Ta del i verdiskapningen i bedriftene gjennom å spare i aksjefond

Gjør som våre naboer og ta del i verdiskapingen i bedriftene

Nordmenn har langt mindre av formuen i aksjer og aksjefond enn svensker og dansker. Det er synd da sparing i aksjefond historisk har vært langt bedre enn både banksparing og eiendomsinvesteringer.

Vi har sett litt på formuesforvaltningen til de norske husholdningene. Statistisk sentralbyrå (SSB) har god oversikt over det. De har også statistikk på hvordan husholdningene i andre nordiske land plasserer pengene sine, og de har gjort en sammenligning over landegrensene. Dette er illustrert i figuren under.

Som du ser er vi på bunn i beholdning av aksje- og aksjefondsandeler. Vi har også relativt lite reserver i forsikringsselskapene, men vi har litt mer i banken enn de andre.

Dette gir et noe annet bilde enn de fleste har av formuessituasjonen i Norge.

Diagram: Finansielle eiendeler per innbygger ved utgangen av 2015. Tall i tusener norske kroner.

Finansielle eiendeler per innbygger ved utgangen av 2015.

Er vi ikke «verdens rikeste land» da?

I Norge har vi oljefondet, og her er verdiene anslått til 1,5 millioner kroner per nordmann. Men den enkelte har ikke direkte eierskap, så formue på egne hender er på et lavt nivå. Den personlige sparingen i aksjer og aksjefond er svak hos nordmenn. Det er jo dumt, for det er her avkastningen har vært best, og det er all grunn til å tro at dette vil fortsette.

I figuren under ser du hva 100 000 kroner plassert i begynnelsen av 2003 ville ha vokst til ved utgangen av september måned i år. 100 000 kroner plassert i ODIN Norden har vokst til 700 000 kroner, og 100 000 kroner investert i ODIN Norge har vokst til 681 000 kroner. 100 000 kroner investert i bolig som også har vært utleid, har steget til 422 000 kroner. Ser en kun på verdiutviklingen på en krone investert i bolig er verdien i dag 255 000 kroner. Svakest verdiutvikling har en hatt på bankplassering, hvor 100 000 kroner er blitt til 138 000 kroner.

Diagram: Verdiutvikling på ulike finansinvesteringer 2003-2017* (kilde: Norsk Eiendom, ODIN Forvaltning).

Verdiutvikling på ulike finansinvesteringer 2003-2017

I disse beregningene er kostnadene ved plassering i fond tatt med, men ikke kostnadene ved kjøp og salg av eiendom.

Verdiutviklingen over tid på de ulike investeringene er nok annerledes enn hva mange ville gjettet. Det skyldes nok medias fokus på verdistigning i eiendom. Og så har jo alle boligeiere positiv erfaring med egen boliginvestering.

Når det gjelder sparing i aksjefond har mediebildet vært et annet, og preget av endeløse diskusjoner akademikere imellom om hvorvidt man bør satse på aktivt- eller passivt forvaltede fond. Lite har vært skrevet om den fantastiske avkastningen sparing i aksjefond har gitt.

Og nordmenn har svakere tradisjon for å spare i aksjemarkedet enn svensker og dansker. Folks kunnskap om fond er varierende, men liten kunnskap kan nok forklare hvorfor mange velger å putte pengene i banken eller i eiendom.

Aksjefond bedre enn både banksparing og bolig

Historikken viser at det har vært langt mer lønnsomt å spare i aksjefond enn både bank og bolig. Og vi tror fortsatt det vil være slik. For når du sparer i fond får du en del av verdiskapingen i bedriftene. Vi tror bedriftene vil fortsette å skape verdier, og vi søker å investere i de selskapene som vi tror er gode på å skape verdier. Den verdiskapingen som skjer i bedriftene vil avleire seg i verdiskaping i fondene. Fondssparing er langsiktig sparing. Vi tror ikke det er slik at nå har børsen gått så mye at det snart er over. Verdiskapingen fortsetter.

Det kan selvsagt bli ruglete, men da er det ofte en god kjøpsmulighet.

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: