Hvorfor investere med fanatiske ledere

Hvorfor investere med fanatiske ledere?

Aksjeinvesteringer er mer enn finansielle nøkkeltall, regnskaper og finansmodeller. Det handler også om ledelse. Selskaper ledet av intelligente fanatikere har vist å være spesielt lønnsomme.

Enkelte ledere utmerker seg med å skape eksepsjonelle børsverdier over tid. Forfatteren, Ian Cassel beskriver dem i boken sin, «Intelligent Fanatics Project – How great leaders build sustainable businesses». Slike ledere har to fellestrekk, som forklarer hvorfor de har gjort det så bra:

• De vet hvordan ansatte bør behandles
• De vet hvordan bedriften bør organiseres

Verdensmestre på kapitalallokering

Vi har tidligere omtalt hva “god” ledelse er ut fra et finansielt synspunkt. Konklusjonen var at gode ledere til enhver tid vet hvilken kapitalkilde som skal brukes (gjeld, egenkapital eller fri kontantstrøm) og hvor kapitalen skal sysselsettes (investeringer, oppkjøp, utbytte, gjeldsnedbetaling eller tilbakekjøp av aksjer). Såkalt kapitalallokering – dyktighet til å flytte penger fra ett sted til et annet – er et særtrekk blant gode ledere fra et eierperspektiv.

Men intelligente fanatikere tar steget videre.

De vet hvordan organisasjonen skal settes opp for å skape varige konkurransefortrinn og hvordan ansatte bør behandles.

Organisasjon og ledelse

Der et selskap beveger seg fra lite til stort klarer intelligente fanatikere å bevare «småselskapsfølelsen» med fravær av byråkrati, korte beslutningsveier, risikovilje og entrepenørskap.

Og de blir aldri fornøyde.

Intelligente fanatikere er gjerne uformelle ledere.

De snakker med alle ansatte uavhengig av nivå i organisasjonen; de flyr turistklasse; bor på ordinære hoteller og går i jeans på jobb. De har ikke ledergrupper – de har team. De kommuniserer enkelt og tydelig, og har svært få ledernivåer i organisasjonen. De tenker stadig på forbedringer og er paranoide hva gjelder kostnader.

Carlos Brito, CEO i ABInBev, sier det bedre enn de fleste:

«Kostnader er som fingernegler. Du må kutte dem hele tiden. Hvis ikke, så vokser de»(fritt oversatt fra engelsk).

Intelligente fanatikere bryr seg lite om ansiennitet og rang.

Som ansatt bedømmes du ut i fra prestasjoner. Og presterer du, så får du godt betalt. Slike ledere bryr seg mer om kundene enn aksjonærene. Fordi de vet at et slikt tankesett kommer aksjonærene til gode på sikt.

Fanatikerne har knapp bransjeerfaring og sjelden en forretningsplan eller klar strategi.

De starter typisk med null erfaring og lite kunnskap om bransjen selskapene operer i. Det gjør at de tenker annerledes enn etablerte aktører.

For eksempel visste ikke grunnleggerne av ABInBev – verdens største ølselskap – hvordan man brygget øl. Men de forstod hvordan ansatte fungerer. Det hadde de lært gjennom å bygge opp et meglerfirma.

Hos ABInBev har filosofien fungert i flere tiår. Og vi tror det vil fortsette å fungere fremover. Det er grunnen til at vi har investert i selskapet. Vi liker det nettopp på grunn av ledelsen og kulturen.

Ansatte som eiere

Ledere som får ansatte til å handle og tenke som eiere er på god vei til å skape noe unikt og varig.

Eiere oppfører seg annerledes enn ansatte. Eier du bilen du kjører opptrer du annerledes enn om du leier en bil. Hvem har ikke vært fristet til å teste hva som skjer med leiebilen om du gir gass og holder i håndbremsen samtidig?

Det gjør du ikke om du eier bilen selv.

Intelligente fanatikere respekterer de ansatte og gir dem muligheter til å utvikle seg.

De ønsker å gi ansatte muligheter for å lykkes. Incentiver hvor ansatte tar del i selskapets resultatutvikling er et viktig virkemiddel hos intelligente fanatikere.

Eller som Marcel Telles, som var sentral i oppbyggingen av ABInBev sa:

«En leders viktigste rolle er å rekruttere, utdanne, motivere og å sørge for at ansatte forblir i organisasjonen. En leder av en bedrift burde kalles for en leder av mennesker. De som er virkelig gode med mennesker, vil bli gode ledere» (fritt oversatt fra engelsk).

Investeringer handler derfor om mer enn kontantstrømmer, kvartalsrapporter og neste års marginer.

Vi er på jakt etter selskaper til fondene som ledes av intelligente fanatikere. Å investere med slike kan være svært lukrativt og vi mener å ha funnet flere som vil bidra til god avkastning framover.

Vær blant de første til å motta våre nye artikler og få et forsprang på markedstrender og investeringsmuligheter! Abonner på våre nye artikler: