Mindre timing og mer tid!

- Time is nothing. Time is everything, er et ordtak fra investeringsverden. Å bruke tid på å time investeringene er fånyttes, men å la investeringene bruke tiden, er fornuftig.

Ordtaket tillegges ofte investoren Warren Buffet, og det han mente var at den gode avkastningen med stor sannsylighet kommer med langsiktighet, og bare med liten sannsynlighet ved å time.

Og tallenes tale er klar. Som jeg har vist i en artikkel her før, trenger du ikke bekymre deg så mye over hvordan markedet skal gå den nærmeste tiden. Etter hvert som tiden går får markedssvingningene stadig mindre betydning, mens lønnsom resultatvekst og utbytte får en større betydning. Og til slutt all betydning.

I den forrige artikkelen viste jeg et regnestykke for nettopp dette. Her følger et konkret eksempel fra en norsk aksje, nemlig Kongsberg Gruppen.

Kongsberg Gruppen gikk på børs på midten av 1990-tallet. Siden 1995 har den årlige resultatveksten i selskapet vært 13,4% og utbytteutbetalingene har vært 2,4% i gjennomsnitt per år. Til sammen altså 15,8%. Og hva har totalavkastningen i aksjen vært? Ikke overraskende veldig nær: 15,8%. Resten, dvs ingenting, er reprising:

Årlig avkastning for Kongsberg Gruppen siden 1995 (rødt), splittet opp i resultatvekst, utbytte og betydning av timing.

Årlig avkastning for Kongsberg Gruppen siden 1995 (rødt), splittet opp i resultatvekst, utbytte og betydning av timing.

Bruk altså heller tiden på å finne selskaper som har forutsetninger for god fundamental utvikling. Men ikke betal altfor mye for dem og la tiden jobbe for deg. Hvorfor gjøre det mer komplisert?

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: