profesjonelle investorer har gjennom egne investeringsselskap. Vår spare- og investeringsøkonom Victoria Terjesen ser på forskjellene, og gir deg en pekepinn på hva som kan passe deg best.

Aksjesparekonto eller investeringsselskap? Hensikten med førstnevnte er å gi privatpersoner lignende fordeler som profesjonelle investorer har gjennom sistnevnte, forklarer spare- og investeringsøkonom Victoria Terjesen.

– For eksempel kan du selge og kjøpe aksjefond på en aksjesparekonto uten å utløse skatt på gevinster. Skatten betaler du først når pengene flyttes ut av kontoen. Fordelen med det er at mer av gevinsten kan reinvesteres, og slik gi mulighet for større gevinster over tid, sier hun.

Aksjesparekonto – en forenklet utgave av investeringsselskap

Du kan se aksjesparekonto som en variant av å ha eget investeringsselskap, men uten kostnadene og papirarbeidet.

– Jeg pleier å si forenklet variant, da kontoen skiller seg ut. For eksempel får du både skjermingsfradrag og fradrag på tap, hvis en investering skulle gå galt. På den andre siden kan ikke aksjesparekonto overføres til andre skattefritt, som et investeringsselskap. Ellers beskattes utbytte på vanlig vis, og det er noe mer begrenset hva du kan investere i.

Bilde: Aksjesparekonto vil sannsynligvis være godt nok for de fleste, sier spare- og investeringsøkonom Victoria Terjesen.

Er aksjesparekonto et reelt alternativ til å etablere investeringsselskap?

Holder det med aksjesparekonto, eller bør du etablere investeringsselskap?

Det er umulig å gi en generell anbefaling. Samtidig er det noen spørsmål du kan stille deg selv for å få en pekepinn på hva som kan være best, forklarer Victoria.

Hva ønsker du å investere pengene dine i?

Med aksjesparekonto kan du investere i børsnoterte aksjer og egenkapitalbevis, og aksjefond innenfor EØS, og andeler i aksjefond i EØS-området.

– Det burde holde for de fleste. Ønsker du å eie globale aksjer, så gjøres det gjennom norskregistrerte aksjefond, som ODIN Aksje. Så lenge du holder deg innenfor, så fungerer aksjesparekonto og investeringsselskap noenlunde likt. Hvis du har aksjer eller aksjefond som betaler utbytte, så beskattes det årlig til 29,76 prosent på aksjesparekonto og 3 prosent i investeringsselskap i 2017.

For unoterte aksjer, som i oppstartsbedrifter, er investeringsselskap en bedre løsning.

– Husk at verdipapirer som faller utenfor den såkalte fritaksmetoden, som rente- og obligasjonsfond, beskattes dobbelt. Først i selskapet, og så igjen når du tar inntektene ut av det.

Har du allerede opparbeidet deg gevinster i aksjer eller aksjefond privat?

Med aksjesparekonto er ikke det noe problem.

– Her kan du flytte over aksjer og aksjefond du eier ut 2017 uten å utløse skatt på gevinster, takket være en gunstig overgangsregel. Skal du flytte det inn i et investeringsselskap, så vil du derimot utløse skatt. Hvis du allerede sitter med en solid gevinst kan aksjesparekonto være et bedre valg.

Hvor mye penger ønsker du å investere?

Beløpet har noe å si.

– Å ha eget investeringsselskap koster. Ikke bare må selskapet etableres og egenkapital innbetales, men du må også føre regnskap. Det kan derfor være dumt å åpne investeringsselskap kun for å unngå utbytteskatt, hvis ikke fordelene veier opp for kostnadene. De som velger en slik løsning har derfor minst noen millioner kroner å investere.

Med aksjesparekonto slipper du slikt, da tilbydere som ODIN ordner det meste.

Har du planer om å videreføre formuen til neste generasjon?

Da kan aksjesparekonto være upraktisk i visse tilfeller.

– Hva du har på aksjesparekonto kan overføres til andre ved arv eller gave uten å utløse skatt på gevinster. Du kan altså videreføre gevinstene til andre med såkalt skattemessig kontinuitet, men det er en hake. Ved for eksempel gave, kan ikke kontoen og innholdet fordeles på flere mottakere uten å utløse skatt på gevinster. Et investeringsselskap kan derimot overføres og fordeles på flere, enten som gave eller arv, uten å utløse beskatning.

Når kan du etablere aksjesparekonto?

Aksjesparekonto kan etableres fra og med 1. september.

– Se først om du trenger mulighetene aksjesparekonto byr på. Deretter kan du vurdere hvorvidt det er det eller eget investeringsselskap som er best. Gå så gjennom spørsmålene vi var innom tidligere, og du får en pekepinn på hvorvidt aksjesparekonto eller investeringsselskap kan være rett for deg, sier Victoria.

Sannsynligvis vil aksjesparekonto være godt nok for de fleste, avslutter hun.

Les også: Opprett din egen aksjesparekonto hos ODIN fra og med 1. september

Se blogginnlegget Aksjesparekonto eller investeringsselskap – hva er best for deg? for en mer detaljert gjennomgang.

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: